• Tài chính ngân hàng - Valuing private companies: Factors and approaches to considerTài chính ngân hàng - Valuing private companies: Factors and approaches to consider

  Based on the present value of expected future cash flows Based on pricing multiples from sales of similar companies Based on the value of the company’s net assets (assets minus liabilities)

  pptx35 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Market - Based valuation: Price and enterprise value multiplesTài chính ngân hàng - Market - Based valuation: Price and enterprise value multiples

  Note that the EPS under this method is larger than under the first method because this method reflects the larger current scale of the firm. Note that the book value from 2006 to 2010 grew by 155 percent ($4.11/$1.61 – 1). The EPS under this method better reflects the current size of the firm. The corresponding P/E under this method reflects a l...

  pptx65 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Residual income valuation: Valuing common equityTài chính ngân hàng - Residual income valuation: Valuing common equity

  Charge for Equity Capital = Required return on equity × Beginning book value per share 10% × $20.00 = $2.00 Residual Income in Year 1 = EPS – Charge for equity capital $2.50 – $2.00 = $0.50

  pptx39 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Free cash flow valuationTài chính ngân hàng - Free cash flow valuation

  Discuss the single-stage (stable-growth), two-stage, and three-stage FCFF and FCFE models (including assumptions), and explain the company characteristics that would justify the use of each model. LOS: Calculate the value of a company by using the stable-growth, two-stage, and three-stage FCFF and FCFE models. LOS: Discuss approaches for calcula...

  pptx46 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Discounted dividend valuationTài chính ngân hàng - Discounted dividend valuation

  Step 1: Calculate the first three dividends: D1 = $2.00 x (1.15) = $2.30 D2 = $2.30 x (1.15) = $2.6450 D3 = $2.6450 x (1.15) = $3.0418 Step 2: Calculate the year 4 dividend: D4 = $3.0418 x (1.04) = $3.1634 Step 3: Calculate the value of the constant growth dividends: V3 = $3.1634 / (0.10 – 0.04) = $52.7237

  pptx46 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Return conceptsTài chính ngân hàng - Return concepts

  Length of Sample Period Balancing long-term and short-term considerations Geometric vs. Arithmetic Mean Geometric more accurately reflects future value Choice of Risk-Free Return On-the-run long-term Treasuries Survivorship Bias Using returns from surviving firms artificially inflates estimates of return Strings of Unusual Events

  pptx31 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Equity valuation: Applications and processesTài chính ngân hàng - Equity valuation: Applications and processes

  What is the effect on firm value of a new strategy? How is firm value being affected? What is the value of a private firm? What is the value of equity compensation?

  pptx24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Định giá tài sảnTài chính ngân hàng - Định giá tài sản

  Theo từ ñiển Tiếng Việt • Máy: Vật ñược chế tạo gồm nhiều bộ phận, thường là phức tạp dùng ñể thực hiện chính xác công việc chuyên môn nào ñó. Các bộ phận của máy kết hợp theo một trình tự nhất ñịnh có mối quan hệ hài hoà nhau • Thiết bị: Tổng thể nói chung những máy móc, dụng cụ, phụ tùng cần thiết cho một hoạt ñộng nào ñó Theo IVSC: • N...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc môn môn thi: Thuế 2Đề thi kết thúc môn môn thi: Thuế 2

  Tình hình mua vào trong kỳ 1. Ngày 01 nhập kho 20.000 NVL để sản xuất SPA & SPB của Công Ty TNHH Mạnh Tuấn_0307096421, giá nhập chưa GTGT 10%: 75.000đồng/kg, HĐ: 0005621. Chưa thanh toán. 2. Chi tiền mặt thanh toán cước phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho cho Công ty TNHH Vận chuyển Sao Mai_ 0303289976 là 16.500.000 đ (đã bao gồm GTGT 1...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Thị trường chứng khoánĐề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Thị trường chứng khoán

  Câu 45: Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: a. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên. b. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niê...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0