• Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệpGiáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp

  Chương 1: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệpChương 2: Thị trường doanh nghiệpChương 3: Vốn và nguồn vốn của doanh nghệpChương 4: Thu nhập – Chi phí và kết quả hoạt động của doanh nghiệpChương 5: Tổn Chương 1: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệpChương 2: Thị trường doanh nghiệpChươn Chương 1: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp...

  pdf181 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2303 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Nguồn lợi thủy sảnBáo cáo Nguồn lợi thủy sản

  3.2 Kết quả khảo sát nguồn lợi cá, giáp xác, nhuyễn thể 3.2.1 Nguồn lợi cá: Thành phần loài: Qua đợt khảo sát thu mẫu ở 2 chợ vừa qua vào ngày 08/12/2010 và phân loại cho thấy có 44 loài thuộc 10 bộ. Dựa vào bảng phụ lục 3 và biểu đồ trên cho thấy có 3 bộ chiếm ưu thế so với các bộ khác là bộ cá vược, bộ cá da trơn, bộ cá chép với nhiều giốn...

  doc53 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 3818 | Lượt tải: 1

 • Chế độ hưu trí Việt NamChế độ hưu trí Việt Nam

  Hưu trí là chế độ cơ bản nhất trong 5 chế độ của hệ thống BHXH, được quy định tại Mục 4 chương III Luật BHXH từ Điều 49 đến Điều 62, bao gồm các quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu; về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần; về bảo lưu thời gian đóng B...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 9220 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Các phương pháp quản trị kinh doanhĐề tài Các phương pháp quản trị kinh doanh

  Các phương pháp tác động lên con người o Các phương pháp giáo dục o Các phương pháp hành chính o Các phương pháp kinh tế 2. Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp o Mô h.nh hoá toán học o Các phương pháp dự đoán o Các phương pháp phân đoạn thị trường 1. Các phương pháp tác động lên con người * Các phương pháp giáo dụ...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1983 | Lượt tải: 2

 • Chiến lược sản xuất của công ty đa quốc giaChiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia

  I.Vấn đề nghiên cứu, phát triển, và cải tiến kỹ thuật 2 I.1 Phát triển các sản phẩm hay dịch vụ mới 2 I.2 Đẩy nhanh tốc độ đưa sản phẩm mới ra thị trường 3 II. Hoạt động phát sinh sản phẩm và dịch vụ 5 II.1 Tạo nguồn cung ứng toàn cầu 5 II.2 Hoạt động sản xuất hàng hóa 9 II.2.1 Vấn đề phí tổn 9 II.2.2 Vấn đề kiểm soát chất lượng 10 II.2.3 V...

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 3733 | Lượt tải: 1

 • Môi trường văn hóa quốc tếMôi trường văn hóa quốc tế

  I. BẢN CHẤT CỦA VĂN HOÁ 1 I.1 Sự đa dạng về văn hoá và vấn đề quản trị: 2 I.2 Cảm nhận và ấn tượng 2 I.3 Những tiêu chuẩn giá trị trong văn hoá 4 I.3.1 Những sự khác biệt và tương đồng về tiêu chuẩn giá trị giữa các nền văn hoá 5 I.3.2 Tiêu chuẩn giá trị và sự chuyển đổi 6 II. CÁC KHÍA CẠNH CỦA VĂN HOÁ 7 II.1 Khoảng cách quyền lực 7 II.2 ...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 3514 | Lượt tải: 1

 • Môi trường tài chính quốc tếMôi trường tài chính quốc tế

  I. CÁN CÂN THANH TOÁN (BOP) 2 I.1 Tài khoản vãng lai 2 I.2 Tài khoản vốn 3 I.3 Tài khoản dự trữ 3 II. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ 5 II.1 Quỹ tiền tệ quốc tế 5 II.2 Hệ thống tỷ giá cố định 6 II.3 Hệ thống tỷ giá thả nổi có điều tiết 7 II.4 Những khó khăn và thách thức trong tương lai 7 III. NGOẠI HỐI 11 III.1 Thị trường ngoại hối 11 III.2 Cá...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2323 | Lượt tải: 0

 • Môi trường thương mại - Kinh doanh quốc tếMôi trường thương mại - Kinh doanh quốc tế

  I. CÁC LÝ THUYẾT VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ 2 I.1 Chủ nghĩa trọng thương: 2 I.2 Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối (Adam Smith) 2 I.3 Lý thuyết về lợi thế tương đối (David Ricardo) 2 I.4 Lý thuyết về sự dồi dào của các nhân tố sản xuất (Lý thuyết Heckscher-Ohlin-Samuelson) 3 I.5 Lý thuyết về đời sống sản phẩm quốc tế 4 I.5.1 Giai đoạn sản phẩm mới 4 I....

  doc15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2688 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Hoạt động kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia (MNC)Đề tài Hoạt động kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia (MNC)

  I. QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2 I.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế 2 I.1.1 Hoạt động xuất nhập khẩu 2 I.1.2 Hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài 3 I.2 Lý do tiến hành các hoạt động kinh doanh quốc tế 4 I.2.1 Phản ứng chủ động 4 I.2.2 Phản ứng thụ động 6 I.3 Các hình thức quốc tế hóa hoạt động kinh doanh quốc t...

  doc22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 7515 | Lượt tải: 1

 • Dự báo sớm những cơ hội và rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏDự báo sớm những cơ hội và rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏ

  "Dự báo một cơ hội không phải là nghệ thuật cao. Nghệ thuật là ở chỗ người đầu tiên nhận ra nó". Quan điểm này của Benjamin Franklin đặc biệt phù hợp với loại h.nh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Ngày nay, hơn bao giờ hết, đây là loại h.nh đang chịu áp lực mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới. Để thành công, yêu cầu đặt ra với các doanh nhân là ph...

  doc39 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 2