• Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 10Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 10

  - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. - Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp. - Việc học bài và chuẩn bị bài có tiến bộ. - Chữ viết có tiến bộ: - Vệ sinh lớp học + Thân thể sạch sẽ. - KN tính toán có nhiều tiến bộ. - Khen: Ngân, H Hạnh, Tịnh, Diềm, Vinh (Sôi nổi trong học tập)

  doc24 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 9Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 9

  + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài, tuy nhiên nhiều bạn còn chưa tự giác. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe nhưng chưa sôi nổi trong học tập. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động...

  doc28 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2712 | Lượt tải: 1

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8

  + Cho HS quan sát lược đồ hình 1 (SGK) - Kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên. + Cho HS quan sát bảng số liệu ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì? - Số lượng trâu, bò, voi thể hiện điều gì ở mỗi gia đình? - Chuựng ta caàn laứm gỡ ủeồ baỷo veọ nhửừng con vaọt ủoự? * Kết luận:

  doc28 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 3

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 7Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 7

  + HS quan sát hình 30, 31 SGK -HS nêu  lớp nhận xét bổ sung - Ăn quà bánh bán rong - không vệ sinh, uống nước lã. - Ăn uống không hợp vệ sinh bị đau bụng đi ngoài. - Không ăn thức ăn bị ôi thiu, uống nước lã đun sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiểu tiện. Đổ rác đúng nơi quy định.

  doc26 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 3651 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 6Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 6

  a. Nhận định tỡnh hỡnh chung của lớp Ưu điểm: + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chỳ ý lắng nghe, nhưng chưa sôi nổi trong học tập. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹ...

  doc25 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 5Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 5

  Ưu điểm: - Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm - Đầu giờ trật tự truy bài, tuy nhiên nhiều bạn còn chưa tự giác. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe nhưng chưa sôi nổi trong học tập. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập...

  doc23 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1692 | Lượt tải: 1

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 4Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 4

  Ưu điểm: - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Đi học đầy đủ, đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn, có ý thức. - Có ý thức tự quản trong giờ truy bài. - Học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. - Đầy đủ đồ dùng trước khi đến lớp. - Học và làm bài tương đối tốt. - Vệ sinh thân thể + VS lớp học sạch sẽ.

  doc23 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 3Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 3

  - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Đi học đầy đủ, đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp tương đối nhanh nhẹn, có ý thức trong mọi hoạt động. - Có ý thức tự quản trong giờ truy bài. - Học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. - Đầy đủ đồ dùng trước khi đến lớp. - Học và làm bài tương đối tốt. - Vệ sinh thân thể + VS lớp học sạch sẽ.

  doc25 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1719 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống kiến thức cần ghi nhớ môn Tiếng ViệtHệ thống kiến thức cần ghi nhớ môn Tiếng Việt

  25. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu sau: Cối xay tre, nặng nề quay, từ ngàn đời nay, xay nắm thóc. 26. Câu "Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời." có mấy quan hệ từ ? . 27. Xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau: a. Tô...

  doc29 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 5923 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Phát triển tư duy học sinh thông qua việc khai thác tính đơn điệu của hàm số mũ - Lôgarit và hàm số lượng giácĐề tài Phát triển tư duy học sinh thông qua việc khai thác tính đơn điệu của hàm số mũ - Lôgarit và hàm số lượng giác

  Bài 4: Cho các số thực . Chứng minh rằng a) b) c) Từ lập luận trên ta có Áp dụng cho các biến a, b, c và ràng buộc biến bởi đẳng thức .

  doc32 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 0