• Bài ôn tập: Đồng bộ hoá tiến trìnhBài ôn tập: Đồng bộ hoá tiến trình

  Trong giai đoạn thử nghiệm, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân chỉ cho phép các phương tiện lưu thông qua hầm với số lượng hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt. Khi một phương tiện đến đầu hầm sẽ gọi hàm EnterTunnel(direction) để kiểm tra điều kiện vào hầm. Khi đã qua hầm sẽ gọi hàm ExitTunnel(direction) để báo hiệu kết thúc và rời hầm. Giả sử...

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý bộ nhớGiáo trình môn Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý bộ nhớ

  12. Giả sử có một máy tính sử dụng 16-bit địa chỉ. Bộ nhớ ảo được thực hiện với kỹ thuật phân đoạn kết hợp phân trang, kích thước tối đa của một phân đoạn là 4096 bytes. Bộ nhớ vật lý được phân thành các khung trang có kích thước 512 bytes. a) Thể hiện cách địa chỉ ảo được phân tích để phản ánh segment, page, offset b) Xét một tiến trình sử dụn...

  pdf101 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Hệ điều hành (operating system)Giáo trình Hệ điều hành (operating system)

  16. Một cửa hiệu cắt tóc có một thợ, một ghế cắt tóc và N ghế cho khách đợi. Nếu không có khách, thợ cắt tóc sẽ ngồi vào ghế cắt tóc và ngủ thiếp đi. Khi một khách hàng vào tiệm, anh ta phải đánh thức người thợ. Nếu một khách hàng vào tiệm khi người thợ đang bận cắt tóc cho khách hàng khác, người mới vào sẽ ngồi chờ nếu có ghế đợi trống, hoặc rờ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lýBài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý

  IA-32 là kiến trúc 32 bít do hãng Intel phát triển lần đầu tiên được giới thiệu trên bộ vi xử lý Intel 80386. Kiến trúc IA-32 hỗ trợ ba chế độ hoạt động: chế độ bảo vệ (protected mode), chế độ thực (real mode) và chế độ quản lý hệ thống SMM (System Management Mode). Các chế độ hoạt động quyết định các lệnh và các chức năng mà chương trình có thể...

  pdf143 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hànhBài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

  Phiên bản ưu tiên tiến trình ngắn nhất có thêm cơ chế phân phối lại được gọi là điều độ ưu tiên thời gian còn lại ngắn nhất trước (Shortest Remaining Time First – SRTF). Khi một tiến trình mới xuất hiện trong hàng đợi, hệ điều hành so sánh thời gian còn lại của tiến trình đang chạy với thời gian còn lại của tiến trình mới xuất hiện. Nếu tiến trì...

  pdf144 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Hệ điều hành - Chương IV: Giải bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu bằng phương pháp thoả dụng mờGiáo trình môn Hệ điều hành - Chương IV: Giải bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu bằng phương pháp thoả dụng mờ

  Đối với các bài toán lớn trong lĩnh vực quản lý hệ thống nông nghiệp, các phần mềm tối ưu đơn lẻ, chuyên biệt tỏ ra không thật sự hiệu quả. Có thể nhận thấy rằng, các cơ sở dữ liệu hệ thống nông nghiệp là rất lớn, luôn cần được bổ sung, cập nhật cũng như xử lý. Nhiều quyết định quản lý có thể được xây dựng dựa trên cơ sở áp dụng phương pháp mô ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Các mô hình và phần mềm tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp (bài giảng điện tử trong khuôn khổ dự án CNTT)Các mô hình và phần mềm tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp (bài giảng điện tử trong khuôn khổ dự án CNTT)

  Phần mềm tính toán khoa học RST2ANU đã được thiết kế và xây dựng có thể sử dụng để giải quyết nhiều mô hình tối ưu phát sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học nông nghiệp cũng như trong các lĩnh vực khác. Phần mềm này đã được nâng cấp có tính thân thiện với người sử dụng và tránh được sao chép, có thể được ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Hệ điều hành - Quản lý tiến trìnhGiáo trình môn Hệ điều hành - Quản lý tiến trình

  • Tại sao không dùng nhiều tiến trình để thay thế cho việc dùng nhiều tiểu trình ? – Các tác vụ điều hành tiểu trình (tạo, kết thúc, điều phối, chuyển đổi, ) ít tốn chi phí thực hiện hơn so với tiến trình – Liên lạc giữa các tiểu trình thông qua chia sẻ bộ nhớ, không cần sự can thiệp

  pdf48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Hệ điều hành - Tổ chức hệ thông tập tin FATGiáo trình môn Hệ điều hành - Tổ chức hệ thông tập tin FAT

  Một bảng FAT gọi là bị phân mảnh nếu xảy ra ít nhất một trong 2 điều kiện sau: – Các phần tử FAT của 1 tập tin không liên tiếp nhau – Các phần tử FAT của các tập tin không liên tiếp nhau Truy xuất chậm Defragmentation

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Hệ điều hành - Hệ thống quản lý tệp tinGiáo trình môn Hệ điều hành - Hệ thống quản lý tệp tin

  • Một hệ thống tập tin phải được kết buộc (mount) trước khi có thể truy xuất (giống như tập tin phải được mở trước khi sử dụng) • Các HĐH thường phát hiện và tự động kết buộc các hệ thống tập tin tồn tại trên hệ thống – Windows kết buộc hệ thống tập tin vào ổ đĩa – Linux kết buộc hệ thống tập tin vào một thư mục • Một số HĐH cung cấp lệnh để...

  pdf46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0