• Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, VietnamIncome sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam

  Another useful implication of this paper is that promotion of crop productivity might increase income for those at the bottom of the distribution in the study area. This is because, apart from being an inequality-reducing source, this remains a major income source for many households, especially for poor and extremely poor households. Despite t...

  pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệBài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  5. MÔ HÌNH IS - LM 5.2. Đường LM v Hệ số góc của đường LM: k/h v Các trường hợp cực đoan của đường LM: §  h = 0: Hệ số góc của đường LM sẽ vô cùng lớn. Đường LM có dạng thẳng đứng. §  hệ số h lớn: dẫn đến k/h nhỏ, đường LM sẽ thoải hơn. §  h dần đến vô cùng: dẫn đến k/h rất nhỏ, đường LM có dạng nằm ngang. i i 2

  pdf41 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóaBài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  2. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2.2.4. Thâm hụt ngân sách và thoái giảm đầu tư - Nghịch lý của khuyến khích đầu tư: Lãi suất cao không khuyến khích đầu tư, nhưng sản lượng cao hơn kích thích đầu tư (theo lý thuyết gia tốc). -  Hiện tượng thoái giảm hoàn toàn: đây là trường hợp cực đoan nhất của thoái giảm khi mà phản ứng tiền tệ là quá mạnh

  pdf42 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dânBài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân

  4. CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 4.4. Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ giữa tổng các khoản bơm vào và tổng các khoản rút ra khỏi nền kinh tế Xuất phát từ đồng nhất thức: (S – I) + (T – G) + (IM – X) = 0 => S + T + IM = I + G + X

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - Chính sách điều tiết kinh tế vĩ môBài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - Chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô

  3. MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 3.4. Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp •  Lạm phát và thất nghiệp chỉ có mối quan hệ đánh đổi ngược chiều trong ngắn hạn và với lạm phát do cầu. •  Đối với lạm phát do cung: chúng có mối quan hệ cùng chiều. •  Trong dài hạn, chúng không có mối quan hệ với nhau

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ môBài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô

  4. PHÂN TÍCH CUNG CẦU 4.2. Biểu cung và đường cung •  Các yếu tố ảnh hưởng đến cung ü  Giá bán của hàng hóa ü Yếu tố đầu vào ü Số lượng doanh nghiệp ü Chính sách của Chính phủ ü  Thời tiết ü Kỳ vọng ü . → Di chuyển: P thay đổi → Dịch chuyển: Các yếu tố ngoài P thay đổi

  pdf32 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kêHệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kê

  Chỉ số (1): Phản ánh biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ản ưởng của tất cả các nhân tố - Chỉ số (2): Phản ánh biến động của lượng biến tiêu thức nghiên cứu do ản ưởng của nhân tố chất lượng - Chỉ số (3): Phản ánh biến động của kết cấu tổng th do nhân tố số lượng - Chỉ số (4): Phản ánh biến động của quy mô tổng th ản ưởng tới biến biến ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Phần II: Hành vi người tiêu dùngBài giảng Kinh tế vi mô 1 - Phần II: Hành vi người tiêu dùng

  Hữu dụng biên và các đường bàng quan Khi các sự lựa chọn giỏ hàng hoá di chuyển dọc theo một đường bàng quan : Hữu dụng tăng thêm khi tiêu dùng tăng thêm một đơn vị thực phẩm, (F), phải bằng với hữu dụng bị mất đi do giảm sự tiêu dùng hàng hoá khác, quần áo, (C)

  pdf21 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Finding economic structure and capital structure for a “greener” economyFinding economic structure and capital structure for a “greener” economy

  We can say that deployment of green banking is an inevitable trend in the development strategy of Vietnam’s commercial banks. The role of green banking and finance for a greener economy can not be deined. Toward a greener development, the Vietnam economy should be restructured by increasing the investment in agriculture industry and services an...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Exchange rate variations and agricultural exports in VietnamExchange rate variations and agricultural exports in Vietnam

  To put forward solutions for Vietnam agricultural products is that not only intervention of Government and state bank in exchange rate policies but also improving quality of products and actively seeking the export markets are necessary and important. This study only concentrates on analyzing general agricultural markets, further researches should ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0