• Toán quần thểToán quần thể

  44. Một con sông có 2 quần thể ốc sên, một quần thểlớn ở bờ trái (quần thể chính) và 1 quần thể nằm ở cuối dòng phía dưới bên cạnh đảo(quần thể đảo). Xét 1 gen có 2alen A và a ở quần thể đảo, ở quần thể chính A=1. Gọi P là tần số alen của quần thể đảo . Do dòng nước chảy xuôi, ốc chỉ di chuyển 1 chiều từ quần thể chính đến quần thể đảo mà không chu...

  doc7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi - Hoàng Xuân TứẢnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi - Hoàng Xuân Tứ

  n the process of machining, cutting tool wear is the cause of destruction of cutting tools. To increase the life of cutting tools people use lubricant. The effects of lubricant are reducing friction in the cutting area, transfer heat out of cutting area, reduce the negative effects of high temperature on cutting tools, ensure the temperature of ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd(II) của Compozit polyanilin – vỏ lạcNghiên cứu khả năng hấp phụ Cd(II) của Compozit polyanilin – vỏ lạc

  Khảo sát khả năng hấp phụ của PANi – vỏ lạc theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Frendlich và Langmuir dạng tuyến tính, kết quả được chỉ ra trên hình 5. Từ phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Frendlich dạng tuyến tính, chúng tôi xác định được hằng số Frendlich KF = 7,94 và hệ số n = 3,59. Theo tác giả [2] (2012), giá trị n thu được nằm trong khoảng ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Thái Nguyên năm 2009 - Hứa Đình TrọngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Thái Nguyên năm 2009 - Hứa Đình Trọng

  Bàn luận về mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng với giai đoạn bệnh Ho và khạc đờm là dấu hiệu đầu tiên của BPTNMT, biểu hiện gián đoạn hoặc cả ngày, thời gian ho khạc càng kéo dài thì bệnh càng nặng do hiện tƣợng viêm đƣờng dẫn khí làm biến đối đƣờng dẫn khí, tắc nghẽn đƣờng dẫn khí. Chúng tôi thấy trong từng nhóm th...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong lá trầu (Piper betle L.)Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong lá trầu (Piper betle L.)

  Khảo sát hoạt tính ức chế 8 loại vi sinh vật kiểm định của 4-allylpyrocatechol chúng tôi thấy nó có hoạt tính ức chế mạnh S.aureus là tụ cầu gây viêm nhiễm, IC50 = 50 µg/ml (xem bảng 3). Khảo sát hoạt tính chống oxi hóa của 4-allylpyrocatechol đối với DPPH cho thấy nó là chất chống oxi hóa mạnh có SC% = 77,32% và SC50 = 12,87 µg/ml (xem bảng...

  pdf5 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Xác định kỳ vọng, phương sai và độ tin cậy của dầm có vết nứt chịu uốn khi độ cứng EI(x) phân bố ngẫu nhiên - Dương Thế HùngXác định kỳ vọng, phương sai và độ tin cậy của dầm có vết nứt chịu uốn khi độ cứng EI(x) phân bố ngẫu nhiên - Dương Thế Hùng

  This paper presents calculating the bending beams following the stochastic method. Under the finite element method, the structural model is established to determine the expectation, variance of node displacements, and then of inner forces. The structres have cracks, flexual stiffness EI(x) which is the stochastic parameter. The results of these ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp Sequencing Batch Reator (SBR)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp Sequencing Batch Reator (SBR)

  - Chế độ sục khí không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả xử lý COD, ở cả 3 chế độ nghiên cứu, hiệu quả xử lý COD tương đối cao, đạt khoảng 90%. - Thời gian thực hiện quá trình nitrat hóa trong một mẻ thí nghiệm 12 giờ là 6 giờ, hiệu quả oxy hóa amoni đạt trong khoảng 90 – 99%. - Hiệu quả xử lý T-N tại chế độ thời gian sục khí 6 giờ/1 mẻ 12 giờ ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Động vật học (2) - Lê Mạnh DũngBài giảng Động vật học (2) - Lê Mạnh Dũng

  Phân lớp Thú thấp=Thú túi (Metatheria) 1. Đặc điểm • Không có nhau, con non rất nhỏ-yếu • Có 2 xương túi gắn khớp háng • Não bộ nguyên thuỷ-thiếu thể chai • Chỉ răng trước hàm có thay • Thân nhiệt không ổn định 2. Phân bố Châu Úc, Nam & Trung Mỹ 3. Phân loại: 1 bộ với 3 phân bộ • Nhiều răng cửa-đại diện: Chó sói túi (Thylacinus) • Hai r...

  pdf41 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Động vật học (1) - Lê Mạnh DũngBài giảng Động vật học (1) - Lê Mạnh Dũng

  Bộ Cánh màng (Hymenoptera) • 2 đôi cánh mỏng móc nhau khi bay.Phụ miệng nghiền liếm • Đốt bụng 1 thành eo • Biến thái hoàn toàn • Đa dạng: Ăn mật hoa, thịt, kí sinh (thiên địch). Khoảng 150.000 loài • Đại diện: Ong mật Apis, ong mắt đỏ Trichogramma, Vò vẽ Vespa. Bộ Hai cánh (Diptera) • Đôi cánh 1 mỏng, đôi 2 tiêu giảm=mấu. Phụ miệng chích hú...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0

 • Characteristics of the cystatin gene in some Vietnamese mungbean cultivars (Vigna radiata (L.) willzek)Characteristics of the cystatin gene in some Vietnamese mungbean cultivars (Vigna radiata (L.) willzek)

  We were isolated cystatin genes from mungbean cultivars (Vigna radiata L. Wilczek) which PCR analysis using one primer pair (CysF, CysR). PCR products containing the cystatin fragment was cloned in pTZ57R/T and sepuenced. The cloned cystatin gene of four mungbean cultivars (KP11, KPS1, MN93 và 263) had 1115 nucleotides in length, including ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0