• Chung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đìnhChung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình

  Nghiên cứu này cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam chấp nhận kế hoạch hóa gia đình ở cả các xã, phường ở thành thị và nông thôn, tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp tránh thai của họ dường như dẫn đến một số lượng lớn thất bại phương pháp. Nhiều phụ nữ dùng nạo hút thai để tránh sinh con ngoài kế hoạch, cho nên để giảm sử dụng nạo hút tha...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Địa vị phụ nữ và sức khỏe sinh sản nghiên cứu so sánh giữa hai dân tộc Thái và ÊđêĐịa vị phụ nữ và sức khỏe sinh sản nghiên cứu so sánh giữa hai dân tộc Thái và Êđê

  - Tuổi kết hôn và sinh con lần đầu là một nhân tố quan trong góp phần nâng cao địa vị phụ nữ và gián tiếp góp phần giảm nhẹ gánh nặng công việc trong gia đình của phụ nữ. Các hoạt động truyền thông về nâng cao tuổi kết hôn, cũng như các biện pháp về quản lý hành chính đã được thực hiện ở các vùng miền xuôi và đã đạt được nhiều kết qủa tốt đẹp. Đ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Di cư và phát triển trong bối cảnh đổi mới kinh tế - xã hội của đất nướcDi cư và phát triển trong bối cảnh đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước

  Việc phân tích số liệu di cư thu được từ cuộc Tổng Điều tra Dân số 1989 còn cho thấy rằng nghiên cứu dân số ở Việt Nam cần tận dụng và khai thác tối đa các nguồn số liệu hiện có. Các kết quả phân tích số liệu khảo sát không nên dừng lại ở mức mô tả như hiện nay. Nhiều phát hiện mới mẻ trong nghiên cứu có thể thu được từ việc sử dụng các kỹ thuật...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Thấy gì qua thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay?Thấy gì qua thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay?

  Điều kiện tiên quyết nhằm đạt được những mục tiêu nói trên là cần có những đổi thay trong hoạt động bộ máy và cơ chế quản lý, thực hiện chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình. Khi đã có chủ trương đúng, các cấp cơ sở sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo ra những bước đột phá cho những thay đổi đó. Có thể nói rằng hiệu quả của công tác dân số...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Những yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt NamNhững yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt Nam

  Trong quá trình chuyển hóa của cơ chế thị trường, sự phân tầng thu nhập của xã hội của Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng hơn và đòi hỏi phải có những nghiên cứu mới và toàn diện hơn nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu khác nhau. Ngoài những nghiên cứu về vấn đề thu nhập và mức sống còn cần có nhiều nghiA thống dịch vụ công cộng,...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Về lý thuyết hành động xã hội của M.WeberVề lý thuyết hành động xã hội của M.Weber

  Loại hành vi này cũng nằm trên ranh giới của hành động nhận thức và định hướng một cách có ý thức. Cũng chính do đặc tính này mà hành động cảm xúc biểu hiện trường hợp đặc biệt của hành vi con người hiện thực. M.Weber xác nhận mức độ nhận thức một cách tối thiểu của hành động xúc cảm, vượt qua người này thì nsokhoong còn là xã hội, không còn là ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề của sự biến đổi xã hội sau 10 năm đổi mới ở Việt NamNhững vấn đề của sự biến đổi xã hội sau 10 năm đổi mới ở Việt Nam

  Xã hội Việt Nam đang chuyển động nhanh sang hướng một xã hội hiện đại với cơ chế thị trường theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Những thành tựu của Đổi Mới 10 năm qua đã in đậm trong đời sống vật chất và tinh thần của xã hội Việt Nam. Một tầm tư duy mới đã phát huy sức mạnh của nó khiến cho tâm thế của xã hội cổ vũ m...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Qua tháp dân số ở Mộ Trạch - Bước đầu nhận diện một số vấn đề kinh tế - xã hội tại một làng đồng bằng Bắc BộQua tháp dân số ở Mộ Trạch - Bước đầu nhận diện một số vấn đề kinh tế - xã hội tại một làng đồng bằng Bắc Bộ

  a/ Nhà nước tiếp tục duy trì chiến lược về dân số - kế hoạch hóa gia đình như một quốc sách để phát triển kinh tế - xã hội. Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách về dân số, tiếp tục đầu tư thích đáng về lĩnh vực này dể làm sao bước vào thế kỷ XXI Việt Nam đạt được mức sinh thay thế. b/ Tuy nhiên cho dù vấn đề dân số được giải quyết, tức là...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Những khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị - nông thônNhững khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị - nông thôn

  Sự khác biệt giữa thành thị - nông thôn trong giáo dục, y tế là một bộ phận của sự khác biệt rất rõ nét của hai khu vực này. Sự khác biệt này sẽ ngày càng gia tăng nếu không có những biện pháp điều chỉnh hữu hiệu. Biện pháp điều chỉnh đó là từng bước phát triển nông thôn tương ứng với sự phát triển của cả nước. Để có sự phát triển đó thành thị v...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một viện nghiên cứu khoa họcThử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một viện nghiên cứu khoa học

  Phải chăng, đây là đòi hỏi của nửa cuối thập kỷ 90 và cũng là nhu cầu tất yếu của một xã hội lành mạnh đối với một thực tiễn khoa học phát triển ? Mười năm Đổi Mới đã cho một kinh nghiệm to lớn về phi tập trung hóa và giải phóng các năng lực sáng tạo tiềm ẩn ở các nhà khoa học, các viện khoa học của chúng ta. Mười năm sắp tới sẽ là thời kỳ xây d...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0