• Thánh tổ Từ Đạo Hạnh với sựu ra đời của loại hình chủa tiền Phật - Hậu Thánh - Nguyễn Văn TiếnThánh tổ Từ Đạo Hạnh với sựu ra đời của loại hình chủa tiền Phật - Hậu Thánh - Nguyễn Văn Tiến

  thán cho là cốt tiên thoát, bèn rước về chùa Hương Sơn làm phép hỏa táng, nhưng lửa không xâm phạm vào, trải 7 đêm, người Minh muôn thôi đi, vừa trong đêm mộng thấy có người bảo rằng: “ta đây trải từ thời Lý - Trán lại đây chân - thản không hư, đâu có phải là ngẫu nhiên, lòng mày như muôn cầu cho linh ứng. thì nên dùng mộc sách (cây rào bôn phía) n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Hát đúm của người Thổ ở Việt NamHát đúm của người Thổ ở Việt Nam

  Có thể thấy, hát đúm dù trong cộng đồng người Thổ hay người Kinh thì đều là một cách thức giúp người dân bổ sung kiến thức về sản xuất lao động. Thông qua nội dung, ca từ của các bài hát đố, hát họa, hay hát giảng,. mà các thanh niên nam nữ trau dồi thêm cho mình những tri thức về hiện tượng thiên nhiên, khí hậu, thực vật, canh tác nông ngh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Thờ cúng tổ tiên của người Công giáo Việt NamThờ cúng tổ tiên của người Công giáo Việt Nam

  Điểm tương đồng trước tiên là quan niệm về sự chết. Chết không phải là hết. Mặc dù cả hai nhóm xã hội - tôn giáo này có lối diễn tả khác nhau về sự tồn tại và nơi cư ngụ của linh hồn sau khi chết, nhưng họ đều diễn tả một điểm: chết không phải là hết. Vì tin rằng chết không phải là hết nên cả người Công giáo và không Công giáo cùng chung mộ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ giữa Phật giáo và triều đình thời Lý qua trường hợp thiền sư Từ Đạo Hạnh - Một cách giải huyền thoại - Lê Thị LanQuan hệ giữa Phật giáo và triều đình thời Lý qua trường hợp thiền sư Từ Đạo Hạnh - Một cách giải huyền thoại - Lê Thị Lan

  kiện vua Lý Nhân Tông thường tham vân Từ Đạo Hạnh và một sô” vị cao tăng khác trong những vấn dể triéu chính trọng đại là có thật. Liên kết các sự kiện đó, chúng ta thây vai trò hết sức quan trọng của Từ Đạo Hạnh trong việc giúp vua lựa chọn người thừa kế ngai vàng, đảm bảo cho dòng họ Lý được trường tồn thêm gán 100 năm nửa. Có thể nói. thời Lý Nh...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc BộVăn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

  Trong lịch sử phát triển lâu dài, vùng đồng bằng Bắc Bộ đã hình thành nhiều đặc trưng văn hóa làng độc đáo. Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ có vai trò đặc biệt không chỉ với quá khứ mà với cả hiện tại. Trong sự nhận thức mới về vai trò của nông nghiệp và nông thôn, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định nông thôn sẽ chiếm một vị trí hết sức q...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử tiếp biến văn hóa ở Việt NamLịch sử tiếp biến văn hóa ở Việt Nam

  Nhờ có nội lực văn hóa mạnh, tích hợp từ các tộc người cộng cư, tộc người Việt đã chủ động tiếp thu, cải biến các yếu tố văn hóa ngoại sinh để làm giàu hành trang, vốn liếng văn hóa của mình, để phát triển và bảo vệ quốc gia dân tộc. Đó cũng là một quy luật cụ thể của tiếp biến văn hóa ở Việt Nam như Vũ Khiêu khẳng định: “Dù được thâm nhập ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Phật giáo trong đường lối trị nước của các vua TrầnTư tưởng Phật giáo trong đường lối trị nước của các vua Trần

  Phật giáo thời Trần một mặt tự có sự phát triển từ nội lực, mặt khác có cơ sở chính trị - xã hội để phát triển (sự tôn sùng, trọng dụng từ vua quan cho đến thần dân). Đến lượt mình Phật giáo cũng góp phần tác động trở lại tư tưởng chính trị, xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của tầng lớp vua quan triều đình và người dân Việt Nam. Lịch sử n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuậtGiáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật

  Mục tiêu của giáo dục thẩm mỹ là xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy những giá trị thẩm mỹ và giá trị đạo đức truyền thống của cha ông, tiếp thu và cải biến những tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong giáo dục thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật có vai trò quan trọng. Giáo dục thẩm mỹ thông qua văn hóa nghệ th...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bảo tồn và phát huy Đờn ca Tài tử ở miền Tây Nam BộBảo tồn và phát huy Đờn ca Tài tử ở miền Tây Nam Bộ

  In the South of Vietnam exist many cultural heritages of the Kinh which need to be preserved, such as “ca Vọng cổ”, “Cải lương”, “Đờn ca Tài tử” etc. Recently, “Đờn ca Tài tử” has, with honour, been recorded as intangible cultural heritage of humanity by UNESCO. That is good news, but it is not easy at all to preserve and promote cutural her...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Thánh tổ từ đạo hạnh trong bối cảnh Phật giáo triều Lý xứ Đoài - Nguyễn Hữu SơnThánh tổ từ đạo hạnh trong bối cảnh Phật giáo triều Lý xứ Đoài - Nguyễn Hữu Sơn

  duy dân gian và thể hiện hết sức rò nét qua truyện cổ tích Từ Đạo Hạnh hay Sự tích Thánh Láng. Trong thực chất, việc lí giải con đường dàn gian hóa. Phật thoại hóa. cổ tích hóa tiểu truyện Thiền sư Từ Đạo Hạnh dương nhiên không thê bỏ qua mối liên hệ với dặc trưng tư duy dân gian, vai trò của trí tưởng tượng "nhân cách hóa vù trụ và vù trụ hóa con...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0