• Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009 – 2012) nghề: Kế toán doanh nghiệp môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghềĐề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009 – 2012) nghề: Kế toán doanh nghiệp môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề

  ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Trình bày những đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi? Phân tích những điểm lợi và bất lợi của việc huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng của các công ty cổ phần. Câu 2: (5 điểm) Doanh nghiệp F có các tài liệu sau : (Đơn vị tính : Triệu đồng) I. Tài liệu năm báo cáo : Số dư vốn lưu động trong năm như sau :...

  doc102 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn tập môn hệ thống thông tin kế toán (phần 2)Nội dung ôn tập môn hệ thống thông tin kế toán (phần 2)

  Câu 30. Mục tiêu và dữ liệu đầu vào của một hệ thống, quy định? A. Phạm vi của thông tin B. Chức năng của hệ thống C. Nội dung của hệ thống D. a, b, c sai Câu 31. Chọn câu Sai? A. DFD luận lý chú trọng đến các chức năng mà hệ thống thực hiện B. DFD luận lý thể hiện dữ liệu được xử lý chi tiết qua các quá trình gì C. DFD luận lý cho chúng ta...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề cương nguyên lý kế toánĐề cương nguyên lý kế toán

  Câu 7: Cho số dư đầu kỳ của một số Tk tại một doanh nghiệp như sau: Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1) Khách hàng trả hết nợ kỳ trước cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản 2) Nhập kho thành phẩm từ sản xuất, tổng giá trị : 150 000 3) Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp khách hàng, giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10 % là 105600, gi...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Hệ thống thông tin kế toán 2Bài giảng môn Hệ thống thông tin kế toán 2

  Xử lý dữ liệu trên môi trƣờng máy tính  Các kiểu xử lý dữ liệu  Các phương pháp xử lý o Xử lý theo lô o Xử lý theo thời gian thực Ảnh hƣởng của CNTT đến CSDL kế toán  Dữ liệu lưu trữ  Thông tin cung cấp  Thao tác dữ liệu trên môi trường máy tính  Kiểm soát dữ liệu kế toán  Nguyên tắc ghi chép kế toán

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Phần mềm kế toán - Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụPhần mềm kế toán - Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ

  Phần mềm sẽ tự động xử lý và đưa ra các báo cáo về vật tư, hàng hóa, CCDC:  Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng  Bảng tính phân bổ CCDC • Khi xem báo cáo cần chọn các tham số cần thiết:  Khoảng thời gian  Phòng ban

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lýKế toán, kiểm toán - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý

  Trong trung tâm đầu tư người quản lý được trao một sự linh hoạt tối đa trong việc đưa ra các quyết định; không chỉ là những quyết định hoạt động ngắn hạn (cơ cấu sản phẩm, giá bán, phương thức sản xuất ) mà còn là những quyết định về đầu tư. • Trung tâm đầu tư là sự mở rộng của trung tâm lợi nhuận, trong đó lợi nhuận được đánh giá bằng cách ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khácKế toán, kiểm toán - Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác

  Đánh giá ?Xem xét bản chất và nguyên nhân sai sót ?U?c tính sai sót trong tổng thể ?Đánh giá kết quả mẫu • Trong thử nghiệm kiểm soát • Trong thử nghiệm cơ bản

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Các bằng chứng kiểm toán đặc biệtKế toán, kiểm toán - Các bằng chứng kiểm toán đặc biệt

  Những mối quan hệ giữa các bên liên quan có tồn tại sự kiểm soát đều phải được trình bày trong BCTC, bất kể là có các giao dịch giữa các bên có liên quan hay không.  Trong trường hợp có các giao dịch giữa các bên hữu quan, DN phải trình bày bản chất các mối quan hệ của các bên hữu quan cũng như các loại giao dịch và các yếu tố của giao dịch...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 6: Thuế đánh vào các hoạt động đầu tư có tính rủi ro và thuế tài sảnKế toán, kiểm toán - Chương 6: Thuế đánh vào các hoạt động đầu tư có tính rủi ro và thuế tài sản

  Thuế đánh vào tiền lời vốn: Những tranh luận ấ về trợ cấp tiền lời vốn ? „ Hình vẽ cho th y đỉnh của bán tài sản tương ứng với gia tăng thuế suất . „ Hiện tại, có ít sự gia tăng dài hạn về tỷ lệ bán tài sản khi thuế suất hạ thấp . „ Burman an Randolph (1994) phát hiện đô co dãn dài hạn của tiền lời vốn liên quan với thuế suất là - 0.18

  pdf55 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 5: Thuế đánh vào tiết kiệmKế toán, kiểm toán - Chương 5: Thuế đánh vào tiết kiệm

  Kế hoạch lương hưu là kế hoạch được tài trợ bởi người chủ lao động thông qua đó mà người chủ lao động và người lao động tiết kiệm dựa trên cơ sở miễn thuế cho việc nghỉ hưu của người lao động. „ Kế hoạch lương hưu được xác định dựa vào lợi ích, một trong hình thức trong đó người lao động tích lũy tiền ố lương hưu trong su t thời gian làm việ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0