• Tài chính quốc tế - Chương 4: Xác định tỉ giá hối đoáiTài chính quốc tế - Chương 4: Xác định tỉ giá hối đoái

  Chế độ không có đồng tiền pháp định riêng (Exchange rate arragements with no separate legal tender) (40 quốc gia): Là trường hợp đối với quốc gia khi không có đồng tiền pháp định riêng (đồng tiền của nước khác hoặc quốc gia là thành viên của liên minh tiền tệ) Chế độ bản vị tiền tệ (Currency board arrangements) (8 quốc gia) Là chế độ ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán (the balance of payment – bop)Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán (the balance of payment – bop)

  Thặng dư và thâm hụt cán cân vãng lai: CA = X – M + SE + IC + TR -Cán cân vãng lai thặng dư khi: X-M + SE + IC + TR > 0 Tổng thu của người cư trú từ người kg cư trú lớn hơn chi hay tài sản ròng của quốc gia tăng lên so với phần còn lại của thế giới - Cán cân vãng lai thâm hụt khi: X-M + SE + IC + TR <0 Tổng thu của người cư...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 2: Thị trường ngoại hốiTài chính quốc tế - Chương 2: Thị trường ngoại hối

  Các chức năng của thị trường ngoại hối Giúp thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế Giúp luân chuyển các khoản đầu tư quốc tế, tín dụng quốc tế, các giao dịch tài chính giữa các quốc gia Cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro tỉ giá hối đoái: hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn, tương lai Là nơi để ngân hàng trung ương can thiệp ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thươngTài chính quốc tế - Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương

  Phí suất tín dụng quốc tế Xác định phí suất tín dụng quốc tế: Chi phí tài chính trong tín dụng quốc tế Chi phí thực tế của món vay Số tiền sử dụng thực tế của khoản vay Thời gian tín dụng chung và thời gian tín dụng trung bình Phí suất đối với tài trợ chính thức Phí suất tín dụng của các chương trình phát triển Phí suất đối với các khoản va...

  ppt14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 7: Thanh toán quốc tếTài chính quốc tế - Chương 7: Thanh toán quốc tế

  Các phương thức thanh toán quốc tế Phương thức ứng trước Phương thức ghi sổ Phương thức chuyển tiền Phương thức thanh toán nhờ thu Phương thức tín dụng chứng từ

  ppt21 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 6: Thị trường vốn quốc tếTài chính quốc tế - Chương 6: Thị trường vốn quốc tế

  Thị trường trái phiếu nước ngoài Khái niệm: Là thị trường mua bán trái phiếu do người không cư trú (chính phủ, các công ty nước ngoài) phát hành tại một nước ghi bằng đồng tiền nước đó để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nội địa Thị trường chào bán công khai: Trái phiếu được đăng ký và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán - phải thoả mãn các đ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 5: Thị trường ngoại hốiTài chính quốc tế - Chương 5: Thị trường ngoại hối

  Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối Mục địch quản lý Cơ quan quản lý Đối tượng quản lý Phương thức quản lý

  ppt50 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giáTài chính quốc tế - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

  Các quan niệm khác nhau Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu hiện bằng một số lượng đơn vị của một đồng tiền khác Tỷ giá là số đơn vị nội tệ trên một đơn vị ngoại tệ hay ngược lại Tỷ giá phản ánh mối quan hệ về mặt giá trị giữa các đồng tiền khác nhau với nhau

  ppt24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tếTài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế

  Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế Cán cân vãng lai – current account balance: Phản ánh các luồng thu nhập và chi tiêu Cán cân thương mại Cán cân dịch vụ Cán cân thu nhập Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều Cán cân di chuyển vốn – capital account balance: Phản ánh sự thay đổi về tài sản và nguồn vốn Cán cân di chuyển vốn dài hạn Cá...

  ppt27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tếTài chính quốc tế - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Chế độ bản vị vàng: Một vài nhận xét Thời kỳ hoàng kim của chế độ bản vị vàng (1880-1914): hệ thống tiền tệ quốc tế hoạt động một cách ổn định và hợp tác giữa các nước trong các khu vực và trên thế giới Đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của chế độ bản vị vàng Gắn giá trị của đồng tiền với vàng Tự do xuất nhập khẩu vàng Dự trữ vàng với quy m...

  ppt20 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0