• Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Phần 2: Lên kế hoạchQuản Trị Dự Án Phần Mềm - Phần 2: Lên kế hoạch

  a. Xét đường căng: i. BDGJK=24-16=8  rút 8 ngày. 2 1 2 3 $=2*70+110+2*120+3*100= Nghĩa là B rút 2 ngày, D rút 1, G rút 2, J rút 3. K không rút. b. Xét các đường ngoài căng 2 1 i. BDFIK=21-3-16=2 rút 2 ngày. 1 1 $=70+110= Nghĩa là đã rút 3 ngày (B:2, D:1), bây giờ chỉ cần rút thêm 2 ngày (I:1, F:1) 1 1 ii. ACFIK=18-2-16=0  không rút ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0

 • Đề số 1: Đề thi môn tin học văn phòngĐề số 1: Đề thi môn tin học văn phòng

  Câu 27. Trong MS Excel 2007, công thức sau sẽ trả về kết quả nào: = UPPER("tran thi Hoa") 1. Tran Thi Hoa 2. tran thi hoa 3. TRAN THI HOA 4. Báo lỗi Câu 28. Trong MS Excel 2007, hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm giá trị: 1. Nằm trong cột bên phải của vùng dữ liệu tìm kiếm 2. Nắm trong hàng bất kỳ của vùng dữ liệu tìm kiếm 3. Nừm trong cột bên...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 1

 • Hệ thống World Wide Web & Lập trình Web chạy ở phía client dùng DHTML và JavaScriptHệ thống World Wide Web & Lập trình Web chạy ở phía client dùng DHTML và JavaScript

  Chọn menu View Chọn Fonts có thuộc tính Pop-up. Tạo các options sau trong View: Stop có thuộc tính bằng ID=ID_VIEWSTOP, và thuộc tính Caption = “Stop” Refresh có thuộc tính bằng ID=ID_VIEWREFRESH và Caption = “Refresh”

  ppt82 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0

 • Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộngChương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng

  SaiGon Tourist Tham quan miền Tây Lửa ViệtTourist Tuần Châu - Hạ L...

  pdf52 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ thông tin - Chương 2: Case Và NguồnCông nghệ thông tin - Chương 2: Case Và Nguồn

  Ý nghĩa của các chân và mầu dây Dây mầu cam là chân cấp nguồn 3,3V Dây mầu đỏ là chân cấp nguồn 5V Dây mầu vàng là chân cấp nguồn 12V Dây mầu xanh da trời là chân cấp nguồn -12V Dây mầu trắng là chân cấp nguồn -5V Dây mầu tím là chân cấp nguồn 5VSB ( Đây là nguồn cấp trước )

  ppt12 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 0

 • Schema TransformationsSchema Transformations

  Để loại bỏ phụ thuộc đa trị và chuẩn hóa thành dạng chuẩn 4NF: phân rã quan hệ, đặt mỗi phần của phụ thuộc vào 1 quan hệ riêng: movie stars ( title , star ) movie producers ( title , producer ) Có thể thêm hay xóa các diễn viên hay nhà sản xuất 1 cách tùy ý mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tên các diễn viên và nhà sản xuất chỉ xuất hiện 1 lần...

  ppt65 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Biểu đồ lớpLập trình hướng đối tượng - Biểu đồ lớp

  1. Biểu đồ lớp (Class diagram) 2. Liên kết (Association) 3. Kết tập (Aggregation) 4. Tổng quát hoá (Generalization) Là mối liên hệ "là một loại" ("is a kind of")

  pdf6 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ thông tin - Lập trình hướng đối tượngCông nghệ thông tin - Lập trình hướng đối tượng

  Biểu đồ tương tác Biểu đồ trình tự Biểu đồ giao tiếp Biểu đồ giao tiếp nhấn mạnh vào việc tổ chức các đối tượng tham gia vào tương tác

  pdf5 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Lập trình - Biểu diễn thông tin bên trong máy tính - Đặng Bình PhươngNhập môn Lập trình - Biểu diễn thông tin bên trong máy tính - Đặng Bình Phương

  F95616 = 1111 1001 0101 01102 Giá trị không dấu: 6383010 Giá trị có dấu: Nhận xét: bit msb = 1 nên đây là số âm. Cách 1: Tính số bù 2 của nó. Cách 2: 63830 – 65536 = –170610

  ppt47 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Lập trình - Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính - Đặng Bình PhươngNhập môn Lập trình - Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính - Đặng Bình Phương

  Thư tín điện tử (email) Chuyển phát nhanh chóng, không phụ thuộc vị trí, sao lưu và hiệu chỉnh dễ dàng. Tham chiếu từ xa (e-conference, chat ) Đối thoại từ xa, chủ động về thời gian. Các ứng dụng khác Thông báo, quảng cáo điện tử. Thương mại điện tử. Truyền thông multimedia.

  ppt12 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0