• Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa họcPhương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

  Câu 21: Điện phân muối clorua kim loại ở trạng thái nóng chảy. Sau thời gian ta thấy ở catốt có 2,74g kim loại và ở anot có 448 ml khí (đktc). Vậy công thức của muối clorua là: A. CaCl 2 B. NaCl C. KCl D. BaCl 2 E. MgCl 2 Câu 22: Một hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo: CH 3 Cl Cl Cl - C - CH - CH - CH - C - CH 3 Cl ...

  pdf161 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 3087 | Lượt tải: 2

 • Phương pháp giải bài tập hình học không gianPhương pháp giải bài tập hình học không gian

  Một sốbài tập tựluyện 1) Cho lăng trụ ñứng ABCA’B’C’ ñáy là tam giác cân có BC=AB=a, góc ˆ . BAC α = Mặt phẳng (BA’C’) tạo với ñáy lăng trụmột góc 6 π β = . Tính thểtích lăng trụtheo , a α Tính diện tích BA’C’ và tính khoảng cách từ ñỉnh B’ ñến mặt phẳng (BA’C’). 2) Cho lăng trụ ñứng ABCA’B’C’ ñáy là tam giác ñều cạnh a. Mặt phẳng (A...

  pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 8472 | Lượt tải: 3

 • Ôn thi đại học môn Văn - 2010Ôn thi đại học môn Văn - 2010

  Cần nêu lên điểm chung trong cảm hứng về đất nớc ở ba bài thơ, đó là quan niệm đất nớc gắn liền với nhân dân. Điều quan trọng là phân tích làm nổi rõ những nét riêng trong cảm hứng và sự khám phá của mỗi tác giả về đất nớc. ? ở bài Đất nớc của Nguyễn Đình Thi: Từ cảm hứng về mùa thu đất nớc qua những hoài niệm đầy ấn tợng về mùa thu Hà Nội ...

  pdf121 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 0

 • Phương trình lượng giác chứa căn và phương trình lượng giác chứa giá trị tuyệt đốiPhương trình lượng giác chứa căn và phương trình lượng giác chứa giá trị tuyệt đối

  1. Giải các phương trình 2 2 a/ sin x cox 1 4 sin 2x b/ 4 sin x 3 cos x 3 1 c/ tgx cot gx cos x 11 1 13cos d/ 2 2 sin x 1 cos x 1 cos x sin x 1 e/ cot gx tgx sin x f/ 2cos x sin x 1 1cosx 1cosx g/ 4 sin x cos x 1cos2x 1 h/ 2 cos x sin x 2 m/ cos 2x 1 -=- += =+ ??+ +-=-?? -+ ?? =+ -= ++-= - ?? =-?? ?? ++ x 33 2 sin ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 6377 | Lượt tải: 1

 • Ôn tập tóm tắt chương trình thi đại học môn toánÔn tập tóm tắt chương trình thi đại học môn toán

  * cho F1, F2, F2F2= 2c, cho a > c > 0 M ?(E) ?MF1+ MF2= 2a. * (E) : 2 2 2 2 b y a x + = 1 (a > b > 0) : tiêu điểm : F1(–c,0), F2(c,0); đỉnh A1(–a,0); A2(a,0); B1(0,–b); B2(0,b); tiêu cự : F1F2= 2c, trục lớn A1A2= 2a; trục nhỏ BB 1B2B = 2b; tâm sai e = c/a; đường chuẩn x = ±a/e; bk qua tiêu : MF1= a + exM, MF2= a – exM; tt với ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lí lớp 12Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lí lớp 12

  Phản ứng hạt nhân * Phương trìnhphản ứng: 3 1 2 4 1 2 3 4 A A A A Z Z Z Z X X X X    Trong sốcáchạtnàycóthểlàhạtsơcấpnhưnuclôn, eletrôn, phôtôn . Trườnghợp đặcbiệtlàsựphóngxạ:X1 X2+ X3 X1 làhạtnhân mẹ, X 2 làhạtnhân con, X 3 làhạt hoặc  * Các địnhluậtbảotoàn + Bảotoànsốnuclôn (sốkhối): A 1+ A2= A3+ A4 + Bảotoàn điệntích(nguy...

  pdf32 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1976 | Lượt tải: 1

 • Kết hợp phương pháp quy đổi – trung bình – đường chéo để giải nhanh bài toán hóa họcKết hợp phương pháp quy đổi – trung bình – đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học

  Ví dụ6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H4và C2H6, sản phẩm thu được dẫn qua bình I đựng dung dịch H2SO4 đặc và bình II đựng dung dịch Ca(OH)2dư. Sau thí nghiệm, thấy trong bình II có 15 gam kết tủa và khối lượng bình II tăng nhiều hơn bình I là 2,55 gam. Thành phần % vềthểtích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu là: A. 50%, 30%, ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 3249 | Lượt tải: 2

 • Đề Toán Về Phương Trình Chứa Căn ThứcĐề Toán Về Phương Trình Chứa Căn Thức

  Định lí 1:Nếu hàm số y=f(x) luôn đb (hoặc luôn ngb) thì số nghiệm của pt : f(x)=k Không nhiều hơn một và f(x)=f(y) khi và chỉ khi x=y Định lí 2:Nếu hàm số y=f(x) luôn đb (hoặc luôn ngb) và hàm số y=g(x) luôn ngb (hoặc luôn đb) trên D thì số nghiệm trên D của pt: f(x)=g(x) không nhiều hơn một Định lí 3:Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm đến cấp n và ...

  pdf50 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 6777 | Lượt tải: 1

 • Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - Mã đề 642Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - Mã đề 642

  Câu 58:Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độtựcảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từtựdo. Ởthời điểm t = 0, hiệu điện thếgiữa hai bản tụcó giá trịcực đại là U0. Phát biểu nào sau đây làsai? A. Năng lượng từtrường cực đại trong cuộn cảm là 2 0 CU . 2 B. Cường độdòng điện trong mạch có giá trịcực đại là 0...

  pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1968 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập Tốt nghiệp Hóa học 12Đề cương ôn tập Tốt nghiệp Hóa học 12

  41: Hỗn hợp X gồm hai axit no. Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol X thu được 11,2lit khí CO2 (đktc). Để trung hoà 0,3mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai axit đó là? A. H- COOH và CH3 - CH2 – COOH B. CH3 - COOH và HOOC - CH2 - COOH C. CH3 - COOH và CH3 - CH2 - COOH D. H- COOH và HOOC – COOH Câu 42: Cho các bazơ sau: NH3 ; C6H5NH2 ...

  doc42 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2723 | Lượt tải: 2