• Bài giảng Tin đại cương - Bài giảng của khoa hệ thống thông tin quản lýBài giảng Tin đại cương - Bài giảng của khoa hệ thống thông tin quản lý

  Tuỳ chọn định dạng: nhấn Additional settings Chọn thẻ Data: định dạng dữ liệu thời gian

  pptx53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 5: Microsoft office powerpoint 2010Bài giảng Tin đại cương - Chương 5: Microsoft office powerpoint 2010

  Từ Slide đầu tiên (F5) Từ Slide hiện hành (Shift F5) Trình chiếu chỉ một số Slide Các tùy chon trình chiếu khác

  pptx36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học cơ sơ - Bài 1: Giới thiệu về máy tínhBài giảng Tin học cơ sơ - Bài 1: Giới thiệu về máy tính

  TÔNG KẾ T ●Các khái niệm a.Tin học b.Tệp tin c.Hệ điều hành ●Các thiết bị máy tính cơ bản ●Đơn vị thông

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học cơ sơ - Chương 2: Hệ điều hành windowsBài giảng Tin học cơ sơ - Chương 2: Hệ điều hành windows

  Quản lý tệp 5. Xóa Bấm chuột phải vào đối tượng muốn xóa, chọn Delete, chọn Yes 6. Phục hồi đối tượng trong thùng rác Bước 1: Mở thùng rác: Bấm đúp chuột vào biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền Bước 2: Bấm Cp vào đối tượng muốn phục hồi, chọn Restore

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học cơ sơ - Bài 3: InternetBài giảng Tin học cơ sơ - Bài 3: Internet

  Gửi thư Bấm mục SOẠN THƯ ●Nhập địa chỉ hòm thư người nhận vào mục TỚI ●Nhập tiêu đề thư ●Soạn nội dung thư ●Muốn gửi tệp đính kèm ●Bấm nút Gửi để gửi

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tin học cơ sơ - Bài 4: Đánh máyTin học cơ sơ - Bài 4: Đánh máy

  Đánh kết hợp các hàng, ghép câu (Mỗi dòng chữ đánh 10 lần) ●QUAY ●LOAI ●GIOI ●TOI DA DU HOI THI THO GIOI ●TA PHAI DIET TRU HET LOAI SAU

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở - Bài 5: Microsoft wordBài giảng Tin học cơ sở - Bài 5: Microsoft word

  5. In Vào File\Print Các lựa chọn - Printer – name: chọn tên máy in - Page range: chọn phạm vi in + All: in toàn bộ văn bản + Current: in trang chứa con trỏ + Pages: gõ vào các trang muốn in - Number of copies: chọn số bản in Bấm Ok để bắt đầu in

  pdf56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở - Bài 6: Microsoft excelBài giảng Tin học cơ sở - Bài 6: Microsoft excel

  Để lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu ta: ● Bôi đen bả ng dữ liệu ● Vào Data, chọn Fillter, chọn AutoFillter ● Chọn tiêu chuẩn để lọc. Ta có thể chọn (Top 10 ) hay (Custom ) để lọc theo những tiêu chuẩ n phứ c tạp hơn

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Giới thiệu máy vi tínhTin học văn phòng - Giới thiệu máy vi tính

  Dữ liệu: là các loại số liệu thô chưa được xử lý.  Thông tin: là kết quả của quá trình xử lý dữ liệu.  Kiến thức: (?)  Thuật toán: là một hệ thống chặt chẽ và rõ ràng các qui tắc nhằm xác định một dãy các thao tác, sao cho sau một số bước hữu hạn, một vấn đề được giải quyết.  Chương trình: là một tập các cấu trúc, câu lệnh được thể hiện...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Hệ điều hànhTin học văn phòng - Hệ điều hành

  • Tạo thư mục • Sao chép nội dung • Di chuyển nội dung • Thuộc tính của Thư mục và Tập tin • Tìm kiếm Tập tin hoặc Thư mục

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0