• Kinh tế học - Chương 6: Thương mại quốc tếKinh tế học - Chương 6: Thương mại quốc tế

  Tỷ giá thị trường.  Được quyết định bởi cung và cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. - Cầu về ngoại tệ phát sinh từ: + Lượng hàng hóa dịch vụ và tài sản của người nước ngoài mà người trong nước muốn mua. + Lượng vốn, lượng thu nhập và các khoản chuyển nhượng ra nước ngoài. - Cung về ngoại tệ phát sinh từ: + Lượng hàng hóa, dịch vụ và t...

  pdf56 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 5: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệKinh tế học - Chương 5: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ

  Cách tạo ra tiền của ngân hàng trung gian. Bằng cách cho vay và tạo ra tiền gởi mà không được bảo đảm hoàn toàn bằng dự trữ tiền mặt.  Sử dụng một số giả định. + Tỷ lệ dự trữ chung cho mọi ngân hàng d = 10%. + Mọi người không thích dùng tiền mặt, chỉ muốn thanh toán bằng séc. + Ngân hàng chỉ kinh doanh bằng cách cho vay

  pdf47 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Lạm phát và thất nghiệpKinh tế học - Lạm phát và thất nghiệp

  Chủ yếu gồm những người đang đi tìm việc, xuất thân từ thành phần bỏ việc cũ, tìm việc mới, hoặc từ thành phần mới gia nhập hay tái nhập lực lượng lao động. + Những người thất nghiệp thời vụ và thất nghiệp do tàn tật một phần nhưng vẫn có khả năng lao động và đang tìm việc.

  pdf50 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Kinh tế học vĩ môTài liệu Kinh tế học vĩ mô

  Vi mô tập trung vào mỗi cá nhân của nền kinh tế.  Các hộ gia đình và doanh nghiệp quyết định như thế nào và họ tác động lẫn nhau trong thị trường. Vĩ mô xem xét tổng thể nền kinh tế.  Thị trường như thế nào, như là một tổng thể, tác động ở mức quốc gia.

  pdf54 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 4: Chính sách tài chínhKinh tế học - Chương 4: Chính sách tài chính

  Chính sách tài chính. • Các biện pháp giảm thiếu hụt AD. - Tăng chi tiêu Chính phủ (G). Kích thích tài chính mong muốn = Thiếu hụt AD / số nhân. - Cắt giảm thuế => Chính phủ làm tăng thu nhập khả dụng. Tăng ban đầu trong tiêu dùng = MPC x số thuế cắt giảm.

  pdf34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Hạch toán thu nhập quốc dânKinh tế học vĩ mô - Hạch toán thu nhập quốc dân

  Sử dụng phổ biến nhƣ một thƣớc đo mức sống của một đất nƣớc.  Các thứơc đo GDP bình quân đầu ngƣời không cho thấy bất cứ điều gì về phƣơng thức phân phối hoặc sử dụng GDP thực sự, mà chúng chỉ là một mức bình quân thống kê.  Những nƣớc giống nhau về cấu trúc, thể chế, phân phối thu nhập, hoặc khi những so sánh đƣợc tạo ra trong phạm vi một n...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0

 • Luận giải mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ môLuận giải mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô

  Một số giải pháp và kiến nghị CSTT và CSTK là hai bộ phận trọng yếu trong hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô, hai chính sách này có mối quan hệ chặt chẽ đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình hoạch định và thực thi. Để đảm bảo hiệu quả phối hợp giữa CSTT và CSTK, cần có sự thống nhất trong các chính sách nhằm đảm bảo mục tiêu chung, đồng thời...

  doc6 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế học vĩ mô -Bài giảng môn học Kinh tế học vĩ mô -

  Cầu tiền tệ là toàn bộ lượng tiền mà các tác nhân trong nền kinh tế muốn giữ để thảo mãn nhu cầu trao đổi, thanh toán và tích lũy giá trị. Số lượng tiền cần giữ để giao dịch thường đúng bằng lượng giá trị hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho cuộc sống và cho các trao đổi trong một thời gian, đây là lượng tiền thực tế. Mr = Mn / P

  pdf206 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế lượngBài giảng môn học Kinh tế lượng

  Một số dấu hiệu cho phép nghi ngờ sự có mặt của ĐCT trong mô hình. • Nghi ngờ biến giải thích X j phụ thuộc tuyến tính vào các biến giải thích khác, hồi qui mô hình hồi qui phụ (auxilliary regression)

  pdf71 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trườngKinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường

  Nhóm 1-3-5-7: Khi người tiêu dùng mong chờ giá sản phẩm giảm trong tương lai, điều gì sẽ xảy ra đối với đường tổng cầu? Có ngược với lý thuyết trong kinh tế học không? Nhóm 8-10-12-14: Đo lợi ích bằng giá sẵn lòng trả dẫn đến kết luận việc làm sạch không khí sẽ đem lại lợi ích ít hơn cho người có thu nhập thấp so với người có thu nhập cao. Kết luậ...

  ppt51 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 0