• Quản trị kinh doanh - Phân tích môi trường bên ngoàiQuản trị kinh doanh - Phân tích môi trường bên ngoài

  Người mua không thường xuyên và mua với một số lượng nhỏ Khi chi phí chuyển đổi của người mua là cao Khi nhu cầu của người mua tạo ra sự bùng nổ đối với thị trường của người bán,

  pdf51 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Bản chất của quản trị chiến lượcQuản trị kinh doanh - Bản chất của quản trị chiến lược

  Những nghi ngờ: • Việc hoạch định và theo đuổi những chiến lược dài hạn trong một môi trường biến động nhanh và phức tạp, khó tiên đoán sẽ làm tăng mức độ rủi ro. • Quản trị chiến lược có thể làm mất đi tính năng động sáng tạo trong kinh

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản líQuản trị kinh doanh - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí

  Giới thiệu: ? Tổ chức: là một hệ thống được tạo ra từ các cá thể để làm dễ dàng việc đạt mục tiêu bằng hợp tác và phân công lao động. ? Là hệ thống trong môi trường kinh tế - xã hội ? Mục tiêu ? Lợi nhuận ? Phi lợi nhuận ? Do con người tạo ra và

  pdf53 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Quan hệ công chúng (công cụ thực hiện)Quản trị kinh doanh - Quan hệ công chúng (công cụ thực hiện)

  Phong cách và giọng điệu khá thoải mái, không quá chính tắc Siêu ngắn: vd bite âm thanh 6 giây Đọc to nội dung Cũng có thể làm thông cáo dạng video

  ppt11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Quan hệ công chúngQuản trị kinh doanh - Quan hệ công chúng

  PR có thể đóng góp trực tiếp và thành công của tổ chức Nhiệm vụ của PR là bảo vệ, quản lý danh tiếng và các mối quan hệ Nó phải có hệ quả có thể chứng minh được chứ không chỉ là những kết quả ở yếu tố cảm giác. Ví dụ như: dẫn đến tăng số hội viên

  ppt42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Pr - Truyền thông - Căn bản trong truyền thông nguy cơPr - Truyền thông - Căn bản trong truyền thông nguy cơ

  Chấp nhận những tranh luận khác/ trái chiều Ask permission Apologize Clean up Share (benefits or control) Give credit where it is due

  ppt73 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Marketing dịch vụ - Chương 6: Năng suất dịch vụ và quản lý nhu cầuMarketing dịch vụ - Chương 6: Năng suất dịch vụ và quản lý nhu cầu

  • Có 5 cách tiếp cận cơ bản để quản trị mức nhu cầu: 1. Không có hành động gì cả và để nhu cầu tự hình thành mức của nó 2. Làm giảm mức nhu cầu vào các thời kỳ cao điểm 3. Làm tăng nhu cầu vào các thời kỳ thấp điểm (doanh nghiệp vẫn còn nhiều khả năng cung ứng dịch vụ) 4. Điều tiết nhu cầu bằng hệ thống đặt chỗ trước cho đến khi doanh nghiệp...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Marketing dịch vụ - Chương 5: Chất lượng dịch vụMarketing dịch vụ - Chương 5: Chất lượng dịch vụ

  • Các loại phản hồi của khách hàng khi có sự cố dịch vụ: • Dùng một số hành động mang tính công chúng • Dùng một số hành động mang tính cá nhân • Không có hành động gì  Khách hàng có thể sử dụng 1 hoặc kết hợp các cách trên  Ảnh hưởng của việc khách hàng bỏ đi có thể vượt xa sự tổn thất về doanh thu do họ mang lại  Ứng dụng của Internet c...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Marketing dịch vụ - Chương 4: Marketing mix đối với dịch vụMarketing dịch vụ - Chương 4: Marketing mix đối với dịch vụ

  Một số nguyên tắc khi định giá Phải căn cứ vào giá trị đích thực mà DV mang lại cho KH. Tránh tình trạng chỉ căn cứ thuần túy vào chi phí & cộng thêm một mức LN thích hợp Quá trình định giá trong DV được xem xét từ 3 góc độ: • Chi phí DV • Tình trạng cạnh tranh • Giá trị DV mà KH nhận được

  pdf90 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Marketing dịch vụ - Chương 3: Hệ thống cung ứng dịch vụ - ServuctionMarketing dịch vụ - Chương 3: Hệ thống cung ứng dịch vụ - Servuction

  Các yếu tố của hệ thống cung ứng dịch vụ  Người cung cấp dịch vụ: Là những người mà DN thuê để thực hiện những công việc đòi hỏi trực tiếp giao tiếp với khách hàng trong quá trình chuyển giao dịch vụ. Một số DV không cần sự có mặt của nhân viên tiếp xúc (máy bán tự động )  Dịch vụ: Là mục tiêu và kết quả của hệ thống. Được quyết định bởi ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0