• Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Xây dựng (phần thi viết)Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Xây dựng (phần thi viết)

  Câu 48. Anh (chị) hãy nêu nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 49. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tr...

  doc6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Tổ chức nhà nước (phần thi viết)Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Tổ chức nhà nước (phần thi viết)

  Câu 50. Theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Anh (chị) cho biết nguyên tắc, những hành vi bị cấm, nội dung, hình thức và những trường hợp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công...

  doc6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1171 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Quy mô và cơ cấu dân sốBài giảng Quy mô và cơ cấu dân số

  ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC DS TỚI PHÁT TRIỂN Y TẾ Đối với các nước có cơ cấu DS trẻ như ở các nước đang phát triển thì ngành y tế tập trung nhiều vào đối tượng trẻ em và trẻ nhỏ với mô hình bệnh tật chủ yếu là các bệnh nhiễm trùng, tai nạn, và bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, ngành y tế không chỉ dựa vào cơ cấu DS trẻ hay già để cơ cấu cho ngành, mà còn ...

  ppt62 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 5280 | Lượt tải: 3

 • Câu hỏi viết thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đaiCâu hỏi viết thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đai

  Câu hỏi 47: Nội dung khung giá đất quy định tại Điều 7 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 48: Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể theo Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 49: Các phương pháp định giá đất theo Điề...

  doc3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trườngNgân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

  Câu 50: Anh (chị) cho biết thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch sự cố tràn dầu; trình tự và cách thức thực hiện việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được quy định tại Quyết định số 186/QĐ-CT ngày 22/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban ...

  doc6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Nhập môn dân số phát triểnBài giảng Nhập môn dân số phát triển

  Vai trò của dân số học Dân số học là một môn cơ sở của y học cộng đồng: Dân số là cơ sở để đánh giá tình trạng sức khoẻ cộng đồng. Là cơ sở để đặt mục tiêu và đánh giá chương trình chăm sóc sức khoẻ. Là cơ sở để đề ra các chính sách phát triển y tế. Dân số có vai trò đặc biệt trong sự phát triển trên kinh tế quốc dân: Là cơ sở để hoạch định ...

  ppt49 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 3056 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu Đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính – kế toán xã vùng đồng bằngTài liệu Đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính – kế toán xã vùng đồng bằng

  a) Kế toán tăng tài sản cố định: Tài sản cố định của xã tăng lên do hoàn thành việc mua sắm, xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc do nhận tài sản cố định của cấp trên cấp, được biếu tặng, tài trợ, viện trợ hoặc nhận bàn giao của các hợp tác xã. (1) Mua tài sản cố định bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: (1.1) Mua TSCĐ bằng tiề...

  pdf468 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Công nghệ thông tinNgân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Câu 48: Khu công nghệ thông tin tập trung và Chủ đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung được hiểu như thế nào theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Trình bày nội dung quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP? Câu 49: Nhà nước ưu tiên phát triển nguồn nhân l...

  doc5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1224 | Lượt tải: 0

 • Phát triển bền vững ở Tây NguyênPhát triển bền vững ở Tây Nguyên

  Một vùng dân tộc đặc biệt như Tây Nguyên đòi hỏi được nghiên cứu một cách khoa học, cơ bản, sâu sắc, lâu dài và cập nhật. Cần có bộ phận nghiên cứu của các nhà khoa học bên cạnh Ban chỉ đạo Tây Nguyên - Tổ chức dịch các nghiên cứu của người Pháp trước đây, khá cơ bản và rất có giá trị. - Tập họp và tận dụng các nghiên cứu đã có Tổ chức bộ phận...

  ppt39 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 7 Quản lí thay đổi và kết thúcBài giảng Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 7 Quản lí thay đổi và kết thúc

  Thu thập, phân loại và phân tích thông tin hiệu năng Chi phí theo ngân sách và chi phí thực tế, ước lượng qui mô phát triển và qui mô thực tế, mục tiêu chất lượng và thực hiện thực tế Lịch biểu theo kế hoạch và thực hiện thực tế, ước lượng năng suất và thực hiện thực tế. Giá trị theo kế hoạch và giá trị thực hiện thực tế bởi các nhiệm vụ mức ch...

  pdf13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 0