• A Comparison of Test Content: The IELTS and TOEFLiBT Listening TestsA Comparison of Test Content: The IELTS and TOEFLiBT Listening Tests

  All the differences between the two tests in the test rubric and listening input discussed above might suggest some possible differences in the listening construct the two tests are trying to measure. It will be beneficial for test-takers to be fully aware of these differences before they make a decision to take which test – IELTS or TOEFLiB...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Assessment of training quality management according to Assessment of training quality management according to "total quality management" model at Vienam National University, Hanoi - International School

  This paper has primarily assessed the status of training quality management in accordance with TQM model. With a case study and the application of qualitative and quantitative methods by using questionnaire, semistructured interview, it has drawn the three following conclusions. Firstly, the current situation of training quality management a...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng mô hình “Quản trị nhà nước tốt” ở Việt NamVận dụng mô hình “Quản trị nhà nước tốt” ở Việt Nam

  Tóm lại, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của khu vực công cũng như trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền và đội ngũ công chức ở cả cấp Trung ương và địa phương là những điểm then chốt cần tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng quyền tiếp cận thông tin, tạo điều kiện khuyến khích sự tham gia tích cực của n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Acquisition completion or abandonment: The effect of revealed comparative advantage in the M&A pre-Integration processAcquisition completion or abandonment: The effect of revealed comparative advantage in the M&A pre-Integration process

  Apart from the above findings, my research still exhibits several limitations, which may also be considered as fruitful suggestions for research in the future. First of all, due to limitations in accessing to secondary data on M&As, the empirical analyses only focused on manufacturing sectors in a short period of five years. Research may ben...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Cost control in the United States postal service - The institutional effects and implicationsCost control in the United States postal service - The institutional effects and implications

  Finally, the VNPost must fundamentally improve its management information systems. Lessons from the USPS case shows that stakeholders criticize the USPS for not tracking and thus not quantifying the results of its outsourcing activities, making many proposals run without firm foundations. In summary, the findings of this research can help t...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Văn bản quản lý nhà nước nguồn sử liệu có độ tin cậy, chính xác caoVăn bản quản lý nhà nước nguồn sử liệu có độ tin cậy, chính xác cao

  Như vậy, theo một cách đánh giá chung nhất, những văn bản quản lý nhà nước có ý nghĩa cao nhìn trong tổng thể Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam là những tài liệu do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành, phản ánh những vấn đề có tính chất quốc gia, đại sự, vĩ mô trên phạm vi toàn quốc. Trong phạm vi từng phông lưu trữ cụ thể, những tài li...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của chính phủ đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản (2001-2010)Vai trò của chính phủ đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản (2001-2010)

  (Bản scan) Hiện nay Nhật Bản là nước có tuổi thọ | trung bình cao nhất thế giới. Nam là 78 và nữ 85, vượt cả quốc gia như Mỹ và các nước Tây Âu. Xu hướng giảm dân số và giả hóa đang bị đẩy nhanh do tình hình lựa chọn sinh đẻ của phụ nữ. Vì vậy, vấn đề già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp đang là vấn đề khó khăn trong xã hội Nhật Bản. Để đối phó vấn đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Về vai trò lãnh đạo tiến trình hội nhập Đông Á những năm đầu thế kỉ XXIVề vai trò lãnh đạo tiến trình hội nhập Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI

  (Bản scan) Trong đó, vấn đề xác định vị trí lãnh đạo tiến trình này là một trong những vấn đề then chốt để đi đến thành công. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, so với các nước Đông Nam Á, là những nước phát triển và có vị thế quốc tế hơn hẳn, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc. | Tuy nhiên, với những toan tính cũng những | vấn đề nội tại, hai quố...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Public debt of Vietnam: Risk and challengesPublic debt of Vietnam: Risk and challenges

  More noticeably, if primary budget deficit to GDP ratio increases by one percentage point from the benchmark scenario, it will cause overall budget deficit to GDP ratio to rise by 1.0 percentage points per year, and public debt will reach 91.5% of GDP in 2020. Even if the government succeeds to maintain its annual primary budget balanced, an...

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt NamGóp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

  Để nâng cao khả năng hợp tác, đầu tư giữa nhà đầu tư và chủ sở patent, việc hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng patent trong start-ups là hết sức cần thiết. Ngoài ra, chính sách nhà nước phát triển công nghệ cũng góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của hoạt động góp vốn bằng patent. Tuy mới hình thành nhưng các start-ups tại Việt Nam đã có ...

  doc10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0