• Bài giảng Yếu tố con người - Bài 7: User-Centered DesignBài giảng Yếu tố con người - Bài 7: User-Centered Design

  Kiểm tra khả năng sử dụng - Khả năng sử dụng thử nghiệm là một quá trình lặp đi lặp lại trong suốt chu kỳ phát triển - Khả năng sử dụng có thể kiểm tra được thực hiện bằng cách sử dụng trang thiết bị hoặc sử dụng phương tiện tương đối đơn giản và rẻ tiền

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Yếu tố con người - Bài 6: Emotional DesignBài giảng Yếu tố con người - Bài 6: Emotional Design

  Các bước thực hiện - Thu nhập yêu cầu người sử dụng - Nắm bắt hoàn cảnh hiện tại - Xây dựng cấu trúc thiết kế - Thiết kế - Thẩm định thiết kế - Khảo sát các điều kiện sử dụng

  pdf8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Yếu tố con người - Bài 5: The Design ChallengeBài giảng Yếu tố con người - Bài 5: The Design Challenge

  Thách thức với nhà quản lý - Thách thức về sự đồng bộ máy móc và thiết bị tin học cũng như sự ổn định lâu dài của chúng - Thách thức về đội ngũ cán bộ UWDKTTH đồng đều về năng lực - Thách thức về nguồn kinh phí vô hạn tiềm tàng và ổn định lâu dài - Thách thức về sự tồn tại của các chuẩn mực kỹ thuật và nghiệp vụ - thách thức về sự an toàn hệ ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Yếu tố con người - Bài 4: To Err Is HumanBài giảng Yếu tố con người - Bài 4: To Err Is Human

  Bài tập 1: - Bạn hãy đưa ra giải pháp để hạn chế lỗi đối với yêu cầu: Nhập điểm môn học của học sinh cấp 3 - Yêu cầu: Công cụ như thế nào? Tiêu chí gì?

  pdf4 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Yếu tố con người - Bài 3: Knowing What to DoBài giảng Yếu tố con người - Bài 3: Knowing What to Do

  Một số kinh nghiệm quản trị dự án - lên kế hoạch - Tập hợp nhân sự thực hiện - Phân công, quản ký công việc - Giám sát tiến độ, báo cáo - Đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng, nhắc nhở

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Yếu tố con người - Bài 2: Knowledge in the Head and in theBài giảng Yếu tố con người - Bài 2: Knowledge in the Head and in the

  Cân bằng - Chúng ta có thể thấy rằng các sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày đều có tính năng kiến thức trong đầu lẫn kiến thức trên thế giới - Chúng ta cần có sự cân bằng giữa kiến thức trong đầu và trong thế giới

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Yếu tố con người - Bài 1: Psychology of Everyday ActionsBài giảng Yếu tố con người - Bài 1: Psychology of Everyday Actions

  Thông tin phản hồi: - Là việc gửi thông tin trở lại cho người dùng về những gì đã thực sự xảy ra như là kết quả của hành động của mình hoặc về trạng thái của hệ thống - Thông tin phản hồi có thể được hình thành trực quan hoặc có thể nghe được

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Chương 8 Vi điều khiển H8Bài giảng Vi xử lý - Chương 8 Vi điều khiển H8

  H8SX/1582 – Bộ điều khiển DMA • Truy xuất không gian địa chỉ tối đa 4-G byte bộ nhớ • Đơn vị truyền dữ liệu: byte, word, hay long word • Truyền dữ liệu tối đa đến 4-G byte (4,292,967,295) • Hỗ trợ chế độ free-running chế độ mà không cần thiết lập kích thước khối dữ liệu luân chuyển. • Phương thức để kích hoạt DMAC: auto-request, ngắt quãng, ha...

  pdf55 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Chương 9 Ứng dụngBài giảng Vi xử lý - Chương 9 Ứng dụng

  Chống rung phím bằng phần mềm Ý tưởng: sau một khoảng delta t đọc dữ liệu vào. Lưu trữ vào nhiều thanh ghi. So sánh các thanh ghi để biết dữ liệu đúng sai. Phải đảm bảo tần số quét hợp lý để chống nhiễu và không bỏ sót dữ liệu đúng.

  pdf17 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Chương 8 Các chức năng đặc biệtBài giảng Vi xử lý - Chương 8 Các chức năng đặc biệt

  Chế độ Sec_idle • Tắt nguồn tạo clock chính -> chuyển qua nguồn tạo clock của Timer1. •  Và chế độ Sec_idle – Set bit IDLEN – SCS1:SCS0 = 01 – Thực hiện lệnh SLEEP

  pdf64 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0