• Ngôn ngữ lập trình C - Chương 4: Câu lệnh rẽ nhánhNgôn ngữ lập trình C - Chương 4: Câu lệnh rẽ nhánh

  . Nhập 4 số nguyên a, b, c và d. Tìm số có giá trị nhỏ nhất (min). 8. Nhập 4 số nguyên a, b, c và d. Hãy sắp xếp giá trị của 4 số nguyên này theo thứ tự tăng dần. 9. Tính tiền đi taxi từ số km nhập vào. Biết: a. 1 km đầu giá 15000đ b. Từ km thứ 2 đến km thứ 5 giá 13500đ c. Từ km thứ 6 trở đi giá 11000đ d. Nếu trên 120km được giảm 10% tổng t...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Các kiểu dữ liệu cơ sởNgôn ngữ lập trình - Chương 3: Các kiểu dữ liệu cơ sở

  Trình bày các kiểu dữ liệu cơ sở trong C và cho ví dụ. Trình bày khái niệm về biến và cách sử dụng lệnh gán. Phân biệt hằng thường và hằng ký hiệu. Cho ví dụ minh họa. Trình bày khái niệm về biểu thức. Tại sao nên sử dụng cặp ngoặc đơn. Trình bày cách định dạng xuất.

  pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình C - Chương 2: Lập trình với ngôn ngữ CNgôn ngữ lập trình C - Chương 2: Lập trình với ngôn ngữ C

  8. Kiểm tra số nguyên dương n có toàn hữ số chẵn hay không? 9. Hãy kiểm tra số nguyên dương n có hải là số đối xứng hay không? 0. Kiểm tra các chữ số của số nguyên ương n có tăng dần từ trái sang phải hay hông

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 7: Vận hành và bảo trì phần mềmKĩ thuật lập trình - Chương 7: Vận hành và bảo trì phần mềm

   Sự ổn định của đội dự án: chi phí bảo trì sẽ giảm nếu nhân viên trong đội dự án không thay đổi.  Những trách nhiệm đã cam kết.  Kỹ năng của nhân viên: nhân viên bảo trì thường không có kinh nghiệm và hiểu biết về miền ứng dụng của họ bị hạn chế.  Tuổi thọ và cấu trúc chương trình: khi tuổi thọ và cấu trúc chương trình bị xuống cấp thì c...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 6: Đóng gói phần mềmKĩ thuật lập trình - Chương 6: Đóng gói phần mềm

   Quy trình đóng gói phần mềm.  Sưu liệu mô tả đóng gói phần mềm  Một số công cụ đóng gói thông dụng:  Installshield  Wise Install  Project Management Tool  Packer Role

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 5: Kiểm thử (testing)Kĩ thuật lập trình - Chương 5: Kiểm thử (testing)

   Chuẩn bị môi trường test  Windows XP, 2000, 2003  Linux  IE, FireFox, Netscape, Mozilla  Test Database, Test data  Thiết kế Test case  Thực hiện test các Test case trong từng môi trường khác nhau  Mô tả Bug và chi tiết các bước để tạo ra bug  Theo dõi quá trình Fix Bug  Báo cáo kết quả test

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 4: Cài đặt phần mềmKĩ thuật lập trình - Chương 4: Cài đặt phần mềm

   Đặc điểm: Các đơn vị xử lý được phân thành 2 loại  Loại 1: Các đơn vị xử lý chuyên biệt về giao tiếp người dùng  Loại 2: Các đơn vị xử lý nghiệp vụ (kiểm tra, tính toán), lưu trữ (đọc, ghi)  Ưu điểm, khuyết điểm ?

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 3: Thiết kế phần mềmKĩ thuật lập trình - Chương 3: Thiết kế phần mềm

  1. Lập sơ đồ phối hợp cho các biến cố còn lại trong ví dụ trên. 2. Đánh giá các sơ đồ phối hợp dựa trên các tính chất - Tính đúng đắn - Tính tái sử dụng - Tính dễ bảo trì - Tính dễ mang chuyển

  pdf80 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 2: Xác định và phân tích yêu cầuKĩ thuật lập trình - Chương 2: Xác định và phân tích yêu cầu

  Xử lý báo biểu  Nhận thông tin D1, D5 (nếu cần)  Đọc D3 để lấy các dữ liệu cần thiết cho việc lập báo biểu  Nếu có D4 thì tính toán theo quy định và Ghi kết quả D4  Hiển thị thông tin báo biểu D2 và kết xuất D6

  pdf56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ Phần MềmTài liệu môn Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ Phần Mềm

  1. Xét phần mềm giải bài tập về đa thức. Giả sử chỉ xét chức năng tính đạo hàm một đơn thức P(x) = a.xn (với a là số thực, n là số nguyên không âm), theo qui tắc tính đạo hàm Q(x) = P’(x) = n.a.xn-1 2. Viết chương trình giải phương trình bậc 2 3. Xét phần mềm quang hình học, giả sử chỉ xem xét chức năng xác định ảnh của một vật qua một thấu k...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0