• Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt NamMột số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt Nam

  Trong những năm gần đây, xuất khẩu lao động (XKLĐ) đƣợc đánh giá là một trong những ngành dịch vụ đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, đặc biệt đối với các nƣớc kinh tế kém phát triển. Hoạt động này đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia: bên XKLĐ, bên nhập khẩu lao động và bản thân ngƣời lao động. Tuy nhiên, h...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Demographic transition in Bac Kan province - Vietnam period 1999-2009 and forecasting the one for the next 10 yearsDemographic transition in Bac Kan province - Vietnam period 1999-2009 and forecasting the one for the next 10 years

  Bac Kan is one of the poorest provinces of Vietnam (GDP per capita is 390 USD), locates 170 km from Hanoi to the north. The natural area is 4,868.41 km2. The population of the province in 2009 was 295,000 people, average population density is 60.66 persons / km2. Bac Kan has seven ethnic groups living together. Incomes are mainly from agricultur...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Ứng xử trong gia đình người Tày ở huyện Na Hang - Tuyên QuangỨng xử trong gia đình người Tày ở huyện Na Hang - Tuyên Quang

  Bài báo tìm hiểu về các kĩ năng ứng xử truyền thống trong gia đình của người Tày ở Na Hang Tuyên Quang. Tác giả đã đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới hiện nay.

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Thân phận xã hội của người phụ nữ Việt Nam ngày nayThân phận xã hội của người phụ nữ Việt Nam ngày nay

  Người phụ nữ ngày nay không những đã “Trung hậu đảm đang” mà còn luôn “năng động, sáng tạo”, “ giỏi việc nước đảm việc nhà”. Thiên chức làm vợ, làm mẹ đã được nâng thành nghệ thuật sống. Cuộc sống đã tạo cho người phụ nữ những thân phận mới - “ Thân phận của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại”. Thân phận xã hội của phụ nữ ngày nay phụ thuộc vào...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Nguồn lao động và vấn đề sử dụng lao động, giải quyết việc làm ở tỉnh Thái NguyênNguồn lao động và vấn đề sử dụng lao động, giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Nguyên

  Thái Nguyên là một tỉnh có dân số tương đối đông, lực lượng lao động dồi dào và có trình độ chuyên môn kỹ thuật khá cao. Bên cạnh những mặt thuận lợi thì nguồn lao động cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong điều kiện của một tỉnh miền núi kinh tế chậm phát triển. Tỷ lệ lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp còn lớn (chiếm 65,08 % tổng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của cộng đồng dân tộc xã Vân Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái NguyênSử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của cộng đồng dân tộc xã Vân Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

  Khung sinh kế bền vững là công cụ hữu hiệu trong việc phân tích tổng quát sinh kế của cộng đồng ngƣời dân xã Vân Lăng. Kết quả của việc sử dụng khung sinh kế bền vững trong việc phân tích sinh kế của ngƣời dân ở đây đã chỉ ra rằng hầu hết các loại vốn của ngƣời dân xã Vân Lăng đều rất nghèo. Vốn tự nhiên, xét về tổng thể thì khá nhƣng vốn có thể...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng nhân lực của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Nguyên nhân và giải phápThực trạng nhân lực của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Nguyên nhân và giải pháp

  Khi chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới là khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn về công nghệ, trình độ quản lí và chất lượng nhân lực (NL) – nhân tố quyết định nhiều nhất đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm đầu ra, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN). NL của DN là toàn bộ khả năng lao động mà D...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Sự già hoá dân số và những ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt NamSự già hoá dân số và những ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

  Con người là chủ thể của xã hội, là động lực sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần, đồng thời con người lại là đối tượng tiêu thụ những sản phNm của mình làm ra. Chính những hoạt động đó đã quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nói cách khác, con người vừa là lực lượng sản xuất vừa là lực lượng tiêu dùng. Trong bất kỳ mộ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Implementing corporate social responsibility towards sustainable development: A case study of SMEs in Thanh Hoa provinceImplementing corporate social responsibility towards sustainable development: A case study of SMEs in Thanh Hoa province

  Since Vietnam joined the World Trade Organization in 2006, domestic enterprises have to operate in a more fiercely competitive market, which put significant pressures on them to find ways to do business in a more sustainable and social responsible manner. In such a context, implementing corporate social responsibility (CSR) can be an important step...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Impacts of infrastructure development on household welfare: An analysis for the case of Ngoc Hoi district, Kon Tum of VietnamImpacts of infrastructure development on household welfare: An analysis for the case of Ngoc Hoi district, Kon Tum of Vietnam

  The study assesses the effects of two community-level infrastructure development projects conducted in most villages in the border district Ngoc Hoi of Kon Tum province. The analysis based on the combining household and community level survey data using the matched difference-in-difference (DD) method. Our results indicate that improvement in sc...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0