• Lý thuyết tài chính - Using financial statements and budgetsLý thuyết tài chính - Using financial statements and budgets

  Prepared on a cash basis Cash basis: Only transactions involving actual cash inflows or actual cash outlays are recorded Income: earnings received as wages, salaries, bonuses, commissions, interest and dividends, or proceeds from the sale of assets Expenses: Money spent on living expenses and to pay taxes, purchase assets, or repay debt

  ppt28 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tài chính - Understanding the financial planning processLý thuyết tài chính - Understanding the financial planning process

  Goal dates: Target dates in the future when certain financial objectives are expected to be completed Long-term goals Indicates wants and desires for a period covering about 6 years out to the next 30 or 40 years Short-term financial goals Set each year and cover a 12-month period Intermediate goals Bridge the gap between short- and long-term...

  ppt23 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tài chính - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chínhLý thuyết tài chính - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính

  BỒI THƯỜNG TỔN THẤT + Trả tiền bảo hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, số tiền chi trả đã được ghi rõ trong hợp đồng; + Trả tiền bảo hiểm trong bảo hiểm tai nạn, bệnh tật, ốm đau cần phải khám chữa, điều trị, phẫu thuật, số tiền chi trả dựa trên số thực tế phát sinh có tính đến chế độ bảo trợ xã hội hoặc tính trên cơ sở số tiền được ấn...

  pdf189 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 13: Quyết định chính sách cổ tức công tyTài chính doanh nghiệp - Bài 13: Quyết định chính sách cổ tức công ty

  Nhược điểm: Phản ứng bất lợi từ các cổ đông mà mối quan tâm hàng đầu của họ là thu nhập từ cổ tức chứ không phải từ lợi vốn do tăng giá cổ phiếu trong tương lai Giá cổ phiếu giảm do các cổ đông này bán cổ phiếu mà họ đang nắm ra thị trường. Nguy cơ bị thao túng mua (take over)

  ppt34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 4C: Lý thuyết M & M – trường hợp có thuếTài chính doanh nghiệp - Bài 4C: Lý thuyết M & M – trường hợp có thuế

  Dựa vào nguyên tắc cân đối kế toán, ta có: CF của tổng tài sản = VU.r0 + TCB.rB CF của nguồn vốn = S. rS + B.rB CF của nguồn vốn = CF của tổng tài sản, nghĩa là: S. rS + B.rB = VU.r0 + TCB.rB = [S + (1 – TC)B]r0 + TCB.rB Chia 2 vế đẳng thức này cho S, ta được: rS = r0 + (1-TC)r0B/S + TCrBB/S– rBB/S rS = r0 + (1-TC)r0B/S – (1 – TC)rBB/S ...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 4b: Lý thuyết m&m: trường hợp không có thuế và chi phí khó khăn tài chínhTài chính doanh nghiệp - Bài 4b: Lý thuyết m&m: trường hợp không có thuế và chi phí khó khăn tài chính

  Mệnh đề M&M I – Giá trị công ty Trong điều kiện không có thuế, giá trị công ty có vay nợ (VL) bằng giá trị của công ty không có vay nợ (VU), nghĩa là VU = VL. Mệnh đề này có thể phát biểu theo cách khác: giá trị công ty có vay nợ và không vay nợ là như nhau. cơ cấu nợ/vốn (B/S) không có ảnh hưởng gì đến giá trị công ty. không có cơ cấu vốn n...

  ppt36 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Quyết định cấu trúc vốn công tyTài chính doanh nghiệp - Bài 4: Quyết định cấu trúc vốn công ty

  Rủi ro doanh nghiệp - Công ty nào có rủi ro doanh nghiệp càng lớn thì càng hạ thấp tỷ lệ nợ tối ưu (D/S). Thuế thu nhập công ty - Do lãi vay là yếu tố chi phí trước thuế nên sử dụng nợ giúp công ty tiết kiệm thuế . Sự chủ động về tài chính - Sử dụng nợ nhiều làm giảm đi sự chủ động về tài chính đồng thời làm "xấu" đi tình hình bảng cân đối tài sả...

  ppt23 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chínhTài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính

  Công ty có thể có nhiều mục tiêu khác nhau nhưng mục tiêu sau cùng là tối đa hoá giá trị tài sản cho chủ sở hữu công ty Tối đa hoá lợi nhuận Tối đa hoá lợi nhuận sau thuế (EAT) Tối đa hoá lợi nhuận trên cổ phần (EPS) Tuy nhiên, mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận trên cổ phần vẫn có những nhược điểm của nó

  ppt33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Lecture 23: Stock market booms and crashesTài chính doanh nghiệp - Lecture 23: Stock market booms and crashes

  Philippines 683.4% Dec. 1985-Dec. 1986 Taiwan 400.1% Oct. 1986-Oct. 1987 Venezuela 384.6% Jan. 1990-Jan.1991 Peru 360.9% Aug. 1992-Aug. 1993 Colombia 271.3% Jan 1991-Jan. 1992 Jamaica 224.5% Apr. 1992-Apr. 1993 Chile 199.8% Jan. 1979-Jan. 1980 Italy 166.4% May 1985-May 1986

  ppt52 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Lecture 22: Other derivativesTài chính doanh nghiệp - Lecture 22: Other derivatives

  Thaler’s mental categories theory Writing an out-of-the-money call on a stock one holds, appears to be a win-win situation (Shefrin) Buying an option is a way of attaining a more leveraged, risky position Lottery principle in psychology, people inordinately attracted to small probabilities of winning big Margin requirements are circumvented by ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0