• Bài giảng Hệ điều hành - Operating System (CNTT)Bài giảng Hệ điều hành - Operating System (CNTT)

  Chính sách lập lịch trên đĩa (6) • Shortest Service Time First (SSTF) – Chọn yêu cầu I/O mà đòi hỏi ít di chuyển nhất đầu đĩa từ vị trí hiện tại – Luôn luôn cho ra seek time nhỏ nhất. – Ví dụ: cần đọc các khối 98 183 37 122 14 124 65 và 67. Giả sử đầu đọc đang ở vị trí 53. – đầu đọc sẽ lần lượt qua các khối 53 65 67 37 4 98 122 124 183 Chí...

  pdf236 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 938 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 8: Dịch vụ Cacti - Network Monitoring - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 8: Dịch vụ Cacti - Network Monitoring - Phạm Mạnh Cương

  Cacti là một Network Graphing Tool, thu thập dữ liệu SNMP và các dữ liệu khác nhau (chẳng hạn như tải của hệ thống, tình trạng liên kết mạng, không gian đĩa cứng, đăng nhập người dùng ).

  pptx4 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 7: Dịch vụ Squid server - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 7: Dịch vụ Squid server - Phạm Mạnh Cương

  Đối với icmp (sử dụng -p icmp) --icmp-type [!] type: chọn những packet icmp thuộc kiểu type. Type có thể chỉ định bằng số hoặc tên (iptables -p icmp -h) Đối với mac (sử dụng -m) --mac-source [!] address: chọn những packet có địa chỉ MAC nguồn là address. Address viết dưới dạng 00:60:08:91:CC:B7 Đối với limit (sử dụng -m) --limit rate: giới hạn...

  ppt28 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 6: Dịch vụ Mail - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 6: Dịch vụ Mail - Phạm Mạnh Cương

  Các protocol sử dụng trong quá trình gởi nhận mail như sau: SMTP – Simple Mail Transfer Protocol: giao thức gởi nhận mail giữa các MTA. LMTP – Local Mail Transfer Protocol: giao thức deliver mail giữa MTA và MDA. POP – Post Office Protocol: giao thức lấy mail từ MDA về MUA. IMAP – Internet Mail Access Protocol: giao thức lấy mail từ MDA về MUA.

  ppt9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ FPT, FPT-DNS - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ FPT, FPT-DNS - Phạm Mạnh Cương

  Cơ chế Passive: Bước1: client dùng một cổng lệnh ngẫu nhiên không dành riêng (port N >1024) kết nối vào cổng 21 của FTP Server. Bước2: server sẽ mở cổng dữ liệu không dành riêng bất kỳ P(P>1024) và gởi lệnh Port P cho client. Bước3: client tạo kết nối truyền dữ liệu từ cổng dữ liệu của nó (port N+1) đến cổng dữ liệu P của server. Bước4: server...

  ppt6 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DHCP, DNS - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DHCP, DNS - Phạm Mạnh Cương

  expire number: Nếu Slave Server không thể kết nối với Master Server sau khoảng thời gian expire (giây) này, thì Slave Server sẽ không trả lời mọi truy vấn về zone này nữa, vì nó cho rằng dữ liệu này đã quá cũ. Giá trị này phải lớn hơn giá trị refresh và retry. Ví dụ: 604800 ; Expire sau 1 tuần. time-to-live number: giá trị này được dùng cho tất...

  ppt36 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ Telnet, SSH, VNC - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ Telnet, SSH, VNC - Phạm Mạnh Cương

  VNC (Virtual Network Computing) cho phép bạn xem và sử dụng môi trường màn hình chủ trên máy từ bất cứ nơi đâu trên thế giới qua Internet. VNC là ứng dụng độc lập với nền hoạt động. VNC là công cụ viewer không lưu lại bất cứ trạng thái ngoại lai nào.

  ppt8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 1: Cài đặt Centos - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 1: Cài đặt Centos - Phạm Mạnh Cương

  Linux có các mode hoạt động sau: Init 6 : Khởi động lại hệ thống. Init 5 : Giao tiếp với người dùng bằng chế độ đồ họa (X Window). Init 4 : Không sử dụng. Init 3 : Dành cho người sử dụng. Init 2 : Không sử dụng. Init 1 : Dành cho người thường sửa lỗi HT. Init 0 : Shutdown hệ thống.

  ppt9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 718 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 5: Input/OutputBài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 5: Input/Output

  Telling the programs to use less energy may mean poorer user experience Examples change from color output to black and white speech recognition reduces vocabulary less resolution or detail in an image

  ppt63 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 4: Memory ManagementBài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 4: Memory Management

  Virtual memory and I/O occasionally interact Proc issues call for read from device into buffer while waiting for I/O, another processes starts up has a page fault buffer for the first proc may be chosen to be paged out Need to specify some pages locked exempted from being target pages

  ppt63 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 837 | Lượt tải: 0