• Bài giảng Sinh học động vật - Chương 11: Hệ bài tiếtBài giảng Sinh học động vật - Chương 11: Hệ bài tiết

  Chương 11 Hệ bài tiết 1. Các sản phẩm thải có Nitơ – a. Ammonia – b. Ure – c. Acid uric 2. Sự tiến hóa của hệ tiết niệu 3. Cấu trúc thận của động vật hữu nhũ 4. Chức năng của thận 5. Tuần hoàn thận 6. Điều hòa hoạt động thận

  pdf46 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 10: Hệ vận độngBài giảng Sinh học động vật - Chương 10: Hệ vận động

  Chương 10. HỆ VẬN ĐỘNG I. CÁC HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG 1. Vận động trong nước 2. Vận động trên cạn 3. Vận động trong lòng đất 4. Vận động trong không khí II. CẤU TRÚC CỦA HỆ VẬN ĐỘNG 1. Hệ thần kinh 2. Hệ xương 3. Hệ cơ 4. Sự vận động ở người III. SINH LÝ HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG CƠ 1. Cơ sở phân tử của sự co cơ 2. Kiểm soát điện hóa của sự co cơ

  pdf75 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 9: Hệ nội tiếtBài giảng Sinh học động vật - Chương 9: Hệ nội tiết

  Chương 9. HỆ NỘI TIẾT I. HỆ NỘI TIẾT VÀ CÁC HORMONE 1. Hệ nội tiết 2. Pheromone 3. Phân loại hormone II. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH Ở NGƯỜI 1. Tuyến yên và vùng dưới đồi 2. Tuyến giáp 3. Tuyến cận giáp 4. Tuyến thượng thận 5. Tuyến sinh dục 6. Tuyến tụy III. PHƯƠNG THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HORMONE 1. Phương thức tác động của các hormone tan...

  pdf66 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 8: Hệ thụ cảmBài giảng Sinh học động vật - Chương 8: Hệ thụ cảm

  Chương 8 HỆ THỤ CẢM • 1. Các thụ quan ở da và nội quan – a. Các thụ quan ở da – b. Các thụ quan nội quan • 2. Vị giác và khứu giác – a. Vị giác – b. Khứu giác • 3. Thị giác – a. Cấu trúc của mắt người – b. Sự nhận cảm ánh sáng và màu sắc • 4. Thính giác – a. Cấu trúc của tai người – b. Cơ chế thu nhận âm thanh

  pdf33 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 7: Hệ thần kinhBài giảng Sinh học động vật - Chương 7: Hệ thần kinh

  Chương 7. HỆ THẦN KINH 1. Tổ chức và tiến hóa của hệ thần kinh a. Tổ chức của tế bào thần kinh b. Tiến hóa của hệ thần kinh 2. Xung thần kinh và sự dẫn truyền xung 3. Các con đường thần kinh a. Hệ thần kinh tự động b. Các con đường thần kinh dinh dưỡng: cung phản xạ

  pdf67 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 6: Hệ tiêu hóaBài giảng Sinh học động vật - Chương 6: Hệ tiêu hóa

  Chương 6. HỆ TIÊU HÓA I. Tổng quan về quá trình tiêu hóa II. Cấu trúc của hệ tiêu hóa của người • 1. Xoang miệng • 2. Thực quản và dạ dày • 3. Ruột non • 4. Ruột già • 5. Hệ tiêu hóa ở động vật nhai lại III. Sự tiêu hóa bằng enzyme ở người • 1. Sự tiêu hóa carbohydrat • 2. Sự tiêu hóa protein • 3. Sự tiêu hóa lipid

  pdf69 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 5: Hệ hô hấpBài giảng Sinh học động vật - Chương 5: Hệ hô hấp

  Chương 5. HỆ HÔ HẤP I. CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP • 1. Bề mặt hô hấp • 2. Mang • 3. Ống khí • 4. Phổi II. SỰ TRAO ĐỔI KHÍ • 1. Sự trao đổi khí ở phổi • 2. Sự trao đổi khí ở mô III. SỰ ĐIỀU HÒA HÔ HẤP

  pdf43 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 4: Hệ tuần hoànBài giảng Sinh học động vật - Chương 4: Hệ tuần hoàn

  Chương 4. HỆ TUẦN HOÀN 1. Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn 2. Hệ tuần hoàn ở người a. Hoạt động của tim b. Huyết áp và tốc độ của dòng máu c. Chức năng của mao mạch 3. Hệ bạch huyết

  pdf59 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 3: Hệ máuBài giảng Sinh học động vật - Chương 3: Hệ máu

  Chương 3. Hệ máu 1. Chức năng của máu 2. Các thành phần của máu 3. Các hệ nhóm máu 4. Sự đông máu

  pdf50 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học động vật - Chương 2: Sự tổ chức cơ thể động vậtBài giảng Sinh học động vật - Chương 2: Sự tổ chức cơ thể động vật

  Biểu Mô (Epithelial Tissue) Đặc điểm cấu tạo 1. Tế bào thường phân cực, có cực ngọn và cực gốc, liên kết chặt chẽ với nhau, khe gian bào hẹp. 2. Mặt dưới của biểu mô thường dựa vào màng nền là màng được biệt hóa từ mô liên kết kế cận. 3. Không có mạch máu đi vào (trừ mệ lộ ở màng tai trong), không có dây thần kinh đi vào (trừ niêm mạc khứu giác...

  pdf66 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0