• ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT MÔN NGỮ VĂN Năm học 2010 – 2011ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT MÔN NGỮ VĂN Năm học 2010 – 2011

  15. Thuốc là một nhan đề đa nghĩa. Anh (chị) hãy giải thích ý nghĩa nhan đề đó? Trả lời: - Trước hết nó được hiểu đúng theo nghĩa đen, ấy là thứ thuốc chữa bệnh lao cho người Trung Quốc lạc hậu, u mê. Một cách chữa bệnh đầy mê tín – lấy máu người để chữa bệnh lao. Ruốt cuộc, con bệnh vẫn chết. Chết trong cái không khí ẩm mốc hôi tanh mùi máu của...

  doc20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 1

 • Đề cương ôn tập môn Lịch sửĐề cương ôn tập môn Lịch sử

  Thành tựu và ưu ñiểm cuả việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1986-1990) (Thành tựu và ưu ñiểm bước ñầu của công cuộc ñổi mới ở nước ta). *ðường lối ñổi mới của ðảng ñược nhân dân hưởng ứngrộng rãi, nhanh chóng ñi vào cuộc sống và ñạt ñược những thành tựu bước ñầu rrất quan trọng, chủ yếu là trong việc thực hiện những mục của “Ba chương trình kin...

  pdf47 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2325 | Lượt tải: 0

 • Dao động điều hòa - Dao động cơ học sóng cơDao động điều hòa - Dao động cơ học sóng cơ

  21. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, gốc thời gian t0 = 0 là lúc vật ở vị trí x = A. Li độ của vật được tính theo biểu thức A. x = A cos(2πft) B. x = A cos(2πft + /2) C. x = A cos(2πft  /2) D. x = A cos(πft) 22. (Đề thi TN_PB_LẦN 2_2008) Một chất điểm dao động điề...

  doc7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 4595 | Lượt tải: 0

 • Phương trình - Bât phương trình - Hệ phương trình vô tỷPhương trình - Bât phương trình - Hệ phương trình vô tỷ

  Phương pháp đặt ẩn phụ: Ta thực hiện theo các bước sau: B1: Điều kiện (nếu có). B2: Lựa chọn ẩn phụ, tìm đk cho ẩn phụ B3: Giải hệ nhận được, từ đó suy ra nghiệm x, y. B4: Kiểm tra tính hợp lệ cho nghiệm từ đó kết luận.

  doc13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Tích phânChuyên đề Tích phân

  Bài 10. Cho hình (H) giới hạn bởi: 2 y ax , a0 y bx, b0 => Ì = -> Ĩ . Quay hình (H) ở góc phần tư thứ hai của hệ toạ độ quanh trục Ox. Tìm hệ thức giữa a và b để thể tích khối tròn xoay sinh ra là hằng số, không phụ thuộc vào a và b. ĐS: b 5 = K.a 3 , với K là hằng số dương bất kỳ. Bài 11. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi...

  pdf153 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Phương trình lượng giác - Luyện thi đại học 2010Chuyên đề Phương trình lượng giác - Luyện thi đại học 2010

  Phương trình đằng cấp - Có dạng: 2 2 a sin sin cos os u b u u cc u d + + = - Cách giải: * Kiểm tra xem cosu = o có thỏa mãn phương trinh hay không (nếu thỏa mãn thì , 2 u k k π π = + ∈ là nghiệm) * Chia cảhai vếcủa phương trình cho 2 os 0 c u ≠ , ta được phương trình 2 2 tan tan (1 tan ) a u b u c d u + + = + Đặt t = tanu ta...

  pdf11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Khảo sát hàm số - Phương pháp luyện tập khảo sát hàm sốChuyên đề Khảo sát hàm số - Phương pháp luyện tập khảo sát hàm số

  Cho hàm số (C) 1. Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến . 5. Tìm m để đường thẳng cắt (C) tại 2 điểm phân biệt .

  doc12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tính tích phân bằng phương pháp phân tích, đổi biến số và từng phầnChuyên đề Tính tích phân bằng phương pháp phân tích, đổi biến số và từng phần

  Nhận xét:Trong phần nội dung chuyên đềtrên, tôi chỉnêu ra một sốbài tập minh họa cơbản tính tích phân chủyếu áp dụng phương pháp phân tích, phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng phần. Các bài tập đềnghịlà các đềthi Tốt nghiệp THPT và đề thi tuyển sinh ðại học Cao đẳng của các năm trước đểcác em học sinh rèn luyện kỹnăng tính tí...

  pdf39 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 4557 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp giải nhanh đề thi đại học môn ToánCác phương pháp giải nhanh đề thi đại học môn Toán

  BÀI TẬP: Bài 1. Nếu x=-m là một nghiệm của phương trình 3 2 2 3 4 6 0 x mx m x m − + + = . Hãy tìm ghiệm còn lại. Bài 2. Cho biểu thức: ( ) 5 4 3 2 2 3 7 11 9 Q x x x x x = + − − + + a. Tính giá trị biểu thức tại x=3 b. Tìm thương của phép chia (Q) cho x-3 Gợi ý: Dư số của phép chia (Q) cho x-3 là giá trị của Q(3).

  pdf63 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 3733 | Lượt tải: 2

 • Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa họcCác phương pháp giải nhanh bài toán hóa học

  I.30. Cho 18,8 gam hỗn hợp hai ancol no, ñơn chức, mạch hở, kếtiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng tác dụng với Na dư, tạo ra 5,6 lít khí H 2(ñktc). Công thức phân tửcủa hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH I.31. Cho mgam một hỗn hợp Na 2CO3 và Na 2SO3 tác dụng hết với dung dịch H 2SO ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2120 | Lượt tải: 0