• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, C++ - Chương III: Vài kiến thức nâng cao về C, C++Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, C++ - Chương III: Vài kiến thức nâng cao về C, C++

  3.1 Mảng • Là một dãy hữu hạn các phần tử liên tiếp có cùng kiểu và tên • Có thể là 1 hay nhiều chiều, C không giới hạn số chiều của mảng • Khai báo theo syntax sau : DataType ArrayName [size]; Or DataType ArrayName [Size1][Size2].[Sizen];

  pdf40 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Thiết kế Web - Thiết kế Web bằng Macromedia DreamweaverBài giảng Thiết kế Web - Thiết kế Web bằng Macromedia Dreamweaver

  Form: Công dụng: + Giúp người dùng giao tiếp với WebServer bằng các thành phần trên Form. • List/Menu. • Button, Image Field. • Jump Menu. MỘT SỐ KỸ THUẬT Thao tác tạo: + Thanh công cụ Insert: tab Forms  Form + Menu Insert: chọn Form  Form + Sau đó chèn các thành phần vào trong Form (tùy theo yêu cầu công việc) bằng cách sử dụng các c...

  pdf85 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 1

 • Khám phá dữ liệu - Chương 3: Hiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệuKhám phá dữ liệu - Chương 3: Hiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu

  Quy tắc đơn giản 3-4-5 được dùng để phân đoạn dữ liệu số thành các đoạn tương đối thống nhất, “tự nhiên”. Hướng tới số giá trị khác biệt ở vùng quan trọng nhất Nếu 3, 6, 7 hoặc 9 giá trị khác biệt thì chia miền thành 3 đoạn tương đương. Nếu phủ 2, 4, hoặc 8 giá trị phân biệt thì chia thành 4. Nếu phủ 1, 5, hoặc 10 giá trị phân biệt thì chia thà...

  ppt87 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 1

 • Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Phần 2: Lên kế hoạchQuản Trị Dự Án Phần Mềm - Phần 2: Lên kế hoạch

  a. Xét đường căng: i. BDGJK=24-16=8  rút 8 ngày. 2 1 2 3 $=2*70+110+2*120+3*100= Nghĩa là B rút 2 ngày, D rút 1, G rút 2, J rút 3. K không rút. b. Xét các đường ngoài căng 2 1 i. BDFIK=21-3-16=2 rút 2 ngày. 1 1 $=70+110= Nghĩa là đã rút 3 ngày (B:2, D:1), bây giờ chỉ cần rút thêm 2 ngày (I:1, F:1) 1 1 ii. ACFIK=18-2-16=0  không rút ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống World Wide Web & Lập trình Web chạy ở phía client dùng DHTML và JavaScriptHệ thống World Wide Web & Lập trình Web chạy ở phía client dùng DHTML và JavaScript

  Chọn menu View Chọn Fonts có thuộc tính Pop-up. Tạo các options sau trong View: Stop có thuộc tính bằng ID=ID_VIEWSTOP, và thuộc tính Caption = “Stop” Refresh có thuộc tính bằng ID=ID_VIEWREFRESH và Caption = “Refresh”

  ppt82 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 0

 • Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộngChương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng

  SaiGon Tourist Tham quan miền Tây Lửa ViệtTourist Tuần Châu - Hạ L...

  pdf52 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0

 • Schema TransformationsSchema Transformations

  Để loại bỏ phụ thuộc đa trị và chuẩn hóa thành dạng chuẩn 4NF: phân rã quan hệ, đặt mỗi phần của phụ thuộc vào 1 quan hệ riêng: movie stars ( title , star ) movie producers ( title , producer ) Có thể thêm hay xóa các diễn viên hay nhà sản xuất 1 cách tùy ý mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tên các diễn viên và nhà sản xuất chỉ xuất hiện 1 lần...

  ppt65 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Biểu đồ lớpLập trình hướng đối tượng - Biểu đồ lớp

  1. Biểu đồ lớp (Class diagram) 2. Liên kết (Association) 3. Kết tập (Aggregation) 4. Tổng quát hoá (Generalization) Là mối liên hệ "là một loại" ("is a kind of")

  pdf6 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 905 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ thông tin - Lập trình hướng đối tượngCông nghệ thông tin - Lập trình hướng đối tượng

  Biểu đồ tương tác Biểu đồ trình tự Biểu đồ giao tiếp Biểu đồ giao tiếp nhấn mạnh vào việc tổ chức các đối tượng tham gia vào tương tác

  pdf5 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Lập trình - Biểu diễn thông tin bên trong máy tính - Đặng Bình PhươngNhập môn Lập trình - Biểu diễn thông tin bên trong máy tính - Đặng Bình Phương

  F95616 = 1111 1001 0101 01102 Giá trị không dấu: 6383010 Giá trị có dấu: Nhận xét: bit msb = 1 nên đây là số âm. Cách 1: Tính số bù 2 của nó. Cách 2: 63830 – 65536 = –170610

  ppt47 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 1