• Kế toán, kiểm toán - Chapter 2: Analyzing transactionsKế toán, kiểm toán - Chapter 2: Analyzing transactions

  Now we know how to journalize transactions in the general journal and post them to the ledger, we can look at how to record specific transactions ▪The general steps for recording all transactions are: – Recognize the transaction to be recorded – Analyze the transaction using the accounting equation – Determine which accounts are to be debited...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Introduction to accountingKế toán, kiểm toán - Introduction to accounting

  Inflows or enhancements of assets or settlements of liabilities (or both) that result from activities that make up the ongoing central operations of the entity ▪Revenues increase equity Examples: – Sales – Sales Revenues • amounts earned by a firm by providing goods to customers – Service Revenues • amounts earned by a firm by providing se...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 6: InventoriesKế toán, kiểm toán - Chapter 6: Inventories

  An inventory count revealed 80 units remaining on hand at the end of the accounting period ▪Therefore 140 – 80 = 60 units must have been sold during the accounting period ▪But what are the costs assigned to the 80 units of ending inventory and 60 units sold? ▪We now calculate ending inventory and cot of goods sold under each inventory costin...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 05: Accounting for merchandising operationsKế toán, kiểm toán - Chapter 05: Accounting for merchandising operations

  Under the perpetual inventory system: ▪The income statement column reports: – Credit balance for Sales Revenues – Debit balance for Sales Returns and Allowances – Debit balance for Sales Discounts – Debit balance for Cost of Goods Sold ▪The balance sheet reports the debit balance of Merchandise Inventory after the adjustment for inventory s...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 5: Accounting for merchandising operationsKế toán, kiểm toán - Chapter 5: Accounting for merchandising operations

  Periodic inventory system requires only one journal entry to record reduction in the selling price for both a sales return or a sales allowance ▪No journal entry is recorded to update the Merchandise Inventory account regardless whether the goods are returned or not ▪The value of the returned inventory (including the value of damaged goods) ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 4: Completing the accounting cycleKế toán, kiểm toán - Chapter 4: Completing the accounting cycle

  Without reversing entry ▪Where no reversing entries are recorded, the $1,100 payment needs to be allocated between the wages expense incurred this period and the wages payable accrued at the end of the last period ▪The accounting records are searched to find the amount of wages expense accrued at the end of the prior accounting period ($330)...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 3: Adjusting the accountsKế toán, kiểm toán - Chapter 3: Adjusting the accounts

  Until now we have recorded the receipt of cash for unearned revenues as a debit to Cash and a credit to the liability account, Unearned Revenues ▪However, unearned revenues can initially be recorded in a revenue account ▪The adjusting entry will differ depending on whether the initial receipt was recorded as a liability or as revenue ▪Each ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Bài tập thuế và quản lý thuế (nâng cao)Kế toán, kiểm toán - Bài tập thuế và quản lý thuế (nâng cao)

  BÀI 9 Công ty xăng dầu Saigon Petrol trong tháng tính thuế có tài liệu sau:  Nhập khẩu 500.000 tấn xăng, giá CIF 700 USD/tấn. Chi phí vận chuyển từ cửa khẩu về kho và nơi tiêu thụ theo giá chưa thuế giá trị gia tăng trả cho một doanh nghiệp vận tải là 500.000 đ/tấn.  Tình hình tiêu thụ trong tháng như sau: - Xuất bán cho các doanh nghiệp ...

  pdf90 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh liên thông đại học môn thi: Kế toán tài chínhĐề thi tuyển sinh liên thông đại học môn thi: Kế toán tài chính

  11. Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung để tính giá thành 2 loại sản phẩm (Chi phí chung phân bổ theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất SP) 12. Cuối tháng hoàn thành nhập kho 500 sản phẩm A và 20 sản phẩm dở dang - nhập kho 400 sản phẩm B và giá trị sản phẩm dở dang là 13.400. (Biết rằng g...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn thi: Nguyên lý kế toánĐề thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn thi: Nguyên lý kế toán

  11. Doanh nghiệp góp vốn liên doanh dài hạn với công ty X gồm: hàng hóa xuất kho 50.000, tiền mặt 250.000. 12. Khách hàng trả nợ tháng trước bằng TGNH 300.000. 13. Doanh nghiệp mua một thiết bị sản xuất, giá thanh toán 253.000, trong đó thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản, số còn lại nợ người bán M. Chi phí lắp đặt, ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0