• Kinh tế học Vi mô - Chương 4: Hồi qui và tương quanKinh tế học Vi mô - Chương 4: Hồi qui và tương quan

  Phương trình hồi qui: yx = a + bx Trong đó : x : Trị số của tiêu thức nguyên nhân yx : Trị số điều chỉnh của tiêu thức kết quả y theo quan hệ phụ thuộc với x a,b : Các tham số a : tham số tự do nói lên ảnh hưởng của các nguyên nhân khác ngoài x đối với y b : Hệ số hồi qui, phản ánh độ dốc của đường hồi qui và nói lên ảnh hưởng của x...

  ppt32 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học Vi mô - Chương VIII: Sự trục trặc của thị trường và vai trò của chính phủKinh tế học Vi mô - Chương VIII: Sự trục trặc của thị trường và vai trò của chính phủ

  Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường 2. Các công cụ kinh tế chủ yếu của Chính phủ 2.2. Xử lý các ngoại ứng - Thương lượng - Trợ cấp - Quy định chuẩn chất thải - Thu phí xả chất thải - Giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng được - Bằng phát minh sáng chế và bản quyền

  pdf32 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 774 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế học Vi mô - Chương VII: Thị trường sức lao độngKinh tế học Vi mô - Chương VII: Thị trường sức lao động

  Cân bằng trong thị trƣờng sức lao động 2. Điểm cân bằng trên thị trƣờng phi cạnh tranh * Một số khái niệm: - Tổng chi phí đầu vào (TIC) là toàn bộ chi phí của hãng chi cho một đầu vào. TIC L = w. L - Chi phí đầu vào trung bình (AIC) là chi phí mà hãng phải trả cho mỗi đơn vị đầu vào. AIC L = w -Chi phí yếu tố cận biên (MIC) là phần gia t...

  pdf35 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học Vi mô - Chương VI: Cạnh tranh và độc quyềnKinh tế học Vi mô - Chương VI: Cạnh tranh và độc quyền

  Thị trường độc quyền thuần túy 7. Phân biệt giá 7.2. Phân biệt giá cấp 2 - Nhà độc quyền chia hàng hóa thành từng khối và đặt giá khác nhau cho các khối này theo nguyên tắc dùng càng nhiều càng rẻ. - Chỉ áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp đạt được hiệu suất theo quy mô. - Cả người bán và người mua (mua nhiều) đều được lợi

  pdf71 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học Vi mô - Chương III: Hệ số co giãnKinh tế học Vi mô - Chương III: Hệ số co giãn

  Nghiên cứu EDX,Y giúp doanh nghiệp xác định được hàng hoá mà mình cung cấp và hàng hoá liên quan là hàng hoá bổ sung, thay thế hay độc lập. - Nghiên cứu EDX,Y giúp doanh nghiệp tính toán được mức thay đổi về lượng cầu của một hàng hoá khi đã biết mức thay đổi về giá của hàng hoá liên quan. - Nghiên cứu EDX,Y giúp doanh nghiệp xác định được mứ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học Vi mô - Chương II: Cầu, cungKinh tế học Vi mô - Chương II: Cầu, cung

  Cân bằng thị trường là trạng thái mà tại đó cung vừa đủ thoả mãn cầu, do đó mà không có sức ép làm thay đổi giá. Tại mức giá này, chúng ta có lượng cung và lượng cầu bằng nhau. Khi đó, điểm giao nhau giữa đường cung và đường cầu là điểm cân bằng và lượng cung và lượng cầu tại mức giá này là lượng cân bằng.

  pdf48 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn học Kinh tế học Vi môTài liệu môn học Kinh tế học Vi mô

  Bản chất của sự lựa chọn: là cách thức các thành viên kinh tế sử dụng các nguồn lực như lao động, đất đai và vốn để đạt được hiệu quả cao nhất và tránh được những sự lãng phí hay tổn thất. - Sự lựa chọn kinh tế xuất phát từ một thực tế đó là sự khan hiếm các nguồn lực. Các quốc gia, các doanh nghiệp và các hộ gia đình đều có một số nguồn lực ...

  pdf47 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế quản lý - Nghiệp vụ SwapKinh tế quản lý - Nghiệp vụ Swap

  4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Đáp án: - Bước 1: Tại J+2, công ty bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 GBP để nhận USD theo giá Dm GBP/USD=2,0345 Số USD nhận được 1.000.000 * 2,0345 = 2.034.500 - Bước 2: Tại J+2+60 công ty nhận lại đủ 1.000.000 GBP từ đối tác đồng thời trả lại số USD theo giá Dswap

  ppt16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quản lý - Chương 5: Kỹ thuật ra quyết định quản lý tiên tiếnKinh tế quản lý - Chương 5: Kỹ thuật ra quyết định quản lý tiên tiến

  Một hãng có nhiều nhà máy  Nếu hãng có nhiều nhà máy với chi phí khác nhau, hãng phải phân bổ mức sản lượng mong muốn ở các nhà máy sao cho chi phí là nhỏ nhất  Giả sử một hãng có 2 nhà máy A và B  Hãng phải phân bổ sản xuất sao cho MCA = MCB  Mức sản lượng tối ưu là mức sản lượng mà tại đó MR = MCT  Theo nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuậ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 690 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quản lý - Chương 4: Quyết định quản lý trong các cấu trúc thị trườngKinh tế quản lý - Chương 4: Quyết định quản lý trong các cấu trúc thị trường

  Quyết định sản xuất ngắn hạn  Nhà quản lý sẽ sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó P = MC khi  TR ≥ TVC  Hoặc P ≥ AVC  Nếu P < AVC, nhà quản lý đưa ra quyết định đóng cửa, ngừng sản xuất  Mức sản lượng = 0  Hãng chỉ mất chi phí cố định  Mức giá đóng cửa < AVC min 1

  pdf23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0