• Giáo án Lớp 4 Tuần 15Giáo án Lớp 4 Tuần 15

  - HS qs tranh ảnh và vốn hiểu biết. - Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập vào ngày chợ phiên ( phiên chợ- ngày họp nhất định trong tháng). - Hàng hoá bán ở chợ là hàng sx tại địa phương và có một số mặt hàng từ nơi khác đến. - Chợ đông người, có các mặt hàng: rau các loại; trứng; gạo; nón; rổ; rá;.

  doc25 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 14Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 14

  - Gv chia nhóm 5 - Nv : Xây dựng bản cam kết bv nguồn nước. Tìm nội dung đóng vai tuyên truyền cổ động mọi người cùng bảo vệ nguồn nước. - Trình bày: - Gv nx, tuyên dương các nhóm có sáng kiến hay nhập vai.

  doc27 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 13Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 13

  a. Nhận định tình hình chung của lớp Ưu điểm: + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài, tuy nhiên nhiều bạn còn chưa tự giác. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe nhưng chưa sôi nổi trong học tập. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động ...

  doc24 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 3846 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 12Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 12

  b. Kết quả đạt được - Tuyên dương: Hậu, Quý, Mầm, Ngọc ( học tập tốt) - Phê bình: Chiểu, Huy (Mất trật tự trong giờ học). c. Phương hướng: - Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. - Khắc phục những nhược điềm còn tồn tại - Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập giành nhiều tốt - Mua đầy đủ sách vở, đồ dung phục vụ cho việc học.

  doc26 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 3304 | Lượt tải: 1

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11

  - GV hỏi: + Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ? + Người dân nơi đây đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi trọc? => GV hoàn thiện phần trả lời của HS.

  doc26 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 10Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 10

  - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. - Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp. - Việc học bài và chuẩn bị bài có tiến bộ. - Chữ viết có tiến bộ: - Vệ sinh lớp học + Thân thể sạch sẽ. - KN tính toán có nhiều tiến bộ. - Khen: Ngân, H Hạnh, Tịnh, Diềm, Vinh (Sôi nổi trong học tập)

  doc24 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2253 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 9Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 9

  + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài, tuy nhiên nhiều bạn còn chưa tự giác. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe nhưng chưa sôi nổi trong học tập. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động...

  doc28 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2966 | Lượt tải: 1

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8

  + Cho HS quan sát lược đồ hình 1 (SGK) - Kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên. + Cho HS quan sát bảng số liệu ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì? - Số lượng trâu, bò, voi thể hiện điều gì ở mỗi gia đình? - Chuựng ta caàn laứm gỡ ủeồ baỷo veọ nhửừng con vaọt ủoự? * Kết luận:

  doc28 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 3

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 7Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 7

  + HS quan sát hình 30, 31 SGK -HS nêu  lớp nhận xét bổ sung - Ăn quà bánh bán rong - không vệ sinh, uống nước lã. - Ăn uống không hợp vệ sinh bị đau bụng đi ngoài. - Không ăn thức ăn bị ôi thiu, uống nước lã đun sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiểu tiện. Đổ rác đúng nơi quy định.

  doc26 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 3840 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 6Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 6

  a. Nhận định tỡnh hỡnh chung của lớp Ưu điểm: + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chỳ ý lắng nghe, nhưng chưa sôi nổi trong học tập. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹ...

  doc25 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1849 | Lượt tải: 0