• Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan vê quản trị marketingQuản trị marketing - Chương 1: Tổng quan vê quản trị marketing

  Quan tri marketing la ● nghê thuât va khoa hoc ● vê viêc lưa chon thi trương muc tiêu va ● vê viêc kiếm, giữ va phat triên cac khach hàng ● thông qua viêc sang tao ra, phân phôi va truyên thông gia tri ưu viêt cho khách hàng

  pdf12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu học phần quản trị marketingGiới thiệu học phần quản trị marketing

  Điểm danh: ● Thời điểm bất kỳ trong buổi học ● Vắng mặt lúc điểm danh: vắng 1 buổi ● Về sớm cần xin phép ● Theo quy chế đao tạo tín chỉ (ĐHCQ): ● Không vắng buổi nao: +1 điểm ● Vắng 1-2 buổi: chưa trừ điểm ● Vắng từ buổi thứ 3 buổi trở lên: trừ 0,5đ/buổi. Trừ không quá 2 điểm

  pdf18 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương I. Khái niệm về quản trị MarketingMarketing bán hàng - Chương I. Khái niệm về quản trị Marketing

  Sự hoàn hảo Những chi tiết Độ tin cậy Sự thoải mái Độ bền Khả năng phục vụ Tính thẩm mỹ Mức độ chất lượng được mọi người công nhận

  ppt7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Phân tích môi trường marketingMarketing bán hàng - Phân tích môi trường marketing

  Nước Mỹ dẫn đầu thế giới về ngân sách hàng năm dành cho nghiên cứu và phát triển (74 tỉ USD), trong đó có đến 60% dành cho quốc phòng, phần còn lại chủ yếu đầu tư cho việc nghiên cứu trong các lĩnh vực vật liệu mới, vi cơ khí và công nghệ sinh học. Trong khi đó Nhật Bản đang tăng chi phí cho nghiên cứu và phát triển với tốc độ ngày càng tăng và hiệ...

  docx18 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Phân tích dữ liệu 3Marketing bán hàng - Phân tích dữ liệu 3

  Báo cáo những thống kê chính  Means and Sig. value (p value) trong t-tests, ANOVA test  Correlation coefficients và p values trong kiểm định tương quan (correlation tests)  R square hoặc adjusted R square cho mô hình và hệ số hồi quy (Beta or B) và p value cho mỗi IV. Báo cáo những thống kê khác như hiện tượng đa cộng tuyến.  Số nhân tố,...

  pdf56 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Phân tích dữ liệu 2Marketing bán hàng - Phân tích dữ liệu 2

  Cho biết mô hình đường thẳng khớp với đồ thị phân tán các điểm đến mức nào.  Cho biết phần trăm phương sai trong biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.  Giá trị R square càng cao thì đường thẳng càng khớp với đồ thị phân tán các điểm  Do hệ số tương quan chạy từ -1.0 đến +1.0, nên R square chạy từ 0 đến +1.0

  pdf62 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Phương pháp phân tích dữ liệuMarketing bán hàng - Phương pháp phân tích dữ liệu

  Sài Gòn Bakery được thành lập cách đây 5 năm ở Tp.HCM. Tiệm bánh bán đa dạng bánh mì Việt và bánh mì Ý.  Để biết khách hàng cảm thấy như thế nào khi họ mua bánh mì tại Sài Gòn Backery. Người quản lý thuê bạn để thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ.  Để làm nghiên cứu, bạn đã khảo sát 45 đối tượng bằng cách phỏng vấn những khách hàng đến cửa hàn...

  pdf68 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Phương pháp thu thập dữ liệuMarketing bán hàng - Phương pháp thu thập dữ liệu

  Đơn vị báo cáo không tương thích  Đơn vị báo cáo như tỉnh, thành phố, bang, khu vực thống kê đô thị  Dữ liệu phải tương thích với nhu cầu của nhà nghiên cứu  Đơn vị đo lường không phù hợp  Thị trường  thu nhập : tổng thu nhập, thu nhập sau thuế, thu nhập hộ gia đình, thu nhập tính theo đầu người khác  Phân loại DN theo diện tích >< DS...

  pdf59 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Phương pháp chọn mẫuMarketing bán hàng - Phương pháp chọn mẫu

  Nếu giới hạn sai số được chỉ rõ, thì chúng ta có thể sử dụng công thức khoảng tin cậy để tính toán cỡ mẫu.  Ví dụ, chúng ta đang kiểm tra tỉ lệ sinh viên ĐHAG thích tham gia các câu lạc bộ học thuật. Nghiên cứu trước đây cho thấy 20% sinh viên thích các câu lạc bộ học thuật. Cỡ mẫu bao nhiêu để cho phép khoảng tin cậy 95% với giới hạn sai số...

  pdf60 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Thiết kế nghiên cứuMarketing bán hàng - Thiết kế nghiên cứu

  Mô tả những đặc tính và chức năng của thị trường, đánh giá hiện trạng, vẽ nên bức tranh toàn cảnh về thị trường Tạo ra dữ liệu định lượng Lý do thực hiện nghiên cứu: - Mô tả các triệu chứng - Mô tả những phản ứng của tình huống hiện tại - Mô tả những tác động tương quan của những biến số khác nhau và mối quan hệ giữa các biến số ( hành vi m...

  pdf68 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0