• Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 2: Phân tích cầu - Hoàng Văn HoanBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 2: Phân tích cầu - Hoàng Văn Hoan

  Ướ ượ ươ ồ c l ng ph ng trình h i quy  Tìm một đường “phù hợp nhất” với số liệu • Đường phù hợp nhất là một tập hợp các điểm số liệu X,Y làm tối thiểu hoá tổng các bình phương khoảng cách theo chiều dọc từ các điểm số liệu đến đường đó • Đường này được gọi là đường hồi quy, và phương trình đó được gọi là phương trình hồi quy

  pdf46 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 1: Giới thiệu môn học - Hoàng Văn HoanBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 1: Giới thiệu môn học - Hoàng Văn Hoan

  Lý thuyết doanh nghiệp • Loại hình doanh nghiệp - DN một chủ sở hữu (proprietorship) - DN đồng sở hữu (partnership) - Công ty Cổ phần (JSC) • Ưu nhược điểm của mỗi loại doanh nghiệp?

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệpBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  2. THẤT NGHIỆP 2.5. Quan hệ giữa thất nghiệp với tăng trưởng kinh tế và lạm phát 2.5.2. Mối quan hệ giữa thất nghiệp với lạm phát * Quan hệ giữa tổng cung - tổng cầu và đường Phillips •  Quan hệ giữa tổng cung - tổng cầu và đường Phillips dài hạn

  pdf36 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Tổng cung & Tổng cầuBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Tổng cung & Tổng cầu

  5.4. Tác động của các chính sách tới tỷ giá hối đoái 5.4.4. Chính sách thương mại v Các công cụ của chính sách bảo hộ mậu dịch Thuế quan: Thuế đánh nặng vào hàng nhập khẩu. Quota: Kiểm soát khối lượng hàng hóa được phép nhập khẩu. Trợ giá xuất khẩu: Tiền bù lỗ cho người sản xuất hàng xuất khẩu và các công ty xuất khẩu. Các biện pháp khác như...

  pdf45 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Phần 1: Thị trường và giá cả - Chương 3: Cung, cầu hàng hoá và các chính sách quốc giaBài giảng Kinh tế vi mô - Phần 1: Thị trường và giá cả - Chương 3: Cung, cầu hàng hoá và các chính sách quốc gia

  Sự tác động của thuế ám chỉ đến ai là người chịu thuế. • Sự tác động của thuế không phụ thuộc vào thuế được đánh cho người mua hay người bán. • Sự tác động của thuế phụ thuộc vào độ co giãn của cung và cầu. • Sự gánh chịu thuế có khuynh hướng rơi vào phía thị trường có độ co giãn kém hơn.

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Phần 1: Thị trường và giá cả - Chương 1: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trườngBài giảng Kinh tế vi mô - Phần 1: Thị trường và giá cả - Chương 1: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường

  Ví dụ 2 Với đường cầu và cung như ví dụ 1: Đường cầu: Q = 10 - P Đường cung: Q = 2(P - 1) Giả sử lượng cầu tăng gấp đôi ở mỗi mức giá. Khi đó đường cầu mới có công thức như sau: Q = 2(10-P) (a) Cầu thay đổi có ảnh hưởng đến mức giá cao nhất mà người mua có thể trả hay độ dốc của cầu hay không? (b) Tìm giá và sản lượng cân bằng mới?

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Lạm phát & Thất nghiệpBài giảng Kinh tế học - Chương 8: Lạm phát & Thất nghiệp

  Chi phí và lợi ích của thất nghiệp  Lợi ích của thất nghiệp – Mang lại thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe – Tạo sự cạnh tranh và tăng hiệu quả – Mang lại thời gian cho học hành và trau dồi thêm kỹ năng – Thất nghiệp ngắn hạn giúp người lao động tìm công việc ưng ý và phù hợp → tăng hiệu quả xã hội

  pdf24 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 7: Chính sách tài khóa & Chính sách tiền tệ - Trương Ngọc HảoBài giảng Kinh tế học - Chương 7: Chính sách tài khóa & Chính sách tiền tệ - Trương Ngọc Hảo

  II. Chính sách tiền tệ Các công cụ kiểm soát cung ứng tiền tệ của NHTƯ:  Lãi suất chiết khấu: Lãi suất mà NHTƯ áp dụng khi cho NHTM vay tiền Khi NHTƯ tăng lãi suất chiết khấu => NHTM trả giá cao hơn khi vay tiền của NHTƯ => NHTM cân nhắc vay tiền của NHTƯ => giảm cung ứng tiền tệ Khi NHTƯ giảm lãi suất chiết khấu thì sao?

  pdf23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Đo lường sản lượng quốc gia - Trương Ngọc HảoBài giảng Kinh tế học - Chương 5: Đo lường sản lượng quốc gia - Trương Ngọc Hảo

  GDP danh nghĩa sử dụng giá hiện hành, còn GDP thực tế sử dụng giá của năm gốc để đánh giá sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế.  GDP là chỉ tiêu tốt nhưng không hoàn hảo về phúc lợi kinh tế.  Không có thước đo tổng hợp về kinh tế như GDP, các nhà hoạch định chính sách sẽ phiêu giạt trên đại dương của những số liệu hỗn độn!

  pdf40 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương I: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệpBài giảng Kinh tế học vi mô - Chương I: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

  Đường PPF nghiêng xuống từ trái sang phải thể hiện 2 nguyên tắc kinh tế: Thứ nhất: có một giới hạn về các hàng hoá dịch vụ được sản xuất ra nhằm thể hiện sự khan hiếm Thứ hai: chỉ có thể tăng sản lượng sản xuất ra của hàng hoá này bằng việc giảm sản lượng của hàng hoá khác và ngược lại điều này thể hiện chi phí cơ hội. Các điểm nằm trên ABCD là ...

  pptx10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0