• Mạng máy tính cơ bản - Osi physical layerMạng máy tính cơ bản - Osi physical layer

  Explain the role of Physical layer protocols and services in supporting communication across data networks. Describe the role of signals used to represent bits as a frame as the frame is transported across the local media. Describe the purpose of Physical layer signaling and encoding as they are used in networks. Identify the basic characteristi...

  ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Application layer functionality and protocolsMạng máy tính cơ bản - Application layer functionality and protocols

  interface Serial0/0/0 • no ip address • encapsulation frame-relay • ! • interface Serial0/0/0.1 point-to-point • ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 • frame-relay interface-dlci 104

  ppt17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Chapter 3: Frame - RelayMạng máy tính cơ bản - Chapter 3: Frame - Relay

  interface Serial0/0/0 • no ip address • encapsulation frame-relay • ! • interface Serial0/0/0.1 point-to-point • ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 • frame-relay interface-dlci 104

  pdf116 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Chương 4: Chuyển giao (handoff), định lại tuyến (rerouting) và quản lý định vị (location management)Mạng máy tính cơ bản - Chương 4: Chuyển giao (handoff), định lại tuyến (rerouting) và quản lý định vị (location management)

  Quản lý định vị: phân trang • Do mỗi MSC liên kết với một RA, mỗi RA có nhiều cell, cần có cơ chế để xác định cell của MT được gọi • Phân trang (paging) là thủ tục truyền toả tín hiệu cho tất cả các cell trong RA của MT được gọi • Khi nhận được tín hiệu, MT trả lời để MSC có thể xác định được cell của MT

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Chương 4: Data linkMạng máy tính cơ bản - Chương 4: Data link

  Trạm A gửi các khung từ 0 đến 6 tới trạm B. • Trạm B nhận tất cả 7 khung và báo nhận tích lũy với RR 7 • Vì lí do nào đó ví dụ như nhiễu làm RR 7 bị mất trên đường truyền. • Đồng hồ ở A hết hạn và A truyền lại khung 0. • B đã điều chỉnh trước cửa sổ nhận để có thể nhận các khung 7, 0, 1, 2, 3, 4 và 5. Do đó mà khung 7 được coi là bị mất và ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Chương 3: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị liên kết mạngMạng máy tính cơ bản - Chương 3: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị liên kết mạng

  Dùng để ghép nối các mạng cục bộ (LAN) lại với nhau thành mạng diện rộng (WAN). • Lựa chọn đường đi tốt nhất cho các gói tin hướng ra mạng bên ngoài. • Hoạt động chủ yếu ở lớp Network. • Có 2 phương thức định tuyến chính: – Định tuyến tĩnh: cấu hình các đường cố định và cài đặt các đường đi này vào bảng định tuyến. – Định tuyến động: • Vec...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Chương 3: Các hệ thống điện thoại di độngMạng máy tính cơ bản - Chương 3: Các hệ thống điện thoại di động

  Xác thực – Khoá bí mật được lưu tại SIM và AuC – AuC sinh ra một số ngẫu nhiên và gửi cho MS – MS dùng khoá để sinh ra signed response (SRES) – Nếu các giá trị tính bởi MS và AuC giống nhau thì MS được xác thực • Bảo mật, mật mã hoá lưu lượng – Số ngẫu nhiên và khoá bí mật được dùng để mật mã hoá lưu lượng

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Chương 2: Cấu trúc mạng (topology)Mạng máy tính cơ bản - Chương 2: Cấu trúc mạng (topology)

  Giao thức đường dây đa truy cập với cảm nhận va chạm (Carrier Sense Multiple Access/with Collision Detection) Gói dữ liệu chỉ được gởi nếu đường truyền rảnh, ngược lại mỗi trạm phải đợi theo một trong 3 phương thức: – Chờ đợi một thời gian ngẫu nhiên rồi lại bắt đầu kiểm tra đường truyền – Kiểm tra đường truyền liên tục cho đến khi đường t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính cơ bản - Chương 2: Các nguyên tắc căn bản của truyền thông không dâyMạng máy tính cơ bản - Chương 2: Các nguyên tắc căn bản của truyền thông không dây

  FDMA, TDMA, CDMA dùng cho tách riêng các tế bào • Microcell – Các tế bào nhỏ hơn do nhu cầu lưu lượng tăng – Tách tế bào lớn hơn – Multilayer Cellular Network • Picocell: khu vực rất hẹp như trong một tòa nhà • Fixed Channel Allocation – Borrowing channel allocation (BCA): Mượn tần số của tế bào tải nhẹ – Dynamic channel allocation (DCA): ...

  pdf59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn học mạng không dây (wireless network)Tài liệu môn học mạng không dây (wireless network)

  Wireless Datagram Protocol (WDP): (Tầng giao thức gam dữ liệu): Tầng này là nơi chứa những dữ liệu bị hỏng hóc khi truyền. Vì có nhiều phương pháp truyền khác nhau, WDP không có những tiêu chuẩn hóa chắc chắn, nên bất cứ hãng truyền thông nào cũng có thể chuyển giao dữ liệu vô tuyến miễn là nó tương thích với WAP.  Network carriers: (Tầng v...

  pdf148 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0