• Xây dựng văn hóa hợp tác trong giảng dạy ở cấp khoa của trường Đại học - Nguyễn Hữu QuýXây dựng văn hóa hợp tác trong giảng dạy ở cấp khoa của trường Đại học - Nguyễn Hữu Quý

  KẾT LUẬN Nói tóm lại, khoa chuyên môn là những đơn vị trung tâm của một trƣờng đại học, trong đó giảng viên là nguồn tài sản quan trọng và quý giá nhất. Văn hóa của khoa do chính giảng viên tạo ra và duy trì. Nó sẽ có ảnh hƣởng tích cực đến phong cách làm việc, hiệu quả công việc và động cơ phấn đấu của chính họ nếu nhƣ đó là nét văn hóa tố...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thiết chế chính trị của người Cao Lan tỉnh Tuyên Quang thời kỳ trước cách mạng tháng tám năm 1945 - Hà Thị Thu ThủyThiết chế chính trị của người Cao Lan tỉnh Tuyên Quang thời kỳ trước cách mạng tháng tám năm 1945 - Hà Thị Thu Thủy

  Chức vị “Khán thủ” trước đây là chức vị được đồng bào bầu ra trên nguyên tắc dân chủ và tự nguyện, ở thời kì này một số nơi vẫn tiếp tục duy trì như ở xã Kim Phú (huyện Yên Sơn), xã Đại Phú (huyện Sơn Dương)., nhưng tính chất, chức năng và nhiệm vụ đã có nhiều thay đổi. Là người có vai trò lớn trong việc thúc đẩy mọi người tăng gia sản xuất,...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Vài nét về nguồn gốc người Tày ở Cao Bằng - Nguyễn Thị HảiVài nét về nguồn gốc người Tày ở Cao Bằng - Nguyễn Thị Hải

  Ngoài lực lượng người Kinh, người Tày ở Cao Bằng hiện nay còn có một bộ phận có nguồn gốc từ người Nùng, Ngạn, Hoa Quá trình biến Thổ của các tộc người này diễn ra rải rác, không mạnh mẽ như tộc người Kinh. Trên thực tế, sau cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao (vào thế kỷ XI), nhiều người thuộc dòng họ Nùng đã chạy theo Nùng Trí Cao vào vùng Đặc M...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sự tiếp xúc và giao lưu văn minh thời cổ đại - Dương Thị HuyềnSự tiếp xúc và giao lưu văn minh thời cổ đại - Dương Thị Huyền

  KẾT LUẬN Sự tiếp xúc và giao lƣu văn minh Đông- Tây thời cổ đại đặt cơ sở cho sự tiếp xúc và giao lƣu văn minh của nhân loại trong các thời kì tiếp theo. Quá trình này diễn ra lâu dài khiến ta khó có thể phân biệt rạch ròi: ai chính là chủ nhân duy nhất của các thành tựu văn hóa đó. Việc phân biệt văn minh phƣơng Đông và văn minh phƣơng Tây...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đạo hồi của người Chăm ở Việt Nam - Chu Thị Vân AnhĐạo hồi của người Chăm ở Việt Nam - Chu Thị Vân Anh

  KẾT LUẬN Tôn giáo tín ngưỡng giữ một vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển của người Chăm từ xưa đến nay qua nhiều lĩnh vực. Trong số các tôn giáo du nhập vào xã hội người Chăm, Bà la môn giáo và Islam là hai tôn giáo có những ảnh hưởng sâu sắc đối với tín ngưỡng, phong tục của người Chăm. Một trong những ảnh hưởng quan trọng do hai...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sình ca - Lời dẫn đường hạnh phúc lứa đôi - Phạm Thị Phương TháiSình ca - Lời dẫn đường hạnh phúc lứa đôi - Phạm Thị Phương Thái

  Hành trình làm dâu đầy thử thách, gian truân và cũng nhiều hạnh phúc của người con gái Sán Chỉ bắt đầu khi những lời hát Sình ca cuối cùng được cất lên tại nhà trai. Đến đây, Sình ca đã làm tròn nhiệm vụ dẫn đường cho hạnh phúc đôi lứa. Đó cũng là lúc người con dâu thể hiện những phẩm chất của một cô gái đảm đang, khỏe mạnh và một tình yêu t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Biên giới 1950 – bước ngoặt của cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) - Hoàng Văn TuấnBiên giới 1950 – bước ngoặt của cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) - Hoàng Văn Tuấn

  Dù chính quyền Pháp đưa ra quyết định như thế nào, thì tình hình ở Đông Dương vẫn đúng như đánh giá của P.Brocheux và D.Hémery: “Thảm bại Cao Bằng, tiếp theo là việc rút chạy khỏi Lạng Sơn tháng 10 năm 1950 đã tạo nên sự sợ hãi và hỗn loạn trong quân đội Pháp Sức mạnh và sức xung kích của quân đội nhân dân Việt Nam đã làm cho Bộ chỉ huy Phá...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tập tục Tang ma của người nùng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên - Lê Thị Thanh VânTập tục Tang ma của người nùng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên - Lê Thị Thanh Vân

  LỄ TẾ THỔ THẦN HẠ HUYỆT “TỂ SAN TỲ LY” (NÙNG PHÀN SLÌNH) Trƣớc khi hạ huyệt, ngƣời Nùng cũng nhƣ các dân tộc khác đều phải làm lễ cúng thổ thần, mời thổ thần ăn cỗ xin phép đƣợc an táng ngƣời chết tại địa điểm này, sau đó giao nhà của ngƣời chết cho ông thần thổ địa cai quản để ngƣời chết về với tổ tiên có nơi ăn chốn ở, hạ huyệt xong thƣờn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Hồ Chí Minh với tư tưởng đại đoàn kết dân tộc ở Việt Bắc giai đoạn 1941 – 1945 - Trần Thị Minh HuệHồ Chí Minh với tư tưởng đại đoàn kết dân tộc ở Việt Bắc giai đoạn 1941 – 1945 - Trần Thị Minh Huệ

  During the years from 1941 to 1945 in the Viet Bac region, the Idea of nation-wide solidarity of Ho Chi Minh has deeply implanted in each person, each race and in armed forces of Vietnam. Under the light of He’s thought, and under the direct guidance held by the He, ethnic people in Viet Bac understood the role an value of solidarity, they also ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chính sách cai trị , khai thác của thực dân pháp ở Thái Nguyên trong 30 năm đầu thế kỷ XX - Đoàn Thị YếnChính sách cai trị , khai thác của thực dân pháp ở Thái Nguyên trong 30 năm đầu thế kỷ XX - Đoàn Thị Yến

  1.2.3. Chính sách cai trị về giáo dục, y tế Ngoài nỗi khổ về vật chất, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên còn bị thực dân Pháp đầy đoạ về tinh thần. Để dễ bề cai trị, chúng thực hiện chính sách “ngu dân”, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt, lạc hậu. Một thời gian dài kể từ ngày đánh chiếm tỉnh Thái Nguyên, thực dân Pháp đã không mở...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0