• Văn hóa môi trường ở Việt Nam ngày nay: Thực trạng và xu hướng biến đổiVăn hóa môi trường ở Việt Nam ngày nay: Thực trạng và xu hướng biến đổi

  Nhận thức của các tầng lớp dân cư đối với việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hiện nay nói chung còn thấp, không những "dân trí" thấp mà "quan trí" cũng vẫn còn thấp. Vì vậy muốn thay đổi hành vi của họ đối với môi trường thì việc đầu tiên là cần tập trung nâng cao nhận thức của dân cư đối với môi trường song hành với việc đẩy m...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 và tích hợp với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007: Trường hợp cụ thể cho Công ty Ajinomoto Việt Nam”Nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 và tích hợp với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007: Trường hợp cụ thể cho Công ty Ajinomoto Việt Nam”

  Mục tiêu bài báo là trung vào việc đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 và quy trình tích hợp với OHSAS 18001:2007 tại Công ty Ajinomoto Việt Nam (một trong những công ty đã đạt chứng chỉ ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, HACCP). Các giải pháp này nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa tai nạn, ô nhiễm ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Tác động của biến đổi khí hậu đến đầm phá Tam Giang - Những thách thức đối với cộng đồng vạn đò định cưTác động của biến đổi khí hậu đến đầm phá Tam Giang - Những thách thức đối với cộng đồng vạn đò định cư

  Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang gây ra nhiều áp lực, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù đã được lên bờ sau những đợt thiên tai nặng nề, cộng đồng vạn đò định cư vẫn đang đối mặt với những thách thức như sạt lở, xâm thực, ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của đất sản xuất đối với việc xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây NguyênVai trò của đất sản xuất đối với việc xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên

  Bài báo sử dụng bộ số liệu điều tra của Tổng Cục Thống Kê và mô hình logit nhị phân nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát nghèo ở Tây Nguyên và thoát nghèo trên phạm vi cả nước để so sánh sự khác biệt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2001 đến 2014, có 5 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: tuổi và giới tính của chủ hộ; trình độ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh thái môi trường - Ngô AnBài giảng Sinh thái môi trường - Ngô An

  1) Những nguyên lý cơ bản của STH, HST môi trường, Cân bằng sinh thái. • 2) Phương pháp luận và PP nghiên cứu của STMT. • 3) Dòng năng lượng, chuổi thức ăn trong HST. • 4) Sinh thái quần thể, quần xã. • 6) Chu trình sinh địa hoá. • 7) Các yếu tố MT vật lý ảnh hưởng đến HST • 8) Ảnh hưởng của bộc phát dân số đến STMT • 9) Cây xanh, rừng, Đa...

  pdf84 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp quan trắc sinh học cho hạ lưu vực sông Mekong - Dương Trí DũngBài giảng Phương pháp quan trắc sinh học cho hạ lưu vực sông Mekong - Dương Trí Dũng

  Giới thiệu (tt) Năm 1995 MRC được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận quốc tế “bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các điều kiện và sự sống trong nước và sự cân bằng sinh thái của lưu vực sông Mekong. Năm 2002 các chuyên gia của quốc gia thuộc Mekong, các thành viên của MRC và tư vấn quốc tế thảo luận về khả năng phát triển chương trình q...

  ppt31 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nước dưới đất - Đặng Nguyễn Thiên HươngBài giảng Nước dưới đất - Đặng Nguyễn Thiên Hương

  1. Nước dưới đất (nước ngầm) là gì Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người. Có ba vùng chức năng: Vùng thu nhận nước. Vùng chuyển tải nước. Vùng khai thác nước có áp....

  ppt36 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • An ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nayAn ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay

  An ninh về môi trường là một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia. An ninh về môi trường có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển bền vững. Môi trường ở nước ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, điều đó có thể làm suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh. Để bảo đảm...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học ở Việt NamGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học ở Việt Nam

  Môi trường và bảo vệ môi trường đã và đang là một vấn đề được cả thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đặc biệt quan tâm. Chất lượng môi trường có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển bền vững đối với cuộc sống con người. Trước những nguy cơ, thách thức về ô nhiễm môi trường thiên nhiên ngày càng gia tăng hiện nay, Việt Nam cần đẩy mạnh giáo dục ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải phápÔ nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

  Trong thờ i kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình trang ô nhi ̣ ễm môi trường đang diễn ra nghiêm trong. C ̣ ác khu công nghiêp, nh ̣ à máy nhiêt đi ̣ ên, th ̣ ủy điên tuy g ̣ óp phần không nhỏ vào sự nghiêp công nghi ̣ êp h ̣ óa, hiên đ ̣ ai h ̣ óa(CNH, HĐH) của đất nướ c, như...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0