• Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 9: Tương quan, hồi quy tuyến tính - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 9: Tương quan, hồi quy tuyến tính - Chế Ngọc Hà

  Ví dụ: Nông nghiệp của Đài Loan 1957 – 1972: • lnY = -3,34 + 0,49lnK + 1,50lnL • Y: GNP (triệu USD) • K: Vốn (triệu USD) • L: Ngày công lao động (triệu ngày) Ví dụ: Hàm cầu lượng cà phê: • lnQ = 0,78 - 0,25lnPcà phê + 0,38lnPtrà • Q: Lượng cà phê sử dụng mỗi ngày (cân Anh) • P cà phê: Giá cà phê/cân Anh • P trà: Giá trà/cân Anh

  pdf30 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 520 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 8: Kiểm định phi tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 8: Kiểm định phi tham số - Chế Ngọc Hà

  Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét mối liên hệ giữa giới tính và sự ưa thích các nhãn hiệu nước giải khát, một mẫu ngẫu nhiên 2.425 người tiêu dùng với các nhãn hiệu nước giải khát được ưa thích như sau. Kiểm định giả thuyết không có mối liên hệ nào giữa giới tính và sự ưa thích nhãn hiệu nước giải khát ở mức ý nghĩa 0,5%.

  pdf17 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty nước giải khát đang nghiên cứu việc đưa vào một công thức mới để cải tiến sản phẩm của mình. Với công thức cũ, khi cho 500 người dùng thử thì có 120 người tỏ ra ưa thích nó. Với công thức mới, khi cho 1.000 người khác dùng thử thì có 300 người tỏ ra ưa thích nó. Hãy kiểm định xem công thức mới đưa vào có làm tăng tỷ lệ những người...

  pdf20 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 6: Ước lượng tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 6: Ước lượng tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty quảng cáo muốn kiểm tra sự thu hút của một chương trình quảng cáo đối với 2 khúc thị trường nam và nữ. Khi điều tra 425 nam và 370 nữ thì câu trả lời thích mẫu quảng cáo lần lượt là 240 và 196. Hãy xem xét về sự chênh lệch về tỷ lệ ưa thích mẫu quảng cáo giữa nam và nữ với độ tin cậy 95%

  pdf18 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 670 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng - Chế Ngọc Hà

  Ví dụ 7: Chiều cao nam giới ở nước ta được biết là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với chiều cao trung bình là 165,14cm, độ lệch chuẩn là 5,61cm. Tính tỷ lệ nam giới có chiều cao: 1) trong khoảng từ 170cm đến 175cm; 2) trong khoảng từ 165cm đến 172cm. 3) trên 185cm

  pdf51 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 4: Xác xuất của biến cố - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 4: Xác xuất của biến cố - Chế Ngọc Hà

  Ví dụ 21: Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 10 thỏ trắng và 5 thỏ đen. Chuồng thứ hai có 3 thỏ trắng và 7 thỏ đen. Từ chuồng thứ hai, người ta bắt ngẫu nhiên một con thỏ cho vào chuồng thứ nhất. Sau đó lại bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ nhất ra ngoài. Tính xác suất để con thỏ được bắt ra ở chuồng thứ nhất là con thỏ trắng

  pdf39 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 579 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty nước giải khát đang nghiên cứu việc đưa vào một công thức mới để cải tiến sản phẩm của mình. Với công thức cũ, khi cho 500 người dùng thử thì có 120 người tỏ ra ưa thích nó. Với công thức mới, khi cho 1.000 người khác dùng thử thì có 300 người tỏ ra ưa thích nó. Hãy kiểm định xem công thức mới đưa vào có làm tăng tỷ lệ những người...

  pdf20 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Ước lượng tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Ước lượng tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty quảng cáo muốn kiểm tra sự thu hút của một chương trình quảng cáo đối với 2 khúc thị trường nam và nữ. Khi điều tra 425 nam và 370 nữ thì câu trả lời thích mẫu quảng cáo lần lượt là 240 và 196. Hãy xem xét về sự chênh lệch về tỷ lệ ưa thích mẫu quảng cáo giữa nam và nữ với độ tin cậy 95%.

  pdf17 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  e. Số mode – Mo: giá trị có tần số xuất hiện lớn nhất: Dữ liệu không khoảng cách tổ: phép đếm. Dữ liệu có khoảng cách tổ:. • x Mo(min): Giới hạn dưới của tổ chứa Mốt • f Mo : Tầng số của tổ chứa Mốt • f Mo-1 : Tầng số của tổ đứng trước tổ chứa Mốt • f Mo+1 : Tầng số của tổ đứng sau tổ chứa Mốt • k Mo : Trị số khoảng cách tổ chứa Mốt ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 467 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu - Chế Ngọc Hà

  d. Cách ghi số liệu trong bảng  Số liệu trong từng hàng (cột) có đơn vị tính phải nhận cùng một số lẻ. Số liệu ở các hàng (cột) khác nhau không nhất thiết có cùng số lẻ với hàng (cột) tương ứng.  Một số ký hiệu quy ước • Không có số liệu: ‘-’ •Thiếu số liệu: “.” •Số liệu không ý nghĩa: “x” e. Phần ghi chú ở cuối bảng Dùng để giải thích r...

  pdf23 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 2