• Kinh tế học - Chương 2: Cầu, cung và cân bằng thị trườngKinh tế học - Chương 2: Cầu, cung và cân bằng thị trường

  Tóm tắt cơ chế thị trường cạnh tranh hoàn hảo: 1) Cung và cầu tương tác quyết định giá cân bằng thị trường. 2) Trạng thái cân bằng thị trường thay đổi khi:  Cầu thay đổi (đường cầu dịch chuyển)  Cung thay đổi (đường cung dịch chuyển)  Cả cung và cầu đều thay đổi 3) Khi chưa cân bằng, thị trường sẽ điều chỉnh sự thiếu hụt hoặc dư thừa hàng...

  pdf69 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 6: Sản lượng quốc giaKinh tế học - Chương 6: Sản lượng quốc gia

  Xuất lượng của doanh nghiệp: Là giá trị của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất ra trong 1 năm Chi phí trung gian của doanh nghiệp: Là những chi phí vật chất và dịch vụ mua ngoài được sử dụng hết một lần trong quá trình sản xuất.

  pdf45 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 742 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toànKinh tế học - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

  Tại bang Louisiana, muốn mở cửa hàng bán hoa phải có giấy chứng nhận là ngời bán hoa. ? Lệ phí thi lấy giấy chứng nhận kỹ năng của ngời bán hoa là $150. Gần 1/2 các ứng viên đi thi bị trợt ? Không đợc cấp giấy chứng nhận. ? Điều này tạo ra hàng rào gia nhập, mặc dù ngành sản xuất hoa không phảI là độc quyền

  pdf60 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuấtKinh tế học - Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất

  Các đường đẳng lượng dốc xuống từ trái sang phải và lồi so với gốc toạ độ. Đường đẳng lượng càng xa gốc toạ độ càng có mức sản lượng cao hơn. Các đường đẳng lượng không thể cắt nhau - Độ dốc của đường đẳng lượng thể hiện tỷ lệ MRTS = - ∆K/∆L

  pdf41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1128 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 3: Lý thuyết lựa chọn tiêu dùngKinh tế học - Chương 3: Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng

  MU của hàng hóa DV TD càng lớn thì ngTD sẵn sàng trả giá cao hơn • MUgiảm thì sự sẵn sàng chi trả cũng giảm đi. • Dùng P đo MU, P ≡ D, MU ↓=> D↓ => đường D nghiêng xuống về phía phải • tiết chế hvi của ngTD – chỉ TD khi MU ≥ 0(H2 miễn phí), MU ≥ P – dừng TD khi MU < 0, MU < P(giá của H2)

  pdf33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 1: Khái quát kinh tế họcKinh tế học - Chương 1: Khái quát kinh tế học

  Kinh tế học thực chứng (positive economics)? - Nhằm mô tả và giải thích những hiện tượng thực tế xảy ra trong nền kinh tế. - Nhằm tìm kiếm sự thật, nhằm hướng đến cái khách quan.

  pdf29 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 0

 • Kinh nghiệm nước ngoài về quản lý và pháp luật đất đaiKinh nghiệm nước ngoài về quản lý và pháp luật đất đai

  Trước khi lập quy hoạch, nhất thiết phải tiến hành khảo sát đánh giá các tham số trên đây. Tại Trung ương, quyền quyết định thuộc về Nghị viện và Chính phủ. Giúp việc cho các cơ quan này có Uỷ ban Quy hoạch Không gian Nhà nước, Cơ quan Quy hoạch không gian Nhà nước và Hội đồng tư vấn quy hoạch không gian. Tại cấp tỉnh, thẩm quyền thuộc về Hội đồn...

  doc44 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 762 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế học vĩ mô - Phần I: Phần lý thuyếtKinh tế học vĩ mô - Phần I: Phần lý thuyết

  Trong đó: + PR là giá tri gia tăng thuần túy được chuyển ra nước ngoài. - Chỉ tiêu số lao động có việc làm do thực hiện dự án: Ở đây bao gồm số lao động có việc làm trực tiếp cho dự án và số lao động có việc làm ở các dự án khác được thực hiện do do đòi hỏi của sự án đang được xem xét. Trong khi tạo việc làm cho một số lao động, thì sự hoạt độn...

  doc59 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 0

 • Thương mại sinh thái trong bối cảnh gia nhập WTOThương mại sinh thái trong bối cảnh gia nhập WTO

  Bình đẳng, tự nguyện tham gia mạng lưới. 2. Liên kết là một xu hướng tất yếu - nhằm đảm bảo sinh kế, cuộc sống của nông dân. 3. Tự lực, tự thân vận động là chính - vai trò của CIRD, SPERI thay đổi so với trước đây – vai trò tư vấn, cầu nối

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Hiệu quả đầu tưKinh tế học vĩ mô - Chương 5: Hiệu quả đầu tư

  Ví dụ: Một dự án đầu tư dự kiến tổng vốn đầu tư là 30 triệu USD trong đó đầu tư mua sắm tài sản cố định là 20 triệu USD. Tài sản cố định được khấu hao đều và khấu hao hết trong 10 năm (đây chính là thời gian hoạt động của dự án). Dự kiến lãi ròng hàng năm của dự án là 6 triệu USD. Lãi vay giả sử bằng 0. 1. Hãy tính thời gian hoàn vốn của dự án. ...

  ppt96 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1113 | Lượt tải: 2