• Bài giảng Sinh học vi sinhBài giảng Sinh học vi sinh

  Nước trong tự nhiên có khả năng tự làm sạch do tác dụng của ánh sáng mặt trời và do sự cạnh tranh sinh tồn mà hủy diệt lẫn nhau, hoặc là do chất kháng sinh của các thực vật thủy sinh tiết ra. • Nước cũng là nguồn truyền bệnh nguy hiểm • Ngoài những VSV sống trong nước, còn có những VSV gây bệnh do người và động vật làm ô nhiễm. Các VSV gây b...

  pdf332 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Hóa học - Chương 1: Đại cương về hóa phân tíchTài liệu môn Hóa học - Chương 1: Đại cương về hóa phân tích

  C. Phương pháp Volhard Nguyên tắc : Dựa vào phản ứng chuẩn độ ion Ag+ bằng ion SCN- với ion Fe3+ làm chỉ thị : Ag+ + SCN- ? AgSCN ? (trắng) Khi đó dư 1 giọt SCN- thì xuất hiện màu đỏ máu của phức Fe(SCN)2+ : Fe3+ + SCN- ? FeSCN2+ *Cho một lượng dư, chính xác dd AgNO3 vào dd X- (Cl-, Br-, I-) : Ag+ + X- ? AgX ? chuẩn độ Ag+ dư bằng dung dịch...

  pdf217 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi bắc Trường Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi bắc Trường Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

  Bắc Trường Sơn là ñiểm nóng về ña dạng sinh học và bảo tồn. Nghiên cứu ñược tiến hành trong khuôn khổ Dự án bảo tồn ða dạng sinh học ờ dãy núi Bắc Trường Sơn, Hà Tĩnh trên ñịa bàn 4 xã phía tây huyện Hương Sơn gồm Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và Sơn Hồng. Khảo sát thực ñịa ñược thực hiện từ 8/2003 ñến 6/2004 theo phương pháp khảo sát tuyến. ðã ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Bộ nhớ con ngườiSinh học - Bộ nhớ con người

  Làm một cách máy móc tự động Không tính toán, tư duy mà vẫn làm được Phản xạ tự nhiên có điều kiện Kết quả cao hơn hẳn người bình thường Rèn luyện ngày ngày quyết liệt

  ppt16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng sinh học động vật – dh14cn - Sinh học động vật nuôiBài giảng sinh học động vật – dh14cn - Sinh học động vật nuôi

  Mô kinh tế 3 loại mô: xương, cơ và béo Chịu ảnh hưởng: giống, giới tính, quản lý Độ thành thục và giới tính đánh giá kinh tế

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 56: Conservation biology and restoration ecologySinh học - Chapter 56: Conservation biology and restoration ecology

  Describe the conflicting demands that may accompany species conservation Define biodiversity hot spots and explain why they are important Define zoned reserves and explain why they are important Explain the importance of bioremediation and biological augmentation of ecosystem processes in restoration efforts

  ppt114 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 55: EcosystemsSinh học - Chapter 55: Ecosystems

  Distinguish between the following pairs of terms: primary and secondary production, production efficiency and trophic efficiency Explain why worldwide agriculture could feed more people if all humans consumed only plant material Describe the four nutrient reservoirs and the processes that transfer the elements between reservoirs

  ppt107 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 54: Community ecologySinh học - Chapter 54: Community ecology

  Define an ecological niche and explain the competitive exclusion principle in terms of the niche concept Explain how dominant and keystone species exert strong control on community structure Distinguish between bottom-up and top-down community organization Describe and explain the intermediate disturbance hypothesis

  ppt126 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 53: Population ecologySinh học - Chapter 53: Population ecology

  Explain how limited resources and trade-offs may affect life histories Compare the exponential and logistic models of population growth Explain how density-dependent and density-independent factors may affect population growth Explain how biotic and abiotic factors may work together to control a population’s growth

  ppt118 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chapter 52: An introduction to ecology and the biosphereSinh học - Chapter 52: An introduction to ecology and the biosphere

  Explain how a body of water or mountain range might affect regional climatic conditions. Define the following terms: photic zone, aphotic zone, benthic zone, abyssal zone, thermal stratification, thermocline, seasonal turnover, climograph, disturbance. List and describe the characteristics of the major aquatic biomes.

  ppt72 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0