• Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Thái Nguyên năm 2009 - Hứa Đình TrọngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Thái Nguyên năm 2009 - Hứa Đình Trọng

  Bàn luận về mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng với giai đoạn bệnh Ho và khạc đờm là dấu hiệu đầu tiên của BPTNMT, biểu hiện gián đoạn hoặc cả ngày, thời gian ho khạc càng kéo dài thì bệnh càng nặng do hiện tƣợng viêm đƣờng dẫn khí làm biến đối đƣờng dẫn khí, tắc nghẽn đƣờng dẫn khí. Chúng tôi thấy trong từng nhóm th...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong lá trầu (Piper betle L.)Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong lá trầu (Piper betle L.)

  Khảo sát hoạt tính ức chế 8 loại vi sinh vật kiểm định của 4-allylpyrocatechol chúng tôi thấy nó có hoạt tính ức chế mạnh S.aureus là tụ cầu gây viêm nhiễm, IC50 = 50 µg/ml (xem bảng 3). Khảo sát hoạt tính chống oxi hóa của 4-allylpyrocatechol đối với DPPH cho thấy nó là chất chống oxi hóa mạnh có SC% = 77,32% và SC50 = 12,87 µg/ml (xem bảng...

  pdf5 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

 • Xác định kỳ vọng, phương sai và độ tin cậy của dầm có vết nứt chịu uốn khi độ cứng EI(x) phân bố ngẫu nhiên - Dương Thế HùngXác định kỳ vọng, phương sai và độ tin cậy của dầm có vết nứt chịu uốn khi độ cứng EI(x) phân bố ngẫu nhiên - Dương Thế Hùng

  This paper presents calculating the bending beams following the stochastic method. Under the finite element method, the structural model is established to determine the expectation, variance of node displacements, and then of inner forces. The structres have cracks, flexual stiffness EI(x) which is the stochastic parameter. The results of these ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp Sequencing Batch Reator (SBR)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp Sequencing Batch Reator (SBR)

  - Chế độ sục khí không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả xử lý COD, ở cả 3 chế độ nghiên cứu, hiệu quả xử lý COD tương đối cao, đạt khoảng 90%. - Thời gian thực hiện quá trình nitrat hóa trong một mẻ thí nghiệm 12 giờ là 6 giờ, hiệu quả oxy hóa amoni đạt trong khoảng 90 – 99%. - Hiệu quả xử lý T-N tại chế độ thời gian sục khí 6 giờ/1 mẻ 12 giờ ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Động vật học (2) - Lê Mạnh DũngBài giảng Động vật học (2) - Lê Mạnh Dũng

  Phân lớp Thú thấp=Thú túi (Metatheria) 1. Đặc điểm • Không có nhau, con non rất nhỏ-yếu • Có 2 xương túi gắn khớp háng • Não bộ nguyên thuỷ-thiếu thể chai • Chỉ răng trước hàm có thay • Thân nhiệt không ổn định 2. Phân bố Châu Úc, Nam & Trung Mỹ 3. Phân loại: 1 bộ với 3 phân bộ • Nhiều răng cửa-đại diện: Chó sói túi (Thylacinus) • Hai r...

  pdf41 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Động vật học (1) - Lê Mạnh DũngBài giảng Động vật học (1) - Lê Mạnh Dũng

  Bộ Cánh màng (Hymenoptera) • 2 đôi cánh mỏng móc nhau khi bay.Phụ miệng nghiền liếm • Đốt bụng 1 thành eo • Biến thái hoàn toàn • Đa dạng: Ăn mật hoa, thịt, kí sinh (thiên địch). Khoảng 150.000 loài • Đại diện: Ong mật Apis, ong mắt đỏ Trichogramma, Vò vẽ Vespa. Bộ Hai cánh (Diptera) • Đôi cánh 1 mỏng, đôi 2 tiêu giảm=mấu. Phụ miệng chích hú...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0

 • Characteristics of the cystatin gene in some Vietnamese mungbean cultivars (Vigna radiata (L.) willzek)Characteristics of the cystatin gene in some Vietnamese mungbean cultivars (Vigna radiata (L.) willzek)

  We were isolated cystatin genes from mungbean cultivars (Vigna radiata L. Wilczek) which PCR analysis using one primer pair (CysF, CysR). PCR products containing the cystatin fragment was cloned in pTZ57R/T and sepuenced. The cloned cystatin gene of four mungbean cultivars (KP11, KPS1, MN93 và 263) had 1115 nucleotides in length, including ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Bài tập hóa lý cơ sở rút gọn - Doãn Trọng CơGiáo trình Bài tập hóa lý cơ sở rút gọn - Doãn Trọng Cơ

  Mà khả năng gây keo tụ tỷ lệ thuận với bậc của điện tích ion trái dấu. Dung dịch (CH3COO)2Ca có ion Ca2+ có bậc lớn hơn ion K+ của dung dịch K2SO4. Ví dụ 7. Viết công thức của mixen keo Al(OH)3 với chất ổn định là AlCl3 và keo Fe(OH)3 với chất ổn định là FeCl3. Dung dịch Na2SO4 là chất keo tụ tốt đối với keo nào? Vì sao?. Giải Mixen keo: {mF...

  pdf60 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 780 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá khả năng chịu lạnh của các giống lúa xuân Châu Hương, Q5, C27, Khang Dân, U17 và Nhị Ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitroĐánh giá khả năng chịu lạnh của các giống lúa xuân Châu Hương, Q5, C27, Khang Dân, U17 và Nhị Ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

  - Cả 6 giống lúa đều có khả năng tạo mô sẹo và khả năng tái sinh cây từ mô sẹo. Khả năng tạo mô sẹo của giống C27 là cao nhất, thấp nhất là giống Nhị ưu 63. Song khả năng tái sinh cây của giống Xuân châu hương là cao nhất, thấp nhất là giống C27. - Xử lý mô sẹo ở 50C ± 0,50C với thời gian 1 và 5 ngày không làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng c...

  pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Địa chất dầu khí - Chương 1: Bitum trong tự nhiênGiáo trình Địa chất dầu khí - Chương 1: Bitum trong tự nhiên

  II. Tính trữ lượng dầu mỏ bằng phương pháp thống kê Chỉ áp dụng trong giai ñoạn cuối của quá trình khai thác. Để áp dụng phương pháp này người ta phải theo dõi lưu lượng cũng như sản lượng khai thác dầu trong những khoảng thời gian nhất ñịnh: ngày, tuần, tháng, quý ,năm thường thì khoảng thời gian ngày không ñược sử dụng mà hay sử dụng những kh...

  pdf85 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0