• Đề tài Điều chế kháng huyết thanh thỏ kháng liên cầu gây bệnh trên cá rô phiĐề tài Điều chế kháng huyết thanh thỏ kháng liên cầu gây bệnh trên cá rô phi

  Đặt Vấn Đề Theo đề án phát triển nuôi cá rô phi 2003 – 2010 của bộ Thủy sản, sản lượng cá rô phi sẽ tăng từ 30.000 tấn năm 2003 lên 100.000 tấn năm 2005 và 200.000 tấn năm 2010. Giá trị xuất khẩu cá rô phi trong 6 năm tới dự kiến sẽ lên tới 160 triệu USD, tương đương 1.500 tỷ đồng. Với mục tiêu đưa diện tích nuôi cá rô phi sẽ tăng lên đến 10.000 h...

  pdf43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 0

 • Nuôi Sò huyếtNuôi Sò huyết

  Nghề nuôi Sò huyết ở nước ta được bắt đầu từ năm 1990, tổng diện tích bãi triều nuôi Sò trên 2.000 ha tập trung ở vùng Kiên Giang, Bến Tre, Quảng Ninh, Trà Vinh và Ninh Thuận. Đến năm 1995, tổng sản lượng Sò huyết nuôi đạt 12.520 tấn và được nuôi chủ yếu là Kiên Giang (7.500 tấn), Quảng Ninh (5.000 tấn), và một phần nhỏ ở Thừa Thiên Huế (20 tấn). P...

  pdf18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2686 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Ảnh hưởng của các loài tảo khác nhau đến sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng hầu Thái Bình DươngĐề tài Ảnh hưởng của các loài tảo khác nhau đến sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng hầu Thái Bình Dương

  MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn .i Mục lục ii Chữ viết tắt và ký hiệu .iv Danh mục các bảng .v Danh mục các hình .vi Phần I: MỞ ĐẦU 1 Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1. Tình hình nghiên cứu hầu Thái Bình Dương 3 1.1. Trên thế giới 3 1.2. Việt Nam 8 2. Nghiên cứu sử dụng tảo làm thức ăn cho ấu trùng động vật thủy sản 10 2.1. Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng...

  pdf40 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1664 | Lượt tải: 2

 • Chăn nuôi cá sấuChăn nuôi cá sấu

  Giới thiệu về tài liệu Trên thế giới, cá sấu là loài động vật có giá trị kinh tế cao. Da cá sấu là một mặt hàng rất có giá trị dùng để sản xuất các vật dụng: xắc tay, ví bỏ túi, thắt lưng, giày dép, va li . dành cho giới lắm tiền. Đặc biệt thịt của cá sấu có nhiều chất dinh dưỡng, Do đó cá sấu trong hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng vì sự săn lù...

  ppt46 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 0

 • Tài nguyên nướcTài nguyên nước

  1.Thuận lợi 1.Về nước mặt do mưa: 2.Hàng năm lãnh thổ Việt Nam nhận được 1.944mm nước mưa, hình thành một lượng nước mặt khoảng 310 tỷ m3. 3.Tính bình quân, mỗi người dân Việt, có thể hứng được một lượng nước bằng 3.870 m3/ năm; hoặc 10,6 m3 tức 10.600 lít/ngày. 4.Trong lúc tại các nước công nghiệp phát triển nhất, tổng nhu cầu về nước khoảng 7.4...

  ppt11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu hệ thống quản lí gisGiới thiệu hệ thống quản lí gis

  Thông tin trong các hệ thống thông tin địa lý rất đa dạng và phong phú, chúng đ­ợc thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, các thông tin này cần đ­ợc quản lý một cách khoa học, thuận tiện cho việc khai thác sử dụng. Vì vậy, công việc thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) trong hệ thống thông tin địa lý đóng vai trò rất quan trọng; nó không những giúp ch...

  ppt56 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 0

 • Khoáng Sàng Đại CươngKhoáng Sàng Đại Cương

  PHẦN I: NHỮNG VẤN NỘI DUNG ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHOÁNG SẢN Chương 1: Đại cương về khoáng sản ( 2 tiết) Chương 2: Thành phần vỏ Trái đất và quá trình tạo quặng (2 tiết) Chương 3: Cấu trúc mỏ khoáng, thân khoáng và thành phần khoáng (2 tiết) PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM MỎ KHOÁNG Chương 4: Mỏ khoáng magma thực sự (2 tiết) Chương 5: Mỏ khoáng pegmatit (2 tiết...

  ppt53 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 5038 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Trả lời hệ thống câu hỏi triết học – Lớp trung cấp lý luận chính trịĐề tài Trả lời hệ thống câu hỏi triết học – Lớp trung cấp lý luận chính trị

  Câu 1. Định nghĩa vật chất của Lê- Nin và ý nghĩa của nó. Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học đã có lịch sử khoảng 2500 năm, ngay từ lúc mới ra đời, xung quanh vật chất đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữ chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Đồng thời giống như mọi phạm trú khác, phạm trù vật chất có quá trình phát sinh...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 5516 | Lượt tải: 10

 • 213 trò chơi sinh hoạt lớp - Đoàn - đội213 trò chơi sinh hoạt lớp - Đoàn - đội

  Nhö ngöôøi thaày giaùo soaïn giaùo aùn tröôùc khi daïy : ñöa nhöõng troø chôi gì vaøo chöông trình sinh hoaït taïi ñoaùn quaùn, taïi caùc buoåi caém traïi, thöù töï tieán haønh caùc loaïi troø chôi (luùc môû ñaàu, giöõa vaø cuoái buoåi sinh hoaït, moãi thôøi ñieåm caàn coù moät soá troø chôi thích hôïp). Vieäc choïn löïa caùc troø chôi trong moät ...

  doc330 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình “Bản đồ học”Giáo trình “Bản đồ học”

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC 4 1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ 4 1.2. Định nghĩa và tính chất bản đồ 6 1.3. Phân loại bản đồ 7 1.4. Các yếu tố của bản đồ 8 1.5. Lược sử phát triển của bản đồ học 9 1.6. Triển vọng phát triển của bản đồ học 20 1.7. Vai trò của bản đồ trong thực tiễn và khoa học 21 CHƯƠNG 2: ...

  doc215 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 8709 | Lượt tải: 18