Giáo trình môn Sinh lý Thực vật

Mục tiêu của môn học/mô đun: - Về kiến thức: + Trình bày được những kiến thức về các quá trình sinh lý cơ bản xảy ra trong cơ thể thực vật (quang hợp, hô hấp, trao đổi nước.) + Trình bày được mối quan hệ giữa hoạt động và các chức năng sinh lý vơi các điều kiện môi trường sống, sự sinh trưởng phát triển. - Về kỹ năng: + Thực hiện được các kỹ thuật làm tiêu bản tế bào thực vật, kiểm tra hiện tượng co nguyên sinh, phản co nguyên sinh, kiểm tra khí giải phóng từ quá trình quang hợp, tách chiết diệp lục, quá trình sinh nhiệt từ hô hấp,. + Phân tích và ứng dụng được cơ chế tính chống chiụ của thực vật làm cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất và phẩm chất cây trồng.

pdf91 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình môn Sinh lý Thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_mon_sinh_ly_thuc_vat.pdf
  • pdfgiao_trinh_mon_hoc_sinh_ly_thuc_vat_p2_9974_0717 (1)_2370445.pdf
Tài liệu liên quan