• Hệ thống đồng phân hủy thu hồi khí Methane và sử dụng tối ưu hóa quy mô hộ gia đình vùng hạ lưu sông MekongHệ thống đồng phân hủy thu hồi khí Methane và sử dụng tối ưu hóa quy mô hộ gia đình vùng hạ lưu sông Mekong

  Trong nhiều năm qua, các hộ nông dân nhỏ ở hạ lưu sông Mekong đã biết thu gom chất thải từ động vật và xử lý kỵ khí, để tạo ra khí methane dùng cho nấu ăn. Hơn 16 năm qua, các nhà nghiên cứu của Đại học Cần Thơ đã thử nghiệm công nghệ xử lý đồng phân hủy: phân hủy kỵ khí đồng thời nhiều chất thải hữu cơ trong cùng một hệ thống - chất thải ở...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải phápÔ nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

  Trong thờ i kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình trang ô nhi ̣ ễm môi trường đang diễn ra nghiêm trong. C ̣ ác khu công nghiêp, nh ̣ à máy nhiêt đi ̣ ên, th ̣ ủy điên tuy g ̣ óp phần không nhỏ vào sự nghiêp công nghi ̣ êp h ̣ óa, hiên đ ̣ ai h ̣ óa(CNH, HĐH) của đất nướ c, như...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vệ sinh không khíBài giảng Vệ sinh không khí

  Các cấu phần chính của hệ thống thông gió cơ khí Quạt gió: là thiết bị chủ yếu nhất của thông gió cơ khí. Có loại là quạt hút và có loại là quạt đẩy. Tủ hút hoặc chi tiết thu bắt khí (loa, chụp hút, đầu thu.) Ống dẫn khí (có van chỉnh lưu lượng) Thiết bị xử lý ô nhiễm: Trong trường hợp nhà xưởng có ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như bụi, ...

  ppt53 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Vệ sinh không khíGiáo trình Vệ sinh không khí

  2.2.2. Kỹ thuật chuẩn bị tại phòng thí nghiệm Chuẩn bị tại phòng thí nghiệm trước khi lấy mẫu gồm ba nhiệm vụ sau đây, sinh viên quan sát cán bộ hướng dẫn làm mẫu rồi tự thực hiện các nhiệm vụ theo từng cặp (hai sinh viên). Nhiệm vụ:  Kiểm tra tình trạng bơm lấy mẫu và lưu lượng hút. Nếu không có lưu lượng kế gắn liền máy phải sử dụng lưu lư...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Năng suất sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(landracexyorkshire) với đực giống (piétrainxduroc) có thành phần piétrain kháng stress khác nhau - Phạm Thị ĐàoNăng suất sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(landracexyorkshire) với đực giống (piétrainxduroc) có thành phần piétrain kháng stress khác nhau - Phạm Thị Đào

  Kortz và cs. (2005) cho biết ở lợn thuần YY các chỉ tiêu tỷ lệ vật chất khô, protein thô và mỡ thô tương ứng là 25,71; 21,32; 3,20% và ở lợn lai Y×PWL tương ứng là 25,64; 22,03; 2,37%. Tỷ lệ mỡ thô trong thịt thăn của tổ hợp lai Du×(L×Y) là 2,08%; ở tổ hợp lai Pi×(L×Y) là 2,40% (Mc Cann và cs., 2008). Theo Kosovac và cs. (2009), tỷ lệ mỡ tro...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn về chất lượng nước và một số kỹ thuật quan trắc chất lượng nước - Trần Thi ̣Tuyết HạnhTiêu chuẩn về chất lượng nước và một số kỹ thuật quan trắc chất lượng nước - Trần Thi ̣Tuyết Hạnh

  IV. KẾ T LUÂṆ Bài này trình bày chi tiết về môṭ số Quy chuẩn /Tiêu chuẩn đánh giá chất lươṇ g nướ c và nước thải, bao gồm tên Quy chuẩn /Tiêu chuẩn, đơn vi ̣ban hành , phạm vi áp dụng , đối tươṇ g áp duṇ g và các nhóm chỉ tiêu . Sinh viên cần tham khảo bản toàn văn các quy chuẩn/tiêu chuẩn liên quan để biết ch...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh vực BVMT - Hồ Hào QuangBài giảng Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh vực BVMT - Hồ Hào Quang

  e) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây ô nhiễm môi trường; g) Buộc trong thời hạn ấn định phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường có tính chất và quy mô tương ứng với đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận; h) Buộc phải vận hành đúng quy trình đối với công t...

  ppt36 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0

 • Gốc tự do Hydroxyl (.OH) tạo thành trong quá trình oxi hóa pyrite (FES2) - Phạm Thị HoaGốc tự do Hydroxyl (.OH) tạo thành trong quá trình oxi hóa pyrite (FES2) - Phạm Thị Hoa

  Pyrite – the main composition in acid sulfate soil – was found able to degrade organic pollutants such as trichloroethylene, chlorobenzene. However, the mechanism involve in this process still unclear. This paper aimed to explore why pyrite able to do this job. The laboratory study detected hydroxyl radical (.OH) produced from pyrite suspension ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng chương trình stata để khai thác số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS)Sử dụng chương trình stata để khai thác số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS)

  Ado-file Các ado-file tạo ra các lệnh của Stata. Trong Stata có hai loại lệnh. Loại thứ nhất được viết trong Stata, ví dụ như lệnh summarize. Loại thứ hai được định nghĩa bởi các tệp ado, ví dụ như lệnh ci. Để biết được lệnh Stata thuộc loại nào, gõ lệnh which: . which sum built-in command: summarize . which ci C:\STATA\ado\base\c\ci.ado *...

  doc90 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Giải toán trên máy tính với Maple - Chương 3: Vẽ đồ thị trên Maple - Trần Công MẫnGiáo trình Giải toán trên máy tính với Maple - Chương 3: Vẽ đồ thị trên Maple - Trần Công Mẫn

  f. Shutdown Khi muốn đóng một ứng dụng Maplet ta sử dụng lệnh Shutdown. Với lệnh này ta có thể thêm tùy chọn giá trị trả về khi thoát khỏi ứng dụng. Ở các ví dụ trên, các nút lệnh “Thoát” đều sử dụng lệnh Shutdown.109 Giải toán trên máy tính với Maple 5.4.4. Lưu Maplet Ta có thể lưu mã lệnh Maplet trong tập tin Maple (*.mw) như mã lệnh lập trì...

  pdf60 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0