• CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5

  Cho 3 số A ; B ; C biết A + B = 154,8 ; A + C = 203,3 ; B + C = 163,1. Hãy tìm 2 số A và C ? Bài Giải: Hiệu hai số ( C –B ) là: ( A + C ) –( A + B ) = C –B = 203,3 –154,8 = 48,5. Số C là: ( 163,1 + 48,5 ) : 2 = 105,8 Số A là 203,3 –105,8 = 97,5 ĐS : Số A là : 97,5 Số C là : 105,8

  pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2386 | Lượt tải: 1

 • 100 bài trắc nghiệm toán lớp 5100 bài trắc nghiệm toán lớp 5

  Chị có một cái bánh to, chia cho cho ba em Hà, Thu, Vân như sau: Hà được ¼ cái bánh, Thu được 1/5 cái bánh và Vân được 3/8 cái bánh. Nhu vậy: A. Hà được ít bánh nhất. Vân được nhiều bánh nhất B. Thu được ít bánh nhất, Vân được nhiều bánh nhất. C. Thu được ít bánh nhất, Hà được nhiều bánh nhất

  doc14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 3073 | Lượt tải: 1

 • Công Nghệ 7Công Nghệ 7

  Tên đề tài : Công Nghệ 7 Soạn: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọt Bài 1 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt A. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Kỹ năng: Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ troòng trọt B.Chuẩn bị của thầy và trò...

  doc176 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 6565 | Lượt tải: 0