• Một số kết quả của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Bắc Kạn từ năm 2005 đến 2010Một số kết quả của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Bắc Kạn từ năm 2005 đến 2010

  - Công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua đạt đƣợc kết quả đáng kể, làm giảm tỷ suất sinh thô từ 19,02‰ (2005), xuống 15,6‰ (2010). Tuy nhiên có 2 huyện vẫn còn tỷ suất sinh thô cao hơn so với tỷ suất toàn Quốc là Pắc Nặm (18,1‰) và Na Rì (17,8‰). - Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Bắc Kạn là 117,7 (2010) ở mức báo động, tron...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người nông dân trong diện thu hồi đất nông nghiệp ở Thái NguyênMột số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người nông dân trong diện thu hồi đất nông nghiệp ở Thái Nguyên

  Để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động, chính quyền cần tăng cường công tác quản lý các trung tâm, các cơ sở, tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động thực hiện đúng cam kết với người lao động. Thực hiện nghiêm các quy định, luật pháp của Nhà nước, cần có sự kết hợp có hiệu quả giữa chính quyền các cấp với các cơ sở tổ chức xuất khẩu lao độn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Khu công nghiệp với quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn nước taKhu công nghiệp với quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn nước ta

  Giải pháp lao động – việc làm: Một nguyên nhân khiến cho người dân sau thu hồi đất khó tìm được công việc mới thích hợp cũng như khó thích nghi với công việc mới là do trình độ văn hóa cũng như trình độ chuyên môn của họ còn nhiều hạn chế, để khắc phục được tình trạng này cần tập trung chú ý: Xây dựng chiến lược mang tính kịp thời cũng như l...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự phát triển con người cấp tỉnh qua thực tế tỉnh Thái NguyênXây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự phát triển con người cấp tỉnh qua thực tế tỉnh Thái Nguyên

  Việc nghiên cứu PTCN và các chỉ số HDI trong phạm vi cấp tỉnh có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn. Đánh giá PTCN thông qua chỉ số HDI không chỉ dành cho cấp quốc gia, mà còn có thể tính được ở cấp dưới quốc gia (vùng, tỉnh, huyện.). Chỉ số HDI sẽ là căn cứ để hoạch định chính sách, chiến lược PTCN ở mỗi địa phương. Đối với địa bàn nghiên...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của phụ nữ dân tộc Dao trong xóa đói giảm nghèo ở huyện phú Lương tỉnh Thái NguyênVai trò của phụ nữ dân tộc Dao trong xóa đói giảm nghèo ở huyện phú Lương tỉnh Thái Nguyên

  Kiến nghị * Đối với người dân - Phải nhận thức đúng đắn xóa đói giảm nghèo không chỉ là trách nhiệm của chị em phụ nữ mà phải có sự nỗ lực tự giác vươn lên của chính bản thân các thành viên trong gia đình. - Thực hiện phân công hợp lý theo giới trong gia đình. Tạo điều kiện tốt hơn để chị em phụ nữ tiếp cận được với các nguồn lực. * Đối vớ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Công cuộc giảm nghèo ở huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vữngCông cuộc giảm nghèo ở huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vững

  Trong những năm qua, huyện Lục Ngạn – một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, một số xã giàu lên nhờ phát triển các mô hình kinh tế vườn rừng, vườn đồi, đặc biệt là trồng cây vải thiểu – một sản phẩm trở thành thương hiệu cả nước biết tới. Tuy nhiên, theo nghiên cứu tìm hiểu của chúng tôi,...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ Yên tỉnh Thái NguyênẢnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

  Huyệ n Phổ Yên là điểm sáng của tỉnh Thá i Nguyên về thu hút đầu tƣ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trƣởng GDP đạt 17,5% năm 2008, thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 13 - 15 triệu đồng/năm. Tính đầ u n ăm 2009 giá trị sản xuất mà các doanh nghiệp tạo ra là 538,7 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng cho phát triển các khu công nghiệ p ( KCN )...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Tạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty diesel Sông CôngTạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty diesel Sông Công

  Trong xu thế phát triển hiện nay, nhân lực ngày càng khẳng định là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó phải kể đến hoạt động tạo động lực cho lao động chưa được các cấp lãnh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nayPhát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay

  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ (KH&CN) trên thế giới tiếp tục phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh, có khả năng tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, khó dự báo trước và có ảnh hưởng to lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội loài người. Nhờ những thành tựu to lớn của KH&CN, đặc biệt là công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ sinh ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Quá trình xây dựng nhà của người Nùng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái NguyênQuá trình xây dựng nhà của người Nùng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

  Nhà ở là một tổ hợp về sinh hoạt và văn hoá của cư dân mỗi dân tộc. Nó phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phản ánh chiều hướng phát triển kinh tế, gắn liền với cảnh quan xung quanh và phương thức sinh hoạt của một tộc người. Nhà của người Nùng ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên mang nhiều nét đặc trưng so với các địa phương k...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0