• Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn qua ý kiến người dân (Một số vấn đề thực tiễn và giả thuyết nghiên cứu)Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn qua ý kiến người dân (Một số vấn đề thực tiễn và giả thuyết nghiên cứu)

  Những nghiên cứu như vậy có thể góp phần tạo cơ sở thông tin và dữ liệu cho việc xây dựng các chương trình vừa đào tạo tăng cường đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, vừa nâng cao dân trí, kiến thức và kỹ năng tham gia của người dân. Trước mắt, những thông tin như vậy có thể trực tiếp giúp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở hiện nay t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nguồn bổ sung lao động cho đội ngũ công nhân trong những năm qua (Trường hợp thành phố Hà Nội)Nguồn bổ sung lao động cho đội ngũ công nhân trong những năm qua (Trường hợp thành phố Hà Nội)

  Xu hướng người lao động các tỉnh khác trở thành công nhân ngày một nhiều do hai lý do sau: Sự phát triển của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp tư nhân ngày một nhiều yêu cầu tăng số lượng công nhân. Hai là nguồn bổ sung lao động ở các thành phố lại không thiết tha với các công việc này khi mà các chế độ chính sách bảo vệ quyền lợi của h...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đô thị hóa ở Việt Nam những năm 90: Một số đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bảnĐô thị hóa ở Việt Nam những năm 90: Một số đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bản

  Sự khẳng định một khuôn mẫu phát triển đô thị và xu hướng tăng tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam gắn liền với những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế-xã hội trong thập niên gần đây. Những nỗ lực phát triển tập trung vào công nghiệp hóa và đô thị hóa làm cho việc hạn chế di cư nông thôn-đô thị rất khó khăn. Hầu hết nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tập ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Một số khía cạnh lý thuyết của cách tiếp cận Một số khía cạnh lý thuyết của cách tiếp cận "Nghiên cứu hành động tham gia" (PAR) trong phát triển cộng đồng

  Như đã phân tích ở trên, kiến thức, quyền lực và trao quyền đóng vai trò rất quan trọng trong cách tiếp cận PAR nói riêng và các cách tiếp cận phát triển tham gia nói chung. Chúng có mối liên hệ tương tác lẫn nhau. Trong quá trình PAR, kiến thức, quyền lực và trao quyền là động lực thúc đẩy sự biến đổi xã hội. PAR được xem như một phương tiện đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng đời sống của cán bộ nữ thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc giaThực trạng đời sống của cán bộ nữ thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

  Nhu cầu không ngừng nâng cao mức sống cho bản thân và gia đình cán bộ nữ thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia là nguyện vọng chính đáng của mọi người và càng cấp thiết hơn khi gia đình họ có mức sống còn thấp, miễn là bằng những công việc lương thiện, hợp pháp và, phù hợp với nghề nghiệp chuyên môn. Ban lãnh đạo của Trung tâm kh...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Công tác xã hội với người chưa thành niên vi phạm pháp luậtCông tác xã hội với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

  Để đưa được những con người lầm lỗi trở về với con đường ngay thẳng trước kia của họ, có rất nhiều phương pháp. Một trong những phương pháp ấy là công tác xã hội. Tuy còn là một thứ công việc mới mẻ ở ta, song ở đâu đã bắt đầu sử dụng phương pháp này đều thấy có hiệu quả khá rõ rệt. Công tác xã hội là một sự bổ trợ đắc lực cho các cơ quan thi h...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu phân tầng xã hội trong lịch sử và áp dụng vào nghiên cứu phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nayTìm hiểu phân tầng xã hội trong lịch sử và áp dụng vào nghiên cứu phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay

  Như vậy, từ các hệ thống phân tầng xã hội mà loài người đã trải qua và cơ sở lý thuyết xã hội học của nó đến các nghiên cứu trên thế giới, từ trong quá khứ lịch sử đến khảo sát thực tiễn hiện nay ở nước ta đã cung cấp những căn cứ để chúng tôi đưa ra dự đoán trên đây. Đó chính là những gợi mở mang tính lý thuyết trong phương hướng nghiên cứu ph...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam (1986-2000) - Một cái nhìn tổng quanĐổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam (1986-2000) - Một cái nhìn tổng quan

  Bốn là, phát triển xã hội trên nguyên tắc công bằng không có nghĩa là "cào bằng", là thực hiện chủ nghĩa bình quân, bất chấp chất lượng, hiệu quả và sự đóng góp của mỗi người cho sự phát triển chung của cộng đồng. Hơn nữa, nếu dồn các nguồn lực cho phát triển xã hội vượt quá khả năng mà nền kinh tế cho phép, thì cũng có thể làm mất đi những điề...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Một số yếu tố tác động của tệ nạn xã hội đến trẻ đường phốMột số yếu tố tác động của tệ nạn xã hội đến trẻ đường phố

  Có thể khẳng định: trẻ đường phố bị tác động của tệ nạn xã hội trên hai phương diện, một mặt các em bị xâm hại, mặt khác trẻ đường phố cũng gây ra một số tệ nạn xã hội. Có nhiều tác động đến trẻ đường phố bị ảnh hưởng của tệ nạn xã hội, trong đó điều kiện môi trường sống khó khăn, nhận thức và kỹ năng sống còn hạn chế là các yếu tố rất quan trọ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Một vấn đề xã hội học hàng đầu của việc cải tạo - chỉnh trang đô thị: Giảm tổn thương cho nhóm dân cư nghèo nhấtMột vấn đề xã hội học hàng đầu của việc cải tạo - chỉnh trang đô thị: Giảm tổn thương cho nhóm dân cư nghèo nhất

  5 - Cần kết hợp chặt chẽ giữa chương trình xoá đói giảm nghèo với chương trình cải tạo nội thành, vì các hệ quả của việc cải tạo đô thị có thể làm tăng nghèo cho một bộ phận dân cư chịu tác động trực tiếp . 6 - Cải tạo - chỉnh trang nội thành là một quá trình rất lâu dài, cho nên cần tránh tạo ra tâm lý bất an tràn lan cho hàng loạt cộng đồng d...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0