• Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4 Phân tích tình hình & khả năng thanh toánBài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4 Phân tích tình hình & khả năng thanh toán

   Độ dài của chu kỳ vận động của vốn  Là khoảng thời gian từ lúc thanh toán tiền hàng cho người bán tới lúc thu được tiền ở người mua.

  pdf27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3 Phân tích cấu trúc tài chính & tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanhBài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3 Phân tích cấu trúc tài chính & tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh

  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ  Vốn hoạt động thuần = 0 → Cân bằng lý tưởng  Vốn hoạt động thuần > 0 → TS dài hạn & một phần TS ngắn hạn được tài trợ bằng vốn dài hạn  Vốn hoạt động thuần < 0 → Các vấn đề về dòng tiền & khả năng thanh toán

  pdf29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2 Giới thiệu phân tích Báo cáo tài chínhBài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2 Giới thiệu phân tích Báo cáo tài chính

  Công ty Tường An chuyên sản xuất và kinh doanh dầu ăn. Năm 2010 tổng sản lượng tiêu thụ là 12 triệu lít với giá bán bình quân là 12000đ/lít. Năm 2011 tổng sản lượng tiêu thụ là 14 triệu lít với giá bán bình quân là 12500đ/lít.  Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu tiêu thụ của công ty Tường An.

  pdf34 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 1 Giới thiệu hệ thống Báo cáo tài chínhBài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 1 Giới thiệu hệ thống Báo cáo tài chính

  LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  Phương pháp trực tiếp  Sử dụng số liệu chi tiết TK 111, 112 để trình bày theo từng nội dung thu, chi.  Phương pháp gián tiếp  Điều chỉnh từ lợi nhuận trong kỳ về số tiền tăng, giảm trong kỳ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều phải áp dụng phương pháp trực tiếp.

  pdf39 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 3

 • Tổng ôn tiền tệ ngân hàngTổng ôn tiền tệ ngân hàng

  nghiệp vụ thị trường mở -nghiệp vụ TT mở là hoạt động mua bán các GTCG trên thị trường tiền tệ của NHTW nhằm thực thi chính sách tiền tệ quốc gia -tính chủ động của NHTW rất cao NHTW có thể chủ động dự đoán đc hoặc can thiệp chống đỡ các biến động của thị trường -mục đích duy trì khả năng thanh ...

  doc49 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tai chính doanh nghiệp (Tài chính công)Chuyên đề Tai chính doanh nghiệp (Tài chính công)

  Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các chứng khoán tương đương như tiền. Các chứng khoán tương đương như tiền gồm: Chứng khoán ngắn hạn có tính thanh khoản cao. Dễ dàng chuyển đổi thành tiền. Tiền gưûi có kỳ hạn có gọi là tiền không? Phải hiểu được các khoản mục trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp?

  ppt87 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 2

 • Hệ thống ôn tập Tài chính quốc tếHệ thống ôn tập Tài chính quốc tế

  Chủ đề 15: bình luận ảnh hưởng của thế vận hội olympic Luân đôn 2012(ngày hội thể thao lớn nhất toàn cầu) tới giá trị của đồng GBP so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới? Thế vận hội được diễn ra từ ngày 27/7 -12/8. Đây cũng là Olympic tốn kém chưa từng thấy : tổng chi phí khoảng 14,8 tỷ USD, cao hơn Olympic Barcelona 1992 (11,4 tỷ USD...

  docx24 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 1

 • Đề cương Tài chính doanh nghiệp 2Đề cương Tài chính doanh nghiệp 2

  CÂU 7: Sử DụNG Nợ LUÔN BấT LợI CHO DOANH NGHIệP. ANH CHị HÃY BÌNH LUậN Ý KIếN. Câu bình luận trên là chưa chính xác. Có thể thấy bất kì doanh nghiệp nào cũng luôn mong muốn và hướng tớixây dựng một cơ cấu vốn mục tiêu, với tỷ lệ nợ và tỷ lệ vốn chủ sở hữu mục tiêu, nhằm đạt được mục đích làgia tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu. Việc sử dụng nợ ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ThS Vũ Thanh TùngBài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ThS Vũ Thanh Tùng

  Dựa vào bảng cân đối tài sản - Nghiệp vụ nội bảng: Là nghiệp vụ được phản ánh trên bảng cân đối tài sản của ngân hàng - Nghiệp vụ ngoại bảng: Là nghiệp vụ không được phản ánh trên bảng cân đối tài sản

  pptx19 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Lập dự án kinh doanh cửa hàng bánh ngọt Make eat To Go tại 23 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà NộiĐề tài Lập dự án kinh doanh cửa hàng bánh ngọt Make eat To Go tại 23 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

  Rủi ro là yếu tố luôn tồn tại trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh , và trong quá trình thực hiên dự án xây dựng của Make eat To Go cũng không ngoại lệ.Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và triển khai dự án: – Cạnh tranh trong lĩnh vực này là rất cao, đòi hỏi chủ quán phải năng động, thích nghi kịp thời với mọi nhu cầu thay đổi...

  doc10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 1