Bài giảng Khoa học trái đất - Chương 8: Khóang sản và Tài nguyên

I. Khoáng sản Có 03 nhóm: - Khoáng sản kim loại: quặng - Khoáng sản không kim loại (phi kim) - Khoáng sản cháy (năng lượng hoá thạch) II. Năng lượng 02 nhóm tài nguyên năng lượng: - Tài nguyên năng lượng không tái tạo (renewable) - Tài nguyên năng lượng có tái tạo (non-renewable) Phân chia theo nguồn cung cấp: - Năng lượng từ thạch quyển - Năng lượng từ thuỷ quyển - Năng lượng từ khí quyển - Năng lượng từ sinh quyển

pdf10 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học trái đất - Chương 8: Khóang sản và Tài nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 8 KHOÁNG SẢN & TÀI NGUYÊN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om I. Khoáng sản Có 03 nhóm: - Khoáng sản kim loại: quặng - Khoáng sản không kim loại (phi kim) - Khoáng sản cháy (năng lượng hoá thạch) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om Picture Page Layout Here is a place holder for the text. The earth flower on this page can be removed. Picture from PresenterMedia.com CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om II. Năng lượng 02 nhóm tài nguyên năng lượng: - Tài nguyên năng lượng không tái tạo (renewable) - Tài nguyên năng lượng có tái tạo (non-renewable) Phân chia theo nguồn cung cấp: - Năng lượng từ thạch quyển - Năng lượng từ thuỷ quyển - Năng lượng từ khí quyển - Năng lượng từ sinh quyển CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 1. Năng lượng từ thạch quyển CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 2. Năng lượng từ thuỷ quyển Thuỷ điện CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 3. Năng lượng từ khí quyển Năng lượng gió CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 3. Năng lượng từ khí quyển Năng lượng mặt trời CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 3. Năng lượng từ khí quyển Năng lượng Hydro CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om 4. Năng lượng từ sinh quyển - Gỗ - Ethanol - Cây có dầu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt cu u du on g t han co ng . c om

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_khoa_hoc_trai_dat_chuong_8_khoang_san_va_tai_nguye.pdf