• Tài chính ngân hàng - Chương 1: Tỷ giá hối đoáiTài chính ngân hàng - Chương 1: Tỷ giá hối đoái

  Ngày giao nhận ngoại hối gọi là ngày giá trị. - Để trở thành ngày giá trị có hiệu lực thì ngày giá trị đó phải là ngày làm việc của nớc có đồng tiền trong giao dịch. - Ngày giá trị giao ngay chuẩn là hai ngày làm việc sau ngày thỏa thuận giao dịch

  pdf77 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 9: Thanh tra giám sát và kiểm soát nội bộ ngân hàng trung ươngTài chính ngân hàng - Chương 9: Thanh tra giám sát và kiểm soát nội bộ ngân hàng trung ương

  Khái niệm b. Nội dung chủ yếu của thanh tra tại chỗ c. Hình thức thanh tra tại chỗ d. Quy trình thanh tra tại chỗ Bước 1: Chuẩn bị thanh tra Bước 2: Thực hiện thanh tra Bước 3: Kết thúc bị thanh tra e. Ưu, nhược điểm của thanh tra tại chỗ

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 8: Nghiệp vụ bảo lãnhTài chính ngân hàng - Chương 8: Nghiệp vụ bảo lãnh

  Bảo lãnh theo yêu cầu của người thụ hưởng Khi giá trị hợp đồng bảo lãnh quá lớn hoặc nhiều rủi ro vượt qua khả năng của 1 NH đơn lẻ, để giải quyết vấn đề vốn và san sẻ rủi ro nhiều NH có thể tham gia đồng bảo lãnh. Bảo lãnh theo xác nhận của bên thứ ba NH chỉ thanh toán theo yêu cầu của người thụ hưởng khi có sự xác nhận chắc chắn bằng văn bản...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 8: Nghiệp vụ bảo lãnhTài chính ngân hàng - Chương 8: Nghiệp vụ bảo lãnh

  Bảo lãnh theo yêu cầu của người thụ hưởng Khi giá trị hợp đồng bảo lãnh quá lớn hoặc nhiều rủi ro vượt qua khả năng của 1 NH đơn lẻ, để giải quyết vấn đề vốn và san sẻ rủi ro nhiều NH có thể tham gia đồng bảo lãnh. Bảo lãnh theo xác nhận của bên thứ ba NH chỉ thanh toán theo yêu cầu của người thụ hưởng khi có sự xác nhận chắc chắn bằng văn bản...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 7: Nghiệp vụ cho thuê tài sảnTài chính ngân hàng - Chương 7: Nghiệp vụ cho thuê tài sản

  Phân tích tài chính của bên thuê để đánh giá khả năng thanh toán của bên đi thuê. - Phân tích hoạt động kinh doanh của bên thuê nhằm đánh giá khả năng thanh toán tiền thuê. - Xem xét các hợp đồng đi thuê trước đó của bên thuê để đánh giá uy tín của bên thuê.

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chính sách tiền tệTài chính ngân hàng - Chính sách tiền tệ

  VNĐ: - DTBB trong mức quy định; - Vượt DTBB; - Thiếu DTBB. + Ngoại tệ: + Thiếu DTBB; + Thừa DTBB; + Đủ mức DTBB

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ bao thanh toánTài chính ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ bao thanh toán

  Số tiền ứng trước = Giá trị các khoản phải thu * tỷ lệ ứng trước Tỷ lệ ứng trước được xác định dựa vào: - Mặt hàng bao thanh toán; - Điều kiện thanh toán; - Phương thức thanh toán; - Tỷ lệ tranh chấp thương mại. Thời hạn ứng trước = Thời hạn thanh toán còn lại + n ngày dự phòng - Thời hạn thanh toán còn lại : là số ngày tính từ ngày ứng trướ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 5: Thanh toán không dùng tiền mặtTài chính ngân hàng - Chương 5: Thanh toán không dùng tiền mặt

  Thư tín dụng là một tờ lệnh của Ngân hàng phục vụ bên mua (theo đề nghị của người mua) đối với ngân hàng phục vụ bên bán để tiến hành thanh toán cho người bán theo các chứng từ người bán xuất trình về hàng hóa đã giao, dịch vụ đã cung ứng cho bên mua phù hợp với các khoản đã ghi trong 1 bức thư

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 5: Nghiệp vụ cho vay hộ gia đìnhTài chính ngân hàng - Chương 5: Nghiệp vụ cho vay hộ gia đình

  Cán bộ tín dụng trực tiếp nhận hồ sơ vay vốn, đối chiều với danh mục hồ sơ theo quy định ü  Tổ trưởng tín dụng cử cán bộ thẩm định các điều kiện vay vốn. Tổ trưởng tín dụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ vay vốn, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tiến hành xem xét, tái thẩm định và trình giám đốc quyết định ü  Giám đốc chi nhánh ngân hàng cho ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệpTài chính ngân hàng - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp

  Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Có mục đích vay vốn hợp pháp. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và hiệu quả. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của chính phủ và hướng dẫn củ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0