• Marketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụMarketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ

  Đặc điểm của dịch vụ • Tính vô hình: Không tồn tại dưới dạng vật chất • Tính không đồng nhất: Không thể tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn. • Tính không lưu trữ, tồn kho được: Hoạt động SX và tiêu dùng DV gắn liền với nhau, cùng bắt đầu và kết thúc. • Tính không chuyển giao sở hữu, không thể tách rời: Không dẫn đến một sự sở hữu cụ thể nào...

  pdf33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn marketing căn bảnTổng hợp đề thi trắc nghiệm môn marketing căn bản

  9. Các hình thức xúc tiến bán có thể là: a. Xúc tiến với người tiêu dùng b. Xúc tiến với các trung tâm thương mại c. Xúc tiến với các trung gian trong kênh d. (a) và (c) e. Tất cả 10. Việc một doanh nghiệp giao tiếp với các nhà làm luật để ủng hộ hay cản trở một sắc luật được gọi là: a. Tham khảo ý kiến b. Vận động hành lang c. Truyền thô...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Marketing (cơ bản) - Chương 4: Hành vi mua của khách hàngTài liệu Marketing (cơ bản) - Chương 4: Hành vi mua của khách hàng

  Phân loại nhánh văn hóa Nhánh văn hóa dân tộc Nhánh văn hóa khu vực Nhánh văn hóa tuổi tác Nhánh văn hóa giới tính Nhánh văn hóa tôn giáo

  pptx78 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Marketing (cơ bản) - Chương 3: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketingTài liệu Marketing (cơ bản) - Chương 3: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing

  Khách hàng Những doanh nghiệp và tổ chức mà công ty đang giao dịch: nhà cung cấp, nhà phân phối . . . Những cơ sở hành chánh khác nhau: văn phòng, tổ chức bảo vệ môi trường, nhà chức trách địa phương . . Sách/ báo/ tạp chí . . . Đối thủ cạnh tranh . . . Internet Mua từ các công ty NCTT Hội chợ, nghiệp vụ, triễn lãm . . .

  pptx50 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Marketing (cơ bản) - Chương 2: Môi trường marketingTài liệu Marketing (cơ bản) - Chương 2: Môi trường marketing

  Pháp luật về các loại hình DN : Địa vị pháp lý của các loại hình DN theo luật DN, thành lập DN và đăng kí kinh doanh, giải thể DN. Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại VN : đầu tư trực tiếp nước ngoài , các loại DN có vốn đầu tư nước ngoài Pháp luật về hợp đồng kinh tế : Ký kết hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường , thực hiện hợp đồng ki...

  pptx61 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Marketing dịch vụ (services marketing)Marketing bán hàng - Marketing dịch vụ (services marketing)

  Dịch vụ tạo ra hàng loạt các việc làm mới. Tỷ lệ lao động làm việc trong nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ thay đổi nhanh chóng.  Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng nhanh trong các nền kinh tế trên toàn thế giới.  Các quốc gia phát triển: DV đóng góp > 70% tổng GDP.  Tại các nền kinh tế phát triển, các ngành dịch vụ sử dụng công nghệ cao hoặc...

  pdf255 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 15: Kiểm tra đánh giá hoạt động marketingQuản trị marketing - Chương 15: Kiểm tra đánh giá hoạt động marketing

  ● Hoat động xem xét đánh giá một cách toàn diện, có hệ thông, độc lập và định kỳ ● về môi trường marketing, ● các mục tiêu, chiến lược và ● các hoat động marketing của một doanh nghiệp.

  pdf17 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 14: Tổ chức và thực hiện hoạt động marketingQuản trị marketing - Chương 14: Tổ chức và thực hiện hoạt động marketing

  Định hướng triển khai triết lý marketing vị xã hội trong doanh nghiệp ● Thuyết phục các nhà quản lý khác ● Cần có NQL trong BLĐ DN và tổ công tác marketing đặc trách liên phòng ban ● Sử dụng sự giúp đơ và hướng dân tư bên ngoài ● Tuyển dụng người giỏi vê marketing ● Thay đổi chế độ khen thương theo định hướng phục vụ khách hàng ● Xây dựng ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 13: Truyền thông marketing: Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhânQuản trị marketing - Chương 13: Truyền thông marketing: Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân

  Theo khả năng chi trả ● Tổng chi phí có thể chi / Lương bq 1 người ● Theo khối lượng công việc ● Với cửa hàng của DN: số ca làm việc x số NVBH mỗi ca ● Với đại lý: Số NVBH = Số giờ cần chăm sóc 1 KH x Số KH cần chăm sóc / Số giờ làm việc định mức 1 NVBH

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 12: Truyền thông marketing: Quảng cáo, khuyến mại và prQuản trị marketing - Chương 12: Truyền thông marketing: Quảng cáo, khuyến mại và pr

  Xuất bản phẩm: catalogue, brochure, annual report, hồ sơ năng lực, bản tin nội bộ ● Sự kiện và tài trợ: tô chức, tham gia, tài trợ cho các sự kiện, hội thảo, hội nghị ● Tin bài PR: Editorial và Advertorial ● Bài phát biểu ● Hoạt động vì cộng đồng

  pdf47 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0