• Kinh tế quản lý - Chương 3: Phân tích, ước lượng sản lượng và chi phí sản xuấtKinh tế quản lý - Chương 3: Phân tích, ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất

  Một số khái niệm cơ bản  Hiệu quả kỹ thuật đạt được khi tối đa hoá được năng lực sản xuất với tập hợp các yếu tố đầu vào nhất định  Hiệu quả kinh tế đạt được khi doanh nghiệp sản xuất được lượng sản phẩm nhất định với mức chi phí thấp nhất có thể

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quản lý - Chương 2: Ước lượng và dự đoán cầuKinh tế quản lý - Chương 2: Ước lượng và dự đoán cầu

  Độ co dãn thay đổi dọc theo đường cầu  Đối với đường cầu tuyến tính, P và |E| thay đổi cùng chiều dọc theo đường cầu tuyến tính  Giá tăng, cầu càng co dãn  Giá giảm, cầu càng kém co dãn  Đối với đường cầu phi tuyến, không có quy luật chung về mối quan hệ giữa giá và độ co dãn  Do cả độ dốc và tỷ lệ P/Q đều thay đổi dọc theo đường cầu ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 631 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quản lý - Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lýKinh tế quản lý - Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lý

  LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế  = Tổng doanh thu – chi phí hiện – chi phí ẩn  LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện  Lợi nhuận kế toán không phản ánh được chi phí ẩn mà doanh nghiệp phải gánh chịu  Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí sử dụng nguồn lực đã bỏ ra   mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 0

 • Thẩm định Đầu tư Phát triển - Chương 13: Chi phí cơ hội kinh tế của lao độngThẩm định Đầu tư Phát triển - Chương 13: Chi phí cơ hội kinh tế của lao động

  Thị trường lao động mở tiêu biểu có giá cung lao động (WO) ít bị các biến dạng tác động. Tiền công được xác định một cách cạnh tranh trên thị trường, nơi có ít rào cản gia nhập hơn, tiền lương thấp hơn và mức độ đảm bảo việc làm ít hơn. Như thế, mặc dù ban đầu người lao động có thể bị thu hút vào thị trường lao động này bởi hy vọng kiếm được việ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0

 • Thẩm định Đầu tư Phát triển - Chương 12: Chi phí cơ hội kinh tế của công quỹThẩm định Đầu tư Phát triển - Chương 12: Chi phí cơ hội kinh tế của công quỹ

  Chúng ta cần lưu ý rằng đối với một lãi suất thị trường cho trước, thuế suất thuế thu nhập cá nhân của một người (tp) càng cao, thì tỷ lệ sở thích tiêu dùng theo thời gian cân bằng của anh ta càng thấp. Trong trường hợp mà im bằng 0,08 và tp được ấn định bằng 0,3 thì giá trị của (r) là 0,056. Bây giờ, hãy xét một cá nhân có thu nhập cao, chịu mộ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Chương 10: Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và giá trị kinh tế của ngoại tệKinh tế học vĩ mô - Chương 10: Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và giá trị kinh tế của ngoại tệ

  Đối với một nước không có bất kỳ loại thuế hay trợ giá nào áp đặt lên cầu hoặc cung hàng hóa ngoại thương của họ, tỷ giá hối đoái cân bằng E1m cũng sẽ bằng chi phí kinh tế (tính bằng tiền nội địa) của việc cung cấp thêm một đơn vị ngoại tệ. Tương tự như vậy, E1m cũng sẽ phản ánh lợi ích kinh tế của việc gia tăng mức thụ hàng hóa có thể mua bằng...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Lạm phát và thất nghiệpKinh tế học vĩ mô - Lạm phát và thất nghiệp

  Ngân hàng trung ương luôn luôn phải đối điện với câu hỏi rằng: với lãi suất nào thì nền kinh tế tăng trưởng ổn định với một tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát chấp nhận được? • John Taylor, một nhà kinh tế học hiện tại đang làm việc ở đại học Stanford, năm 1993 trong một bài viết của mình ông đã đề nghị một qui tắc để xác định lãi suất như bên dưới...

  pdf21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Mô hình AD – ASKinh tế học vĩ mô - Mô hình AD – AS

  Giả sử rằng ban đầu nền kinh tế đang cân bằng ở trạng thái dài hạn tại A – tức là ở mức sản lượng Yp, tại đó PA = Pe. Khi mở rộng tiền tệ làm AD0 dịch chuyển sang phải là AD1, lúc này cân bằng tại B với sản lượng thực tế là cao hơn YB và giá là PB. Kết quả cân bằng tại B chỉ tồn tại trong ngắn hạn, bởi vì tại đây có PB > P0e nên dân chúng sẽ đi...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Thị trường lao động và tổng cungKinh tế học vĩ mô - Thị trường lao động và tổng cung

  Cả cung và cầu lao động đều phải ứng với tiền lương thực (real wages). Tuy nhiên, để hình thành tiền lương thực thì cả hai phía đều chỉ có duy nhất một thông tin khi đặt bút ký hợp đồng lao động: tiền lương danh nghĩa (W) còn giá cả thì trong quá trình thực hiện hợp đồng họ mới biết. • Vì thế, thực ra, tiền lương thực được tính trên thị trường...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Nền kinh tế mởKinh tế học vĩ mô - Nền kinh tế mở

  Giả định: 1. Nền kinh tế mở; 2. Nền kinh tế nhỏ; và 3. Vốn tự do di chuyển. • Giả thuyết [2] hàm ý rằng lãi suất của nước nhỏ phụ thuộc và lãi suất của nước lớn (phần còn lại của thế giới). Một khi có chênh lệch lãi suất thì dòng vốn sẽ di chuyển, sự di chuyển dòng vốn từ nước lớn vào nước nhỏ; hoặc từ nước nhỏ và nước lớn chỉ làm lãi suất ở...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0