• Tổng hợp và đánh giá thực nghiệm in VITRO vật liệu Hydroxyapatit trong môi trường giả dịch thể người SBF - Bùi Xuân VươngTổng hợp và đánh giá thực nghiệm in VITRO vật liệu Hydroxyapatit trong môi trường giả dịch thể người SBF - Bùi Xuân Vương

  4. Kết luận Vật liệu HA đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp kết tủa. XRD và SEM khẳng định vật liệu tổng hợp có chất lượng tốt so với sản phẩm chuẩn. Vật liệu tổng hợp được ngâm trong dung dịch SBF (Simulated Body Fluid) theo các tỉ lệ khác nhau để kiểm tra và nghiên cứu về hoạt tính sinh học. Kết quả khẳng định hoạt tính sinh học của ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Assessing changes in surface water quality and pollutant load in Dong Nai province - Thi Diem Huong BuiAssessing changes in surface water quality and pollutant load in Dong Nai province - Thi Diem Huong Bui

  CONCLUSION The quality of surface water in the main rivers of Dong Nai province in the period 2010 – 2014 improved significantly during the dry season but tends to decline during the rainy season with presence mainly of TSS, turbidity and coliform, etc. The 2nd segment of Dong Nai river had the highest water quality, conversely, the 3rd segm...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát tính chất của vật liệu polyurethane xốp được gia cường bởi sợi tre - Đỗ Thị NhiKhảo sát tính chất của vật liệu polyurethane xốp được gia cường bởi sợi tre - Đỗ Thị Nhi

  Ảnh SEM cho thấy các mẫu đều có cấu trúc tổ ong. Tuy nhiên, các mẫu 5 % NB và 5 % ĐN cấu trúc lỗ xốp vỡ khá nhiều. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến độ bền nén của mẫu 5 % NB và 5 % ĐN thấp nhất trong 4 mẫu khảo sát. Ngoài ra, kết quả TGA của mẫu 5 % TL và 5 % TG so với mẫu trắng (PUT) cho thấy sự phân hủy của sợi tre trong khoảng nhiệt độ 2...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chế tạo prototype siêu tụ dẻo dựa trên hệ điện cực composite và chất điện giải polymer - Lương Thị Anh ĐàoChế tạo prototype siêu tụ dẻo dựa trên hệ điện cực composite và chất điện giải polymer - Lương Thị Anh Đào

  au khi tổng hợp điện cực composite CNTs/ PANI, chúng tôi lắp ghép đơn tụ và tiến hành khảo sát đặc tính CV và thu được kết quả như Hình 5. Sử dụng điện cực composite như một thiết kế kết cấu lai kiểm soát cấu trúc, sự liên kết chặc chẽ giữa hóa học, điện và nhiệt để đạt được những hiệu năng mong muốn. So sánh kết quả Hình 4 và Hình 5 cho thấ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài 9: Chuyển động tròn - Chuyển động tròn đềuBài 9: Chuyển động tròn - Chuyển động tròn đều

  Tần số là số vòng chất điểm đi được trong một giây. Đơn vị : héc ( Hz ) 1Hz = 1 vòng/s.

  ppt20 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Phân tích mô hình thuận sóng mặt đa kênh Thomson-Haskell - Trần Phúc ThịnhPhân tích mô hình thuận sóng mặt đa kênh Thomson-Haskell - Trần Phúc Thịnh

  KẾT LUẬN Phương pháp Thomson-Haskell là một trong những phương pháp đầu tiên được đề ra để tính đường cong phân tán cho sóng mặt. Tuy nhiên phương pháp này không tốt cho việc tính toán số và chỉ đạt độ ổn định trong trường hợp thực tế cho tần số dưới 10 Hz. Điều này làm cho phương pháp không được tốt cho những ứng dụng thực tiễn. Để khắc ph...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • An approximate Hahn-Banach-Lagrange theorem - Nguyen DinhAn approximate Hahn-Banach-Lagrange theorem - Nguyen Dinh

  The equivalence of sequential Farkas lemmas and approximate Hahn-Banach-Lagrange theorem It is well-known that the original (linear) Farkas lemma for convex systems is equivalent to the celebrated Hahn-Banach theorem [16]. For the generalizations of non-asymptotic Farkas lemma, i.e., the versions of Farkas-type results that hold under some ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • A study of neutron emission spectra and angular distribution of neutron from (p,n) reaction on some targets of heavy elements - Nguyen Thi Ai ThuA study of neutron emission spectra and angular distribution of neutron from (p,n) reaction on some targets of heavy elements - Nguyen Thi Ai Thu

  CONCLUSION We are interested in the cross section for the energic spectra and spatial distribution of neutron obtained for the incident proton energy of 50 to 350 MeV. We calculate the distribution of neutron escaped a heavy target at different angles from zero degree to 1800 degree, so we know the dominant forward angular emission with inci...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • CFD researched on rice husk gasification in a pilot fixed bed up-Draft system - Le Thi Kim PhungCFD researched on rice husk gasification in a pilot fixed bed up-Draft system - Le Thi Kim Phung

  7. CONCLUSION The CFD model of gasification process with Euler-Euler approach combining with UDFs code was applied in this research. Entire process model was able to be simulated by 2D CFD model, it was important means in understanding mechanism of process and the composition of syngas, outlet temperature, velocities and reaction rates for ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Thống kê Toán - Lê Văn DũngGiáo trình Thống kê Toán - Lê Văn Dũng

  7.2.2. So sánh 2 trung vị Giả sử X và Y là 2 biến ngẫu nhiên liên tục, có trung vị lần lượt là µx và µy. Xét giả thuyết gốc H0 :µx = µy. . Đặt D = X - Y, gọi trung vị của D là µd. Giả thuyết gốc chuyển về giả thuyết gốc mới tương đương H0 : µd = 0. Bài toán so sánh hai trung vị của X và Y bằng phương pháp kiểm định Wilcoxon được đưa về bài toán ki...

  pdf137 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0