• Sử dụng mô hình ảo thao tác được trong dạy học khái niệm hàm số ở lớp 10Sử dụng mô hình ảo thao tác được trong dạy học khái niệm hàm số ở lớp 10

  Title: APPLICATION OF VIRTUAL MANIPULATIVE MODEL IN TEACHING OF FUNCTION CONCEPT FOR GRADE 10 Abstract: Development and using of virtual manipulatives is one of the solutions which applies information technology in mathematical teaching method. The solution have been achieving certain success in mathematical teaching and are going to take consi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn mới về đan rối dưới dạng bất đẳng thức cho hệ hai ModeTiêu chuẩn mới về đan rối dưới dạng bất đẳng thức cho hệ hai Mode

  Title: THE NEW ENTANGLEMENT CRITERION FORMS INEQUALITIES FOR TWOMODE STATES Abstract: In this paper, by calculating uncertainties of the mode annihilation and creation operators of electromagnetic field, we give a new criterion in a class of inequalities form whose satisfaction shows the presence of entanglement in two-mode systems. After that, ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 13: Tài trợ dài hạn - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 13: Tài trợ dài hạn - Bùi Phước Quãng

  13.6.3. Mức lãi suất  Lãi suất dài hạn cao: PH TP có khả năng gọi trước hạn or vay nợ ngắn hạn tạm thời  Tốt nhất là dùng nguồn nội lực – chấp nhận thay đổi cơ cấu vốn mục tiêu 13.6.4. Dự đoán các ĐK ngắn hạn & dài hạn DN  Dự báo TN tương lai tăng: PH nợ ngắn hạn  Thu nhập tăng  giá CP tăng  PH CP thường để tái cấu trúc vốn20 13.7...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sự gia tăng số Phonon âm trong dây lượng tử hình trụ với thế vô hạn dưới tác dụng của trường LaserSự gia tăng số Phonon âm trong dây lượng tử hình trụ với thế vô hạn dưới tác dụng của trường Laser

  Abstract: The change of acoustic phonon population in a cylindrical quantum wire (CQW) with an infinite potential for a non-degenerate electron gas under an external laser field is theoretically studied based on the quantum kinetic equation for the phonon population operator. The paper focuses on influence of external field on the amplification ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 12: Chính sách phân chia cổ tức - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 12: Chính sách phân chia cổ tức - Bùi Phước Quãng

  12.3.4. Vấn đề mua gom cổ phiếu  Mua lại CP  Ảnh hưởng của thuế thu nhập cá nhân16 12.3.4.1. Mua lại CP Là hành động cty mua lại một phần CP do chính cty phát hành  Phương thức mua lại CP  Mua lại CP là một phần của QĐ phân chia CT17 Phương thức mua lại CP  PT chào mua giá cố định  PT mua CP trên thị trường mở  PT mua lại CP the...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 11: Cơ cấu vốn - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 11: Cơ cấu vốn - Bùi Phước Quãng

  11.5. Lý thuyết về cơ cấu vốn  Thuyết cân đối  Thuyết tín hiệu 11.6. Các nhân tố quyết định cơ cấu vốn  Doanh thu ổn định  Cơ cấu TS  Đòn cân định phí  Tỷ lệ tăng trưởng  Lợi nhuận  Thuế Kiểm soát  Vấn đề quản trị  Điều kiện thị trường  Điều kiện nội bộ DN  Tài chính năng động

  pdf21 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 10: Chi phí sử dụng vốn - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 10: Chi phí sử dụng vốn - Bùi Phước Quãng

  10.3. CPV biên tế (MCC)  Định nghĩa  Đường CPV biên tế  Sử dụng đường MCC trong chọn lựa DA đầu tư 10.3.1. Định nghĩa  CPV biên tế: CP của đồng vốn cuối cùng của DN khi vốn mới được tăng thêm 10.3.2. Đường CPV biên tế - MCC  Biểu diễn mối quan hệ giữa WACC thay đổi, khi tổng vốn thay đổi, trong khoảng thời gian cho trước  Điểm gã...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 8: Đầu tư dài hạn - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 8: Đầu tư dài hạn - Bùi Phước Quãng

  8.4. Thẩm định các DA có vòng đời hoạt động không bằng nhau  Phương pháp thay thế  Phương pháp dòng thu nhập bằng nhau 8.4.1. Phương pháp thay thế  Giả định DA được tái đầu tư như cũ  Thời gian được điều chỉnh = bội số chung nhỏ nhất của 2 dự án. VD: DA M: 2 năm; DA N: 3 năm. Bội số chung nhỏ nhất là 6. Giả định DA M tái đầu tư 2 lần...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 7: Định giá chứng khoán - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 7: Định giá chứng khoán - Bùi Phước Quãng

  Định giá CP thường – Mô hình chiếc khấu dòng ngân lưu  Trường hợp g tăng siêu (g>Ks) • Bước 1: Tính hiện giá dòng cổ tức khoảng thời gian g biến đổi • Bước 2: Tính giá CP cuối thời kỳ g biến đổi. Tính hiện giá giá CP tại thời điểm đó (t) • Bước 3: Giá CP (P0) = hiện giá dòng cổ tức + hiện giá giá CP thời điểm t

  pdf33 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị của tiền tệ theo thời gian - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị của tiền tệ theo thời gian - Bùi Phước Quãng

  PMT: tính giá trị của mỗi kỳ khoản phát sinh trong một chuỗi tiền tệ đều khi biết FV hoặc PV 7. RATE: tính LS của một chuỗi tiền tệ đều 8. NPER: số kỳ khoảng phát sinh của một chuỗi tiền tệ đều, LS không đổi 9. NPV: hiện giá một chuỗi tiền tệ tổng quát phát sinh cuối kỳ, LS chiếc khấu không đổi 10. XNPV: hiện giá thuần của một chuỗi tiền tệ ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0