• Thị trường chứng khoán - Bài 01: Khái quát về thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán - Bài 01: Khái quát về thị trường chứng khoán

  1. Lưu giữ tất cả các hợp ñồng theo thứ tự ngày tháng. ðây là tập hồ sơ ñầy ñủ về danh mục ñầu tư ñể bạn theo dõi và tính toán các khoản thuế phải nộp (ñối với nhà ñầu tư là tổ chức). Hãy kiểm tra chi tiết từng hợp ñồng xem có chính xác hay không. 2. Ghi nhận ñầy ñủ, chi tiết về các khoản cổ tức hay tiền lãi ñã nhận ñược. 3. Nếu vẫn còn nắm giữ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Thị trường chứng khoán - Chương 01: Tổng quan về thị trường chứng khoánTài liệu môn Thị trường chứng khoán - Chương 01: Tổng quan về thị trường chứng khoán

  Edward và Magee : “ Phân tích kỹ thuật là môn khoa học của sự ghi nhận lại, thường là dưới dạng đồ thị, những hoạt động giao dịch diễn ra trong quá khứ gây ra những thay đổi về giá, khối lượng giao dịch,. của một chứng khoán bất kỳ hay với chung toàn bộ thị trường và sau đó dựa trên bức tranh về quá khứ đó để suy luận ra xu thế có thể xảy ra...

  pdf144 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Phần 7: Các tổ chức và hệ thống liên quan đến thị trườngThị trường chứng khoán - Phần 7: Các tổ chức và hệ thống liên quan đến thị trường

  Các ngân hàng thương mại hoạt động với tư cách là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Mô hình này chia thành 2 loại: Loại đa năng một phần: các ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm phải lập công ty độc lập hoạt động tách rời; Loại đa năng hoàn toàn: các ngân hàng được kinh doanh chứng khoán, kinh ...

  ppt39 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Phần 6: Chứng khoán phái sinhThị trường chứng khoán - Phần 6: Chứng khoán phái sinh

  1. Quyền ưu tiên mua cổ phần Là loại chứng khoán do công ty cp phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm đảm bảo cho các cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu mới theo đk đã được xác định. Đặc điểm của quyền ưu tiên mua cổ phần là: Là quyền dành cho cổ đông hiện hữu Là công cụ ngắn hạn và có thể chuyển nhượng Giá xác định trên ...

  pptChia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Phần 5: Định giá trái phiếu và cổ phiếuThị trường chứng khoán - Phần 5: Định giá trái phiếu và cổ phiếu

  Giả sử BIDV phát hành trái phiếu không trả lãi định kỳ, có thời hạn 10 năm và mệnh giá 1.000$. Nếu tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi của nhà đầu tư là 12%, giá bán của trái phiếu này là bao nhiêu? Giải: Giá trái phiếu được tính theo công thức:

  pptChia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Phần 4: Các kỷ xảo và phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán - Phần 4: Các kỷ xảo và phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán

  Ngược lại với "rải đinh" mua, cách "rải đinh" bán được NĐT đặt bán ở 3 mức giá thấp nhất, mỗi lệnh chỉ bán 1 lô, khiến các lệnh bán khác bị che lấp hoàn toàn. NĐT lớn hay nhỏ đều có thể dùng kỹ xảo này để BÁN được giá tốt, nếu không muốn bán giá sàn. Ví dụ 1 lô bán tại giá ATO, 1 lô ở giá 25.000đ (giá sàn), 1 lô ở giá 25.100đ.

  ppt26 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 1

 • Thị trường chứng khoán - Phần 3: Thị trường thứ cấp - Sở giao dịch chứng khoánThị trường chứng khoán - Phần 3: Thị trường thứ cấp - Sở giao dịch chứng khoán

  Chấp thuận, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc niêm yết chứng khoán; Đình chỉ, rút giấy phép thành viên; Chấp thuận ngân sách của Sở Giao dịch chứng khoán; Ban hành, sửa đổi các quy định của Sở; Giám sát hoạt động của các thành viên

  ppt43 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Phần 2: Thị trường sơ cấpThị trường chứng khoán - Phần 2: Thị trường sơ cấp

  - Việc phát hành trái phiếu Chính phủ không phải xin phép UBCKNN; - Việc phát hành được tiến hành chủ yếu dựa trên cơ sở đấu giá lãi suất hay đấu giá trên cơ sở giá; - Có nhiều phương pháp đấu giá lãi suất khác nhau; - Trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ phải tuân thủ theo quy định của Luật Việt Nam

  ppt9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Phần 1: Khái quát về thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán - Phần 1: Khái quát về thị trường chứng khoán

  Lãi suất trái phiếu: là tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá của trái phiếu mà nhà đầu tư được hưởng hàng năm. Giá mua trái phiếu: là khoản tiền thực tế mà người mua bỏ ra để có được quyền sở hữu trái phiếu. Thời hạn của trái phiếu: là số năm mà nhà phát hành cam kết sẽ hoàn trả lại vốn gốc cho nhà đầu tư.

  ppt30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chương 01: Tổng quan về thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán - Chương 01: Tổng quan về thị trường chứng khoán

  Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Phân loại cổ phiếu: + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi: đây là loại cổ phiếu trung gian giữa cổ phiếu thường và trái phiếu.

  ppt43 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0