• Brand and product divestiture: A literature review and future research recommendationsBrand and product divestiture: A literature review and future research recommendations

  These limitations and gaps of the existing literature lay the suggetions for some future research directions including:  Stydying and synthesising a comprehensive set of causes for brand and product divestiture to help facilitate the understanding and realisation of firms for this critical and indispensable matter in the growing process of the...

  pdf24 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

  Kết quả của nghiên cứu khám phá với cỡ mẫu 166 quan sát đã xác định được 7 nhân tố chính có tác động nhân quả đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Đó là, đặc điểm tính cách, thái độ cá nhân, nhận thức và thái độ, giáo dục khởi nghiệp, nhận thức điều khiển hành vi, quy chuẩn và thái độ, qu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng tại thành phố Nha Trang - Phan Mai Phương DuyênNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng tại thành phố Nha Trang - Phan Mai Phương Duyên

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Từ kết quả nghiên cứu trên ta thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang, trong đó tác giả thấy rằng cường độ tác động của mỗi nhân tố đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang là khác nhau. Vì vậy, tác giả đưa ra một số đề xuất...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing - Bài 1: Nhập môn quản trị Marketing - Đinh Tiến MinhBài giảng Quản trị Marketing - Bài 1: Nhập môn quản trị Marketing - Đinh Tiến Minh

  Qui trình quản trị Marketing (tt) Nhiệm vụ chủ yếu của quản trị Marketing:  Xây dựng, quản lý và khai thác M.I.S  NCTT phục vụ các quyết định Marketing.  Xây dựng các chiến lược và kế hoạch Marketing.  Tổ chức thực hiện, điều chỉnh các biện pháp Marketing.  Giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện chiến lược.  Xây dựng ngân sách và đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quản trị bán hàng - Giới thiệu môn họcQuản trị bán hàng - Giới thiệu môn học

  - Cụ thể hóa mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp - Là kết quả đo lường hiệu quả hoạt động của các bộ phận hỗ trợ như marketing, sản xuất, nghiên cứu & phát triển - Là kết quả của quá trình hoạch định chiến lược của tổ chức - Là 1 thành phần không thể thiếu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  pdf9 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - Lập kế hoạch thực hiện sự kiệnBài giảng Quan hệ công chúng - Lập kế hoạch thực hiện sự kiện

  - Phân công công việc: rõ ràng, chi tiết và cụ thể (lưu ý thực hiện phương pháp thực hiện; thông cáo báo chí) - Dự trù kinh phí: chi tiết và cụ thể - Dự trù tiến độ thực hiện (lưu ý việc kiểm tra tiến độ và rút kinh nghiệm) - Người lập kế hoạch ký tên - Nơi nhận

  pdf21 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Phân tích các yếu tố quyết định kích cỡ tập chọn trong tiêu dùng cá tại thành phố Nha TrangPhân tích các yếu tố quyết định kích cỡ tập chọn trong tiêu dùng cá tại thành phố Nha Trang

  Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhiều hàm ẩn chính sách cho nhà sản xuất và tiếp thị. Thứ nhất, hai yếu tố chất lượng và giá, yếu tố cốt lõi, cần được thiết lập hợp lý ngay từ ban đầu. Đây là hai yếu tố cốt lõi tạo dựng được lợi thế cạnh tranh cho người tiêu dùng. Một khi kích cỡ tập chọn gia tăng sẽ cũng cố hành vi lựa chọn sản phẩm. Đồng thời, kh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Học tập kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpHọc tập kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

  Theo những kinh nghiệm tổng kết của Girard, có thể tóm tắt thành 8 điểm cơ bản. 1. Quan hệ bạn bè. Hãy làm cho khách hàng tương lai của mình hiểu rằng, người bán muốn trở thành một người bạn của họ. Đừng để họ có cơ hội khước từ lời đề nghị làm bạn. Đừng bao giờ đặt những câu hỏi để nhận được câu trả lời “ có” hoặc “ không”. 2. Hãy thoả mãn nguyệ...

  doc31 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kênh phân phối - Chapter 2: End-User Analysis: Segmenting and Targeting - Đinh Tiến MinhQuản trị kênh phân phối - Chapter 2: End-User Analysis: Segmenting and Targeting - Đinh Tiến Minh

  Second, • The market might be divided into a priori segments (e.g., those often used in product or advertising decisions), then analyzed to see whether those segments share common purchasing preferences. • Research might be designed and conducted to define channel segments that best describe end-users’ service output needs and purchasing pat...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Marketing competitiveness of home appliance supermarkets in HanoiMarketing competitiveness of home appliance supermarkets in Hanoi

  Research results have shown that, marketing competitiveness of the electronics retail supermarkets in Hanoi markets have many strengths and certain advantages, such as professional customer care, business premises, extensive distribution systems, brand reputation . However, the supermarket business is still spontaneous, customer service is stil...

  pdf9 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0