• Bài giảng môn học Tin học đại cươngBài giảng môn học Tin học đại cương

  GIS và các dịch vụ được cung cấp qua CPĐT CPĐT có thể sử dụng Internet và GIS để cung cấp được nhiều những dịch vụ mới mà người dân và doanh nghiệp quan tâm. Cung cấp dịch vụ ứng dụng của GIS để quản lý đất đai, giấy phép xây dựng. Cung cấp dịch vụ thông tin quy hoạch. Cung cấp dịch vụ ứng dụng GIS để trao đổi thông tin giữa các cơ quan, ch...

  ppt158 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 5 Giới thiệu mạng máy tínhBài giảng Nhập môn tin học - Chương 5 Giới thiệu mạng máy tính

  Thiết bị -Người sử dụng: ADSL modem/ ADSL router -Nhà cung cấp dịch vụ: Access Multiplexer Phần mềm: -Người sử dụng dùng phần mềm do nhà sản xuất thiết bị cung cấp -Nhà cung cấp dịch vụ thường dùng kỹ thuật ATM (Asynchronous Transfer Mode) ADSL là tiêu chuẩn của lớp vật lý

  pdf62 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4 Giới thiệu hệ điều hànhBài giảng Nhập môn tin học - Chương 4 Giới thiệu hệ điều hành

  Linux kernel Tập hợp các module • Có thể nạp/xóa độc lập • Device driver/file system/network protocol Các đặc trưng: • Dynamic linking • Stackable module

  pdf64 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 3 Biểu diễn dữ liệuBài giảng Nhập môn tin học - Chương 3 Biểu diễn dữ liệu

  Các định dạng file thông dụng Container format: định dạng file nén theo các codec Các định dạng container thông dụng: • avi (chuẩn trên Windows) • asf (dùng cho WMA, WMV) • mov (Quicktime container) • Mpeg-2, Mpeg4 (Moving Picture Experts Group) • RealMedia (dùng cho Real Video, Real audio) • DivX media format

  pdf108 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 2 Tổ chức máy vi tínhBài giảng Nhập môn tin học - Chương 2 Tổ chức máy vi tính

  Sự phức tạp của phần mềm Phần mềm có lỗi do: • Sự phức tạp của vấn đề • Trung bình: 25 lỗi(bug)/1000 dòng chương trình Có các vấn đề không có giải thuật Có các giải thuật với thời gian thực thi quá lớn

  pdf67 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ xử lý bảng tính - Microsoft ExcelBài giảng Hệ xử lý bảng tính - Microsoft Excel

  Hàm DAVERAGE: Cú pháp: DAVERAGE(vùng_CSDL, N, vùng_tiêu_chuẩn) Cho kết quả giá trị trung bình trên cột thứ N của những mẫu tin trong vùng_CSDL thỏa mãn điều kiện của vùng _tiêu_chuẩn. Ví du : Để tính tiền lương trung bình của lọai lao động A trong bảng trên, công thức được tính trong ô E9 là = DAVERAGE(A4:E8,5,A1:A2) = 322500

  pdf102 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Microsoft Access 2003Bài giảng môn Microsoft Access 2003

  Ta có thể sử dụng Macro để xây dựng hệ thống Menu cho phép lựa chọn công việc dễ dàng. Thông qua Menu, các đối tượng trong Database được liên kết thành một khối thống nhất, thuận tiện cho người sử dụng

  ppt133 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 11 Các phím tắt trong wordBài giảng Microsoft word - Bài 11 Các phím tắt trong word

  Alt + F: Chọn Menu File Alt + E: Chọn Menu Edit Alt + V: Chọn Menu View Alt + I: Chọn Menu Insert Alt + O: Chọn Menu Format Alt + T: Chọn Menu Tool Alt + A: Chọn Menu Table Alt + W: Chọn Menu Windows Alt + H: Chọn Menu Help F1: Mở hộp thoại giúp đỡ F7: Kiểm tra lỗi chính tả trong Tiếng Anh

  ppt2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 10 Thiết kế trang in & in ấnBài giảng Microsoft word - Bài 10 Thiết kế trang in & in ấn

  Name: Chọn tên máy in All: In tất cả các trang hiện có Current page: In trang hiện hành Pages: In theo mô tả Number of copies: Số bản cần in

  ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 9 Sử dụng chức năng Mail Merge (trộn thư)Bài giảng Microsoft word - Bài 9 Sử dụng chức năng Mail Merge (trộn thư)

  B1: Mở một trang mới : Chọn File / New hoặc bấm chọn biểu tượng New trên thanh công cụ hoặc nhấn Ctrl + N. Sử dụng chức năng tạo bảng biểu (Table) tạo tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) .Ta có thể tạo tập tin trên Excel. B2: Tiếp tục bấm chọn biểu tượng New để mở trang mới -Mở thanh công cụ Mail Merge để làm việc: Chọn menu View / Toolbars / Mail Mer...

  ppt3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 2