• Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  e. Số mode – Mo: giá trị có tần số xuất hiện lớn nhất: Dữ liệu không khoảng cách tổ: phép đếm. Dữ liệu có khoảng cách tổ:. • x Mo(min): Giới hạn dưới của tổ chứa Mốt • f Mo : Tầng số của tổ chứa Mốt • f Mo-1 : Tầng số của tổ đứng trước tổ chứa Mốt • f Mo+1 : Tầng số của tổ đứng sau tổ chứa Mốt • k Mo : Trị số khoảng cách tổ chứa Mốt ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  d. Cách ghi số liệu trong bảng  Số liệu trong từng hàng (cột) có đơn vị tính phải nhận cùng một số lẻ. Số liệu ở các hàng (cột) khác nhau không nhất thiết có cùng số lẻ với hàng (cột) tương ứng.  Một số ký hiệu quy ước • Không có số liệu: ‘-’ •Thiếu số liệu: “.” •Số liệu không ý nghĩa: “x” e. Phần ghi chú ở cuối bảng Dùng để giải thích r...

  pdf23 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 2

 • Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc HàThu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  Chọn mẫu phán đoán (Judgement sampling)  Người điều tra quyết định sự thích hợp đối tượng điều tra.  Mức độ đại diện của mẫu điều tra phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của người điều tra và người thu thập số liệu. 2.2 Một số phương pháp thu thập dữ liệu  Chọn mẫu định mức (Quota sampling)  Chia tổng thể ra k lớp (như chọn mẫu phân t...

  pdf21 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát - Chế Ngọc Hà

  b. Thang đo thứ bậc (Ordinal scale): Thang đo để sắp xếp thứ hạng của dữ liệu nhưng không thực hiện được phép tính đại số. Ví dụ: Khi mua xe gắn máy, theo ông/bà yếu tố nào là quan trọng nhất và xếp hạng các yếu tố sau theo thứ tự giảm dần. Giá cả Chất lượng Thời trang Tiết kiệm nhiên liệu c. Thang đo khoảng (Interval scale): Là thang...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Giới thiệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Giới thiệu - Chế Ngọc Hà

   Giáo trình chính: [1] Statistics for Business and Economics, by Anderson, Sweeney, and William, South-Western Cengage Learning (11th Edition) 2010.  Tài liệu tham khảo chính: [2] Gerald Keller, Statistics for Management and Economics, 9th edition, South-Western Cengage Learning.  Điểm quá trình: 30% làm bài tập nhỏ trên lớp và bài tập l...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0

 • Web app, Webserver: Các khái niệm và mô hìnhWeb app, Webserver: Các khái niệm và mô hình

  1. Cẩn thận trong quá trình coding, viết một rules hợp lý để validate tất cả các biến đầu vào 2. Thường xuyên Update các hotfix, service patch cho Webserver, OS 3 Dùng mod_security như một tường lửa web để chặn các cuộc tấn công 4 Thiết lập hệ thống mạng an tòan 5. Dùng SSL, tránh sniff trên đường truyền, dùng Snort để logging

  pdf38 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế mạng lan - Wan - Trịnh Huy HoàngThiết kế mạng lan - Wan - Trịnh Huy Hoàng

  Mô hình ứng dụng : Mô hình xây dựng trên các ứng dụng kết nốI WAN Phân tích yêu cầu về hiệu năng Phân tích yêu cầu về quản lý mạng Phân tích các yêu cầu về an toàn – an ninh mạng Phân tích các yêu cầu về ứng dụng

  ppt208 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống - Mô hình khái niệm và biểu đồ lớpPhân tích hệ thống - Mô hình khái niệm và biểu đồ lớp

  Một số chỉ dẫn thực tế:  Không nên mô hình hóa các mối quan hệ thành thuộc tính. Nếu điều này xảy ra, ta thường có thể nhận thấy triệu chứng là mô hình thiếu quan hệ. Thêm vào đó, đã có lúc ta bỏ qua sự cần thiết của một yếu tố hạn định.  Việc viết tài liệu cho mô hình là vô cùng quan trọng. Các tài liệu cần phải nắm bắt thấu đáo những nguy...

  pdf110 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng lập trình mạng - Lương Ánh HoàngBài giảng lập trình mạng - Lương Ánh Hoàng

  Các công việc cần thực hiện  Xác định địa chỉ Server  Tạo Socket  Gửi nhận dữ liệu theo giao thức ñã thiết kế  Đóng Socket Đoạn chương trình minh họa using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Net; using System.Net.Sockets; class Program { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new I...

  pdf81 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 0

 • Khám phá dữ liệu - Chương 3: Hiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệuKhám phá dữ liệu - Chương 3: Hiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu

  Quy tắc đơn giản 3-4-5 được dùng để phân đoạn dữ liệu số thành các đoạn tương đối thống nhất, “tự nhiên”. Hướng tới số giá trị khác biệt ở vùng quan trọng nhất Nếu 3, 6, 7 hoặc 9 giá trị khác biệt thì chia miền thành 3 đoạn tương đương. Nếu phủ 2, 4, hoặc 8 giá trị phân biệt thì chia thành 4. Nếu phủ 1, 5, hoặc 10 giá trị phân biệt thì chia thà...

  ppt87 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 1