• Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 7 Kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệpBài giảng Kế toán nhà nước - Chương 7 Kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp

  Chi phí trả trước bao gồm:  CCDC xuất 1 lần và tham gia vào nhiều chu kỳ kế toán  Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, TSCĐ  Tiền trả trước về thuê tài sản trong nhiều năm  Chi phí mua bảo hiểm, lệ phí  Chi phí trả trước khác

  pdf30 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1079 | Lượt tải: 6

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 6 Kế toán nguồn kinh phíBài giảng Kế toán nhà nước - Chương 6 Kế toán nguồn kinh phí

  TK 421 có 4 tài khoản cấp 2 TK 4211: Chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên TK 4212: Chênh lệch thu chi hoạt động SXKD TK 4213: Chênh lệch thu chi theo ĐĐH của Nhà nước TK 4218: Chênh lệch thu chi hoạt động khác

  pdf76 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1289 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 5 Kế toán các khoản thanh toánBài giảng Kế toán nhà nước - Chương 5 Kế toán các khoản thanh toán

  Tại đơn vị có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Số tiền lương phải thanh toán cho CNV của bộ phận HC 120tr, bộ phận sản xuất 20tr, bộ phận dự án 10tr 2. Đơn vị đã trích các khoản phải nộp theo tỷ lệ quy định 3. Khấu trừ vào lương các khoản CNV phải nộp 4. Số phải trả về tiền lương cho 2 cán bộ nghỉ sinh 3tr 5. Kiểm kê phát hiện thiếu 1 ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 4 Kế toán tài sản cố địnhBài giảng Kế toán nhà nước - Chương 4 Kế toán tài sản cố định

  Câu hỏi ôn tập 1. Thế nào là chi hoạt động thường xuyên và chi hoạt động không thường xuyên của đơn vị HCSN, Chi trả tiền lương có phải là chi hoạt động không thường xuyên hay không ? 2. Doanh nghiệp Nhà nước có phải là đơn vị hành chính sự nghiệp? 3. Các quy định về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ở đơn vị HCSN có thu (Đơn vị có được phé...

  pdf74 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1151 | Lượt tải: 10

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 3 Kế toán vật liệu và dụng cụBài giảng Kế toán nhà nước - Chương 3 Kế toán vật liệu và dụng cụ

  Ví dụ KT HH - SP 1. Nhập kho 100sp A do bộ phận SX chế tạo, giá nhập kho 5.000đ/SP 2. Nhập kho 1 số SP B từ hoạt động dự án, số lượng 100, đơn giá 6.000đ/SP 3. Xuất kho 20 SP A để bán, giá bán 6.000đ/SP, VAT 10% chưa thu được tiền 4. Xuất kho bán hết số SP B nói trên, giá bán 7.000đ/SP, VAT 10%, đã thu bằng tiền mặt 5. Chuyển khoản TGNH mu...

  pdf46 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1159 | Lượt tải: 6

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền & Các khoản đầu tư tài chínhBài giảng Kế toán nhà nước - Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền & Các khoản đầu tư tài chính

  VÍ DỤ 1. Xuất tiền mặt gửi tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức nhận lãi trước, số tiền 100tr. Biết rằng lãi suất 2%/ tháng, đơn vị gửi tiết kiệm trong vòng 1 năm. 2. Hàng tháng đơn vị phân bổ lãi tiền gửi nhận được vào doanh thu. 3. Hết 12 tháng đơn vị thu hồi số tiền gửi tiết kiệm về để sử dụng cho các hoạt động của đơn vị.

  pdf59 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1088 | Lượt tải: 11

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 1 Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệpBài giảng Kế toán nhà nước - Chương 1 Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp

  Câu hỏi ôn tập 1. Thế nào là chi hoạt động thường xuyên và chi hoạt động không thường xuyên của đơn vị HCSN, Chi trả tiền lương có phải là chi hoạt động không thường xuyên hay không ? 2. Doanh nghiệp Nhà nước có phải là đơn vị hành chính sự nghiệp? 3. Các quy định về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ở đơn vị HCSN có thu (Đơn vị có được phé...

  pdf41 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 7

 • Chuyên đề Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừaChuyên đề Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Để thúc đẩy bán hàng, và khuyến khích nhân viên tiêu thụ sản phẩm, giám đốc công ty dự kiến thay đổi chính sách trả lương cho nhân viên. Thay bằng trả lương hàng tháng, lương của nhân viên bán hàng sẽ phụ thuộc vào số lượng sản phẩm mà họ bán ra, mỗi sản phẩm bán ra nhận viên bán hàng sẽ được trả 15 nghìn đồng. Tổng tiền lương phải trả hàng thá...

  pdf112 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Quy trình hạch toán kế toán và phương pháp lập Báo cáo tài chínhChuyên đề Quy trình hạch toán kế toán và phương pháp lập Báo cáo tài chính

  6.2.1 Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự án cấp I của ngân sách trung ương nộp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan thống kê đồng cấp chậm nhất vào cuối ngày 01 tháng 10 năm sau; Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp II, cấp III do đơn vị dự toán cấp I quy định cụ thể. 6.2.2 Thời hạn n...

  pdf67 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Quản lý tài sản trong cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và các trường họcChuyên đề Quản lý tài sản trong cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và các trường học

  - Đối với những tài sản cố định vừa sử dụng phục vụ theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vừa được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cơ quan, đơn vị phải tính toán phân bổ khấu hao căn cứ vào thời gian, số lần sử dụng hoặc khối lượng công việc hoàn thành cho phù hợp. Khấu hao tài sản cố định của cơ quan, đơn vị được hạc...

  pdf24 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0