• Đề cương môn Tố tụng dân sựĐề cương môn Tố tụng dân sự

  Câu 1.Thế nào là tố tụng dân sự,luật tố tụng dân sự • Tố tụng dân sự là trình tự do pháp luật quy định cho việc giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự • Luật tố tụng dân sự Việt Nam là 1 ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát s...

  docx66 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Giới thiệu luật kinh doanh bất động sảnĐề cương Giới thiệu luật kinh doanh bất động sản

  Phần I. Sự cần thiết phải ban hành Luật Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động. Phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả thị trường bất động sản ...

  doc20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Giới thiệu luật hôn nhân và gia đìnhĐề cương Giới thiệu luật hôn nhân và gia đình

  I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 Ngày 9 tháng 6 năm 2000, trên cơ sở kế thừa Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 và Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, Quốc hội đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Sau gần 13 năm thi hành, Luật này đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây: Một là, góp phần quan trọng vào vi...

  doc30 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)Đề kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)

  1. Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. - Nêu khái niệm: 1,5đ. - Phân tích khái niệm: 1,5đ. + Ý 1: 0,5đ. Tính khoa học:Tư tưởng HCM là một hệ thống toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đ...

  doc8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trịDanh mục văn bản quy phạm pháp luật Trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

  HIẾN PHÁP NĂM 2013 1. Hiến pháp năm 2013 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỞNG DẪN THI HÀNH 2. Bộ luật Hình sự năm 1999 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 4. Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 5. Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 ...

  doc35 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ - Chương I: Bản chất và chức năng của ngôn ngữGiáo trình Dẫn luận ngôn ngữ - Chương I: Bản chất và chức năng của ngôn ngữ

  I. Bản chất của ngôn ngữ: Thế giới hiện có khoảng 600 ngôn ngữ khác nhau. 1. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội: a. Ngôn ngữ không phải là hiện tượng tự nhiên: Trong lịch sử ngôn ngữ học có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất của ngôn ngữ - Có ý kiến cho rằng ngôn ngữ cũng giống như hien tương tự nhiên (động gất, hạn hán, lụt lội.) hay giốn...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Gắn bó với nhân dânTài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Gắn bó với nhân dân

  1. Gắn bó với nhân dân: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó với Nhân dân bắt nguồn từ quan niệm của Người coi Nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Người viết: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”. 2....

  doc2 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệmTài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm

  1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm. Người khẳng định nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Sinh thời, Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức p...

  doc4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, C++ - Chương III: Vài kiến thức nâng cao về C, C++Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, C++ - Chương III: Vài kiến thức nâng cao về C, C++

  3.1 Mảng • Là một dãy hữu hạn các phần tử liên tiếp có cùng kiểu và tên • Có thể là 1 hay nhiều chiều, C không giới hạn số chiều của mảng • Khai báo theo syntax sau : DataType ArrayName [size]; Or DataType ArrayName [Size1][Size2].[Sizen];

  pdf40 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại - Tồn tại hay không tồn tại?Chủ nghĩa hậu hiện đại - Tồn tại hay không tồn tại?

  1. Khái niệm “[chủ nghĩa] hậu hiện đại” ở Việt Nam Có lẽ thuật ngữ “hậu hiện đại” xuất hiện trên báo chí nước ta lần đầu tiên là từ năm 1991, trong bản dịch một bài viết của Antonio Blach (Tây Ban Nha), nhan đề: “Vài suy nghĩ về cái gọi là tiểu thuyết hậu hiện đại” (Tạp chí văn học, số 5-1991). Từ đó đến nay, nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ...

  doc12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0