• Bài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 6 Quỹ đầu tư chứng khoánBài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 6 Quỹ đầu tư chứng khoán

  Quy trình đầu tư • Xác định mục tiêu, chiến lược đầu tư • Xây dựng cơ cấu DMĐT phù hợp với mục tiêu, chiến lược • Theo dõi, nghiên cứu thị trường • Điều chỉnh danh mục đầu tư

  pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 5 Phân tích chứng khoánBài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 5 Phân tích chứng khoán

  Một số nguyên lý căn bản của Lý thuyết Dow • Chỉ số bình quân thị trường phản ánh tất cả • Ba xu thế của thị trường: xu thế cấp 1, cấp 2, xu thế nhỏ • Bull Market & Bear Market • Các đường chỉ số bình quân của thị trường phải cùng xác nhận xu thế của thị trường • Khối lượng giao dịch áp dụng kèm với xu thế thị trường. • Đ ờ ường ngang có thể...

  pdf22 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1214 | Lượt tải: 6

 • Bài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 4 Định giá chứng khoánBài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 4 Định giá chứng khoán

  Định giá Hợp đồng tương lai • Po: giá CK cơ sở tại thời điểm ký kết HĐTL • Fo: giá HĐTL vào thời điểm ký kết • r: Lãi suất thị trường • d: tỷ lệ lãi thu được từ việc đầu tư vào HĐTL • Pt: giá CK cơ sở vào thời điểm đáo hạn HĐTL • Ft: giá HĐTL vào thời điểm t

  pdf27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1046 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 3 Chứng khoán và giao dịch chứng khoánBài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 3 Chứng khoán và giao dịch chứng khoán

  Các Chỉ số Chứng khoán của Việt nam: • Ở Việt nam, Vn - index của SGDCK T HCM HNX p.HCM, HNX - i d n dex của SGDCK Hà nội và UpCoM – index đều được tính bằng cách so sánh giá trị thị trường của thời điểm hiện tại với giá trị thị trường của các cổ phiếu tại thời điểm gốc:

  pdf68 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 2 Thị trường chứng khoánBài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 2 Thị trường chứng khoán

  Mô hình tổ chức hoạt động của SGDCK • Dạng câu lạc bộ, hiệp hội • Dạng Công ty Cổ phần • Dạng công ty cổ phần có sự tham gia của nhà nước • Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 100%

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1145 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 1 Thị trường tài chínhBài giảng môn Thị trường chứng khoán - Chương 1 Thị trường tài chính

  Các chủ thể tham gia Thị trường Tài chính • Các tổ chức nhận tiền gửi: – Ngân hàng thương mại – Hiệp hội tiết kiệm và cho vay • Các tổ chức không nhận tiền gửi: – Các công ty dịch vụ tài chính – Công ty bảo hiểm – Công ty đầu tư

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1033 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4 Phân tích chướng khoánBài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4 Phân tích chướng khoán

  Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.” “Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là việc quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác.”

  pdf45 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1049 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3 Thị trường thứ cấpBài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3 Thị trường thứ cấp

  - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức niêm yết có ý định giao dịch cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch phải báo cáo bằng văn bản cho UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện giao dị...

  pdf38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2 Thị trường sơ cấpBài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2 Thị trường sơ cấp

  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động • Nhằm gắn bó người lao động với công ty, công ty đại chúng có thể bán hoặc thưởng cổ phần cho người lao động hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho người lao động. • Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phải đảm bảo các ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoánBài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán

  Một số nghiệp vụ của CTCK  Môi giới  Tự doanh  Bảo lãnh phát hành  Tư vấn Điều kiện thành lập hoạt động của CTCK  Vốn điều lệ  Nhân sự  Cơ sở vật chất

  pdf39 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1748 | Lượt tải: 3