• Quản trị mạng - Chương 4: Giao thức tầng mạng (network layer)Quản trị mạng - Chương 4: Giao thức tầng mạng (network layer)

  Two-level hierarchy: local area, backbone. Link-state advertisements only in area each nodes has detailed area topology; only know direction (shortest path) to nets in other areas. Area border routers: “summarize” distances to nets in own area, advertise to other Area Border routers. Backbone routers: run OSPF routing limited to backbon...

  pdf39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương 3: Giao thức tầng giao vận (transport layer)Quản trị mạng - Chương 3: Giao thức tầng giao vận (transport layer)

  Transport Layer Services & Principles. 2. Multiplexing/Demultiplexing. 3. Connectionless Transport (UDP). 4. Principles of Reliable Data Transfer (RDT). 5. Connection-oriented Transport (TCP). 6. Congestion Control. 7. Sử dụng TCP hay UDP

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương 2 (tiếp): Giao thức tầng ứng dụng (application layer)Quản trị mạng - Chương 2 (tiếp): Giao thức tầng ứng dụng (application layer)

  Mỗi khi DNS server nhận được yêu cầu tra cứu IP, IP mà nó tìm được sẽ được lưu lại phục vụ cho những lần tra cứu tiếp theo. ¤ Timeout: thời gian hết hạn (sau một khoảng thời gian, bản ghi cache tương ứng bị xoá). ¤ TLD servers thường được cache tại local name servers

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương 2: Giao thức tầng ứng dụng (application layer)Quản trị mạng - Chương 2: Giao thức tầng ứng dụng (application layer)

  Giao thức HTTP: application-layer protocol n Hai ứng dụng application muốn giao tiếp phải sử dụng dịch vụ của tầng giao vận: ¤ Socket: a door between application process and end-end-transport protocol (UCP or TCP).

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương 1: Mạng máy tính và những khái niệm mở đầuQuản trị mạng - Chương 1: Mạng máy tính và những khái niệm mở đầu

  Lấy ví dụ về sự phân tầng trong thực tế! ¤ Liệt kê các tầng và nhiệm vụ cụ thể. ¤ Giao tiếp giữa các tầng (giao thức). n Trình bày các tầng giao thức trong OSI và TCP/IP, nêu tên và vai trò của một số giao thức. Đối chiếu hai mô hình này. n Tìm hiểu và viết báo cáo về lịch sử hình thành của mạng máy tính (Dead line: giờ này tuần sau)

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương 1: Giới thiệu về mạng máy tínhQuản trị mạng - Chương 1: Giới thiệu về mạng máy tính

  2. Cách cài đặt Cache RAM với phương pháp Private Image Sau khi các client có thể khởi động WinXP với phương pháp Private Image, để tối ưu hóa hoạt động của các máy client ta phải cấu hình Cache cho nó theo phương pháp cache đã nêu trên. 1. Từ Start\Program\Venturcom BXP, click vào BXP Config, hộp thoại sau sẽ xuất hiện.

  pdf181 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu về routing trên gns3Tài liệu về routing trên gns3

  -Định tuyến (routing) là 1 quá trình mà router thực thi và chuyển 1 gói tin (packet) từ 1 địa chỉ nguồn (source) đến 1 địa chỉ đích (destination) trong mạng. -Router dựa vào thông tin định tuyến để chuyển những gói tin đến những địa chỉ đích đã định trước.  Định tuyến tĩnh (static route) là 1 quá trình định tuyến thực hiện cấu hình bằng tay (ma...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNATài liệu hướng dẫn thực hành CCNA

  OSPF:Là loại routing protocol tiên tiến, dựa trên cơ chế link-state có khả năng cập nhật sự thay đổi một cách nhanh nhất. Sử dụng IP multicast làm phương pháp truyền nhận thông tin. Thích hợp với các hệ thống lớn, gồm nhiều router liên kết với nhau. 2 Khái niệm về cấu hình Router. Cấu hình router là sử dụng các phương pháp khác nhau để định cấu...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu CCNA – Thực hành cấu hình routing trên gns3Tài liệu CCNA – Thực hành cấu hình routing trên gns3

  Ví dụ sau đây tạo ra sự ngăn cản security macro gọi là unused để bảo đảm trên những port hoặc trên những interface trên Switch 3550.  Switch(config)# macro name unused Sau khi tạo sự găn cấm security macro, unused, áp đặt macro trên tất cả các port của Switch như sự bảo đảm ranh giới với các dòng lệnh sau.  Switch(config)# interface range fa...

  pdf83 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0

 • A distributed monitoring and reconfiguration approach for adaptive network computingA distributed monitoring and reconfiguration approach for adaptive network computing

  Main impact: Proposal of a comprehensive monitoring and reconfiguration architecture for network computing involving mobile and cloud services Proposed model achieves high performance and continuous availability even under highly-dynamic contexts involving attacks and service failures and provides increased resiliency The results of the experime...

  pptx22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0