• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5 Hoạch định nhu cầu vốn kinh doanhBài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5 Hoạch định nhu cầu vốn kinh doanh

  Phƣơng pháp thực hiện Biểu diễn các số liệu về tài sản ngắn hạn của các năm trên trục tung. Biểu diễn các số liệu về doanh thu của các năm trên trục hoành. Xác định các điểm tương quan giữa tài sản và doanh thu của mỗi năm sau đó nối các điểm này lại với nhau trên đồ thị thành một đường thẳng (đường hồi quy). Kéo dài đường hồi quy theo xu...

  pdf29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4 Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợiBài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4 Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi

  Xác định độ nghiêng đòn bẩy tài chính Khái niệm: Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh được đo lường bởi phần trăm thay đổi trong thu nhập mỗi cổ phần (EPS) khi EBIT thay đổi 1%.

  pdf32 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tưBài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư

  ưu và nhược điểm của phương pháp thời gian thu hồi vốn có chiết khấu(DPP) 1. ưu điểm:  Đơn giản, dễ tính toán.  Không phân biệt các dự án có tuổi đời khác nhau.  Đã tính đến thời giá của tiền tệ. 2. Nhược điểm:  Không xét đến toàn bộ dòng tền của dự án.  Dễ dẫn đến sai lầm khi quyết định đầu tư nếu không được kết hợp chặt chẽ với c...

  pdf32 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 Giá trị tiền tệ theo thời gianBài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 Giá trị tiền tệ theo thời gian

  VD1: Công ty A dự tính mua một dây chuyền máy móc mới vào sản xuất với chi phí 350.000$. Dự kiến dây chuyền này sẽ tạo ra thu nhập đều 100.000$ mỗi năm trong 5 năm. Hỏi cty có nên mua hay không? Biết lãi suất chiết khấu là 10%/năm

  pdf34 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệpBài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp

  Thị trường phi tập trung Các loại chứng khoán không được giao dịch trên thị trường tập trung trong một thời điểm và địa điểm cụ thể. Các giao dịch thường được thực hiện thông qua mạng máy tính kết nối trên phạm vi rộng.

  pdf16 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩuBài giảng Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

  Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 1. Làm thủ tục NK theo quy định của Nhà nước; 2. Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu khâu thanh toán; 3. Thuê phương tiện vận tải; 4. Mua bảo hiểm; 5. Làm thủ tục hải quan; 6. Nhận hàng; 7. Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu; 8. Khiếu nại; 9. Thanh toán; 10. Thanh lý hợp đồng.

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đàm phán bằng thưBài giảng Đàm phán bằng thư

  Xác nhận (Confirmation) Sau khi thống nhất với nhau các điều kiện giao dịch, hai bên mua bán ghi lại các kết quả đạt được, rồi trao cho đối phương. Đó là văn kiện xác nhận. Xác nhận thường lập thành 2 bản, bên lập xác nhận ký trước, rồi gửi bên kia, bên kia ký xong giữ lại một bản và gửi trả lại một bản. Lưu ý: Giấy xác nhận mua bán có hình...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đàm phán hợp đồng ngoại thươngBài giảng Đàm phán hợp đồng ngoại thương

  Giai đoạn rút kinh nghiệm Đây là giai đoạn kiểm tra lại kết quả của những giai đoạn trước nhằm rút kinh nghiệm cho những lần đàm phán sau. Sau những cuộc đàm phán quan trọng, cần tổ chức họp để đánh giá ưu nhược điểm, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đồng thời, còn phải theo dõi quá trình tổ chức, thực hiện hợp đồng, ghi nhận lại nhữ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Các hình thức giao dịch thương mại quốc tếBài giảng Các hình thức giao dịch thương mại quốc tế

  Thu nhận các đơn chào hàng (báo giá): của những cty tham gia đấu thầu gởi tới bằng các phong bì kín, chưa mở ngay các phong bì này. Khai mạc đấu thầu: lựa chọn công khai người thắng thầu bằng cách bóc các phong bì chào giá. Người thắng thầu là người cung cấp HH theo yêu cầu, giá rẻ nhất và điều kiện thanh toán thuận lợi. Ký hợp đồng nhập khẩu ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh xuất nhập khẩuBài giảng Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh xuất nhập khẩu

  VD1: Cty A dự định XK cà phê với giá thu mua 5 trđ/tấn, các chi phí liên quan đến lô hàng XK như vận tải và bốc xếp hàng quốc tế, đóng gói, kiểm nghiệm, thuế TNDN, là 2 trđ/tấn. Lãi suất NH là 12%/năm, chu kỳ kinh doanh 3 tháng. Tính tỷ suất ngoại tệ XK? Biết giá XK theo hợp đồng là CIF (cảng nước nhà NK) là 500 USD/tấn.

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0