• Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty nước giải khát đang nghiên cứu việc đưa vào một công thức mới để cải tiến sản phẩm của mình. Với công thức cũ, khi cho 500 người dùng thử thì có 120 người tỏ ra ưa thích nó. Với công thức mới, khi cho 1.000 người khác dùng thử thì có 300 người tỏ ra ưa thích nó. Hãy kiểm định xem công thức mới đưa vào có làm tăng tỷ lệ những người...

  pdf20 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Ước lượng tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Ước lượng tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty quảng cáo muốn kiểm tra sự thu hút của một chương trình quảng cáo đối với 2 khúc thị trường nam và nữ. Khi điều tra 425 nam và 370 nữ thì câu trả lời thích mẫu quảng cáo lần lượt là 240 và 196. Hãy xem xét về sự chênh lệch về tỷ lệ ưa thích mẫu quảng cáo giữa nam và nữ với độ tin cậy 95%.

  pdf17 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  e. Số mode – Mo: giá trị có tần số xuất hiện lớn nhất: Dữ liệu không khoảng cách tổ: phép đếm. Dữ liệu có khoảng cách tổ:. • x Mo(min): Giới hạn dưới của tổ chứa Mốt • f Mo : Tầng số của tổ chứa Mốt • f Mo-1 : Tầng số của tổ đứng trước tổ chứa Mốt • f Mo+1 : Tầng số của tổ đứng sau tổ chứa Mốt • k Mo : Trị số khoảng cách tổ chứa Mốt ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  d. Cách ghi số liệu trong bảng  Số liệu trong từng hàng (cột) có đơn vị tính phải nhận cùng một số lẻ. Số liệu ở các hàng (cột) khác nhau không nhất thiết có cùng số lẻ với hàng (cột) tương ứng.  Một số ký hiệu quy ước • Không có số liệu: ‘-’ •Thiếu số liệu: “.” •Số liệu không ý nghĩa: “x” e. Phần ghi chú ở cuối bảng Dùng để giải thích r...

  pdf23 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 2

 • Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc HàThu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  Chọn mẫu phán đoán (Judgement sampling)  Người điều tra quyết định sự thích hợp đối tượng điều tra.  Mức độ đại diện của mẫu điều tra phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của người điều tra và người thu thập số liệu. 2.2 Một số phương pháp thu thập dữ liệu  Chọn mẫu định mức (Quota sampling)  Chia tổng thể ra k lớp (như chọn mẫu phân t...

  pdf21 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát - Chế Ngọc Hà

  b. Thang đo thứ bậc (Ordinal scale): Thang đo để sắp xếp thứ hạng của dữ liệu nhưng không thực hiện được phép tính đại số. Ví dụ: Khi mua xe gắn máy, theo ông/bà yếu tố nào là quan trọng nhất và xếp hạng các yếu tố sau theo thứ tự giảm dần. Giá cả Chất lượng Thời trang Tiết kiệm nhiên liệu c. Thang đo khoảng (Interval scale): Là thang...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 695 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Giới thiệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Giới thiệu - Chế Ngọc Hà

   Giáo trình chính: [1] Statistics for Business and Economics, by Anderson, Sweeney, and William, South-Western Cengage Learning (11th Edition) 2010.  Tài liệu tham khảo chính: [2] Gerald Keller, Statistics for Management and Economics, 9th edition, South-Western Cengage Learning.  Điểm quá trình: 30% làm bài tập nhỏ trên lớp và bài tập l...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 721 | Lượt tải: 0

 • Web app, Webserver: Các khái niệm và mô hìnhWeb app, Webserver: Các khái niệm và mô hình

  1. Cẩn thận trong quá trình coding, viết một rules hợp lý để validate tất cả các biến đầu vào 2. Thường xuyên Update các hotfix, service patch cho Webserver, OS 3 Dùng mod_security như một tường lửa web để chặn các cuộc tấn công 4 Thiết lập hệ thống mạng an tòan 5. Dùng SSL, tránh sniff trên đường truyền, dùng Snort để logging

  pdf38 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế mạng lan - Wan - Trịnh Huy HoàngThiết kế mạng lan - Wan - Trịnh Huy Hoàng

  Mô hình ứng dụng : Mô hình xây dựng trên các ứng dụng kết nốI WAN Phân tích yêu cầu về hiệu năng Phân tích yêu cầu về quản lý mạng Phân tích các yêu cầu về an toàn – an ninh mạng Phân tích các yêu cầu về ứng dụng

  ppt208 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 861 | Lượt tải: 2

 • Phân tích hệ thống - Mô hình khái niệm và biểu đồ lớpPhân tích hệ thống - Mô hình khái niệm và biểu đồ lớp

  Một số chỉ dẫn thực tế:  Không nên mô hình hóa các mối quan hệ thành thuộc tính. Nếu điều này xảy ra, ta thường có thể nhận thấy triệu chứng là mô hình thiếu quan hệ. Thêm vào đó, đã có lúc ta bỏ qua sự cần thiết của một yếu tố hạn định.  Việc viết tài liệu cho mô hình là vô cùng quan trọng. Các tài liệu cần phải nắm bắt thấu đáo những nguy...

  pdf110 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 1