• Bài giảng Toán kinh tế 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức - Nguyễn Ngọc LamBài giảng Toán kinh tế 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức - Nguyễn Ngọc Lam

  4.3. Ma trận bậc thang: 4.3.1. Định nghĩa: • Một dòng của ma trận được gọi là dòng 0 nếu nó chỉ gồm những phần tử 0. • Ngược lại, nếu một dòng của ma trận có ít nhất một phần tử khác 0 thì được gọi là dòng khác 0. • Phần tử khác 0 đầu tiên của một dòng được gọi là phần tử chính của dòng đó. Ma trận A được gọi là ma trận bậc thang khi thoả c...

  pdf33 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 1022 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 10: Tương quan và Hồi quy - Hứa Thanh XuânBài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 10: Tương quan và Hồi quy - Hứa Thanh Xuân

  Trình tự phân tích mô hình hồi qui: - Viết và nhận xét phương trình hồi qui mẫu. - Nhận xét hệ số tương quan và hệ số xác định. - Kiểm định phương trình hồi qui có ý nghĩa hay không? - Kiểm định mối quan hệ của y và từng biến xi - Ước lượng sự thay đổi của y dựa trên sự thay đổi của xi Hệ số tương quan (R): được sử dụng để đo lường cường ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 866 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 9: Phương pháp Anova - Hứa Thanh XuânBài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 9: Phương pháp Anova - Hứa Thanh Xuân

  Yêu cầu bài toán: kiểm định 3 cặp giả thuyết: a) H0:Trung bình tổng thể của chỉ tiêu nghiên cứu theo yếu tố hàng thì bằng nhau. b) H0: Trung bình tổng thể của chỉ tiêu nghiên cứu theo yếu tố cột thì bằng nhau. c) H0: Không có ảnh hưởng do sự tương tác qua lại giữa các chỉ tiêu hàng và cột đến chỉ tiêu nghiên cứu. Trình tự thực hiện: - Bướ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 718 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 8: Kiểm định phi tham số - Hứa Thanh XuânBài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 8: Kiểm định phi tham số - Hứa Thanh Xuân

  Bài toán tổng quát: • Giả sử có mẫu ngẫu nhiên gồm n quan sát, được phân nhóm kết hợp 2 tiêu thức với nhau, hình thành nên bảng tiếp liên gồm r hàng (row) và c cột (column). • Gọi Oij là số quan sát ứng với hàng thứ i và cột thứ j . • Ri là tổng số quan sát ở hàng thứ i . • Cj là tổng số quan sát ở cột thứ j .

  pdf6 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 4: Phương pháp chỉ số - Nguyễn Ngọc LâmBài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 4: Phương pháp chỉ số - Nguyễn Ngọc Lâm

  Nhận xét: Doanh thu năm 2007 so với năm 2005 tăng 177,8%, tương ứng với số tiền là 1.689.000 ngàn đồng là do 2 nguyên nhân tác động: Do giá tăng 47,1%, làm cho doanh thu tăng 845.000 ngàn đồng. Do lượng hàng hóa tiêu thụ tăng 88,8%, làm cho doanh thu tăng 844.000 ngàn đồng.

  ppt22 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 3: Các số đo hiện tượng - Nguyễn Ngọc LâmBài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 3: Các số đo hiện tượng - Nguyễn Ngọc Lâm

  Trường hợp tài liệu có khoảng cách tổ: - Tổ đóng: xi là giá trị giữa của tổ. - Tổ không có giới hạn trên: xi bằng giới hạn dưới cộng ½ khoảng cách tổ của tổ trước đó. - Tổ không có giới hạn dưới: xi bằng giới hạn trên trừ ½ khoảng cách tổ của tổ sau đó. Tùy theo tính chất của nội dung nghiên cứu mà có thể chọn giá trị xi thích hợp.

  ppt24 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 898 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 2: Tổng hợp và trình bày dữ liệu - Nguyễn Ngọc LâmBài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 2: Tổng hợp và trình bày dữ liệu - Nguyễn Ngọc Lâm

  2.3. Một số qui ước trình bày bảng thống kê 1) Số hiệu bảng: Thông thường nó được ký hiệu theo chương hoặc theo số thứ tự. 2) Tên bảng: ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, đặt trên đầu bảng và phải chứa đựng nội dung, thời gian, không gian mà số liệu được biểu hiện trong bảng. 3) Đơn vị tính: - Đơn vị tính chung: Khi tất cả số liệu của bảng có cùng đơn ...

  ppt21 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 589 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 1: Tổng quan về Nguyên lý Thống kê - Nguyễn Ngọc LâmBài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 1: Tổng quan về Nguyên lý Thống kê - Nguyễn Ngọc Lâm

  5.4.1. Chọn mẫu phi xác suất: (Non-Probability sampling) 1) Chọn mẫu thuận tiện: (Convenient sampling) - Dựa trên tính “dễ tiếp xúc” và cơ hội thuận tiện để chọn mẫu - Chỉ dùng cho nghiên cứu thăm dò, trắc nghiệm 2) Chọn mẫu tích lũy nhanh: - Chọn ngẫu nhiên một số quan sát ban đầu. - Các mẫu bổ sung tiếp theo được chọn ra từ việc cung cấp qu...

  ppt32 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 0

 • Đề cương xác suất thống kê (tiếp theo)Đề cương xác suất thống kê (tiếp theo)

  Phần 1: XÁC SUẤT 1/ Một nhóm sinh viên gồm 5 người,trong đó có 3 người nữ.Chọn ngẫu nhiên ra 3 người.Gọi X là sô nữ đc chọn ra a/ Lập bảng phân phối xác suất của X. b/ Viết biểu thức hàm phân phối xác suất của X

  doc7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 3684 | Lượt tải: 3

 • Phát triển cùng Beeline Việt NamPhát triển cùng Beeline Việt Nam

  Chúng tôi vẫn chưa kiếmđược đầy đủ thông tin về Beelinenên gây khó khăn cho việc hoàn thành báo cáo. Một số người được khảo sát không vui vẻ hợp tác, chưa cung cấp đầy đủ thông tin chính xác cho chúng tôi. Lượng thông tin nắm được chưa thật chính xác hoàn toàn, vì chưa có sự kiểm chứng đầy đủ do thời gian không cho phép. Các thành viên tro...

  pdf47 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 2402 | Lượt tải: 0