• Khoa học máy tính - Chapter 3: Overview of operating systemsKhoa học máy tính - Chapter 3: Overview of operating systems

  Evolution (continued) Real-time operating systems Priority-based scheduling and deadline-aware scheduling Distributed operating system Lets programs share resources across network Modern operating system Modern computing environment has elements of all the classic computing environments Uses different techniques for different applications

  ppt35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 2: The os, the computer, and user programsKhoa học máy tính - Chapter 2: The os, the computer, and user programs

  Memory hierarchy provides the same effect as a fast and large memory, at a low cost Contains: A very fast and small cache memory A slower and larger RAM A disk Effective memory access time depends on cache hit ratio I/O system uses direct memory access (DMA) to permit CPU and I/O system to operate independently

  ppt33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 1: IntroductionKhoa học máy tính - Chapter 1: Introduction

  OS services programs simultaneously by allocating some of the resources to each program and interleaving their execution on the CPU Requirements to ensure effectiveness of computing: Efficient use User convenience Non-interference Primary functions Management of programs Management of resources Security and protection

  ppt30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hànhTin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành

  Tóm tắt •  Có 3 loại phần mềm: hệ thống, ứng dụng, phát triển ứng dụng. •  4 giai đoạn phát triển phần mềm: đặc tả, phát triển, kiểm thử và cải tiến. •  5 cách phân loại hệ điều hành: xử lý theo lô, xử lý theo lô đa chương, chia sẻ thời gian, song song, phân tán, xử lý thời gian thực. •  2 hệ thống hệ điều hành điển hình: Hệ điều hành cho...

  pdf55 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn học: Cơ sở dữ liệu phân tánĐề cương môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán

  Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán, các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. - Kỹ năng: Xây dựng các chương trình ứng dụng của cơ sở dữ liệu phân tán. - Thái độ học tập: - Các mục tiêu khác: o Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm o Góp phần phát triển...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu phân tánĐề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu phân tán

  - Các bài tập về nhà nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị 0 điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. - Sinh viên không hoàn thành nhi ệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi. - Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Bài giảng 1: Giới thiệu môn họcKhoa học máy tính - Bài giảng 1: Giới thiệu môn học

  Môn học này giúp sinh viên: - Biết được ảnh hưởng của lý thuyết thông tin trong các lĩnh vực như thống kê, học máy, kinh tế, v.v. - Hiểu các khái niệm cơ bản của lý thuyết thông tin như entropy, thông tin tương hỗ - Có thể vận dụng để giải các bài toán cần xác định lượng tin - Hiểu mô hình truyền thông theo quan điểm của Shannon

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Tìm kiếm địa phương dựa trên ràng buộcKhoa học máy tính - Tìm kiếm địa phương dựa trên ràng buộc

  5. ðối tượng tham dự: Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính 6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS: Các kiến thức nâng cao về lý luận chuyên ngành khoa học máy tính; Rèn luyện khả năng tư duy lập trình theo mô hình song song, áp dụng cho các kiến trúc tính toán hiện ñại; Rèn kỹ năng công nghệ của chuyên ngành kho...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Thuật toán GoogleThuật toán Google

  Tùy theo hình phạt của google mà sử lý ở mức độ link SEO, danh mục hay toàn bộ website. ở mức độ nhẹ thì bạn nên viết lại nội dung cho link SEO và nội dung liên quan. Còn ở mức độ website bị mất index. Bạn nên làm các bước sau: Bước 1: Xóa toàn bộ nội dung "xấu" trên website và xóa luôn index trong google webmaster tools. Chỉ mục của Google > Xóa...

  docx10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn Thiết kế môn websiteHướng dẫn Thiết kế môn website

  Quảng bá Website Đăng ký Website vào các máy tìm kiếm trong nước và thế giới (search engine) Vietnam Searchengine: Panvietnam, vinaseek Global Searchengine: google, altavista, hotboot Nâng cao vị trí của Website trong hệ thống xếp hạng Website thế giới. Google rank (the important of website: 1-10) Alexa rank: Traffic ranking of website. Nâ...

  ppt25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0