• Vật lý - Bài tập quang 2015Vật lý - Bài tập quang 2015

  Bài 24.Phổ bức xạ của Mặt Trời có cực đại nằm ở bước sóng λmax = 480 nm. Coi bề mặt của mặt trời như vật đen tuyệt đối. Xác định nhiệt độ bề mặt và năng suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời. Cho hệ số Stefan-Boltzmann σ = 5,67.10-8 W/m².K4 và hệ số dịch chuyển Wien b = 2898 μm.K. Bài 25. Một nguồn sáng điểm có công suất P = 3,0 W, phát ánh sáng đơ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Bài tập điện 2014Bài tập điện 2014

  Bài 28: Gọi tiết diện của ống dây Solenoid là S1, tiết diện của cuộn dây ngoài là S2. Do có dóng điện trong Solenoid nên trong lòng ống dây S1 có từ trường đều: B = onI Theo đầu bài, I = 5.sin(120t) biến đổi theo t nên B cũng biến đổi theo t. Cuộn dây to bên ngoài Solenoid, tiết diện S2 = R2 nhưng biến thiên từ thông chỉ qua nó trong tiêt d...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0

 • Áp dụng mô hình toán mô phỏng quá trình lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại vịnh bái Tử LongÁp dụng mô hình toán mô phỏng quá trình lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại vịnh bái Tử Long

  Áp dụng mô hình toán học để mô phỏng sự lan truyền, biến đổi của dầu tràn ra sau khi xảy ra sự cố tràn dầu có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần xây dựng các kế hoạch để ứng phó nhanh với các sự cố tràn dầu, nhằm giảm thiểu tác hại của nó đến môi trường sinh thái và tài nguyên sinh vật biển. Ngoài ra các kết quả của mô hình còn có thể cung cấp ...

  doc12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Chương VI: Chất khíChương VI: Chất khí

  Bài 14: Trước khi nén hỗn hợp khí trong xylanh có nhiệt độ 470C. Sau khi nén áp suất tăng 8 lần, thể tích giảm 4 lần. Hỏi nhiệt độ sau khi nén là bao nhiêu 0C ? ĐS : 367oC Bài 15: Có 0,5g khí Oxy ở nhiệt độ 250C được đun nóng đẳng tích để áp suất tăng gấp đôi. Tính : a. Nhiệt độ khí sau khi đun. b. Nhiệt lượng truyền cho khí, biết nhiệt dung r...

  doc7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

 • Bài tập ôn tập tính chất cơ lý vật liệu polymerBài tập ôn tập tính chất cơ lý vật liệu polymer

  Hãy giải thích sự ảnh hưởng số nguyên tử C của chất hóa dẻo alcohol (methyl, ethyl, butyl và octyl) lên độ bền kéo của hai loại vật liệu PVC có trọng lượng phân tử khác nhau (đường 1 và 3)? Từ đó so sánh TLPT của 2 loại PVC này.

  pptx31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý thực phẩmBài giảng Vật lý thực phẩm

  Các chất có tác dụng làm giảm hoạt độ nước bao gồm – Rượu đa chức (propylene glycol) – Rượu đơn chức – Đường (sorbitol, syrup bắp) – Muối calci và natri – Glyxerin – Gums (xanthan) – Các chế phẩm protein → Một phần nước trong TP liên kết mạnh với các chất trên tại các vị trí đặc trưng

  pdf91 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương IV: Chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệtVật lý - Chương IV: Chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt

  Giới thiệu chu trình Quá trình nén đoạn nhiệt Quá trình thải nhiệt đẳng áp Quá trình tiết lưu i3 = i4 Quá trình nhận nhiệt hoá hơi đẳng áp

  ppt29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương III: Định luật nhiệt động 2 và chu trình carnotVật lý - Chương III: Định luật nhiệt động 2 và chu trình carnot

  III.3.1. Chu trình Carnot thuận chiều Giới thiệu chu trình Nén đoạn nhiệt 2-3: Giãn nở đẳng nhiệt 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1: Nén đẳng nhiệt

  ppt10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương II: Định luật nhiệt động thứ nhấtVật lý - Chương II: Định luật nhiệt động thứ nhất

  Khái niệm và phân loại Khái niệm không khí ẩm KK ẩm =KK khô (O2, N2 ) + H2O (hơi) Phân loại KK ẩm chưa bão hòa: GhGhmax; ph=ps

  ppt64 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương I: Những khái niệm cơ bảnVật lý - Chương I: Những khái niệm cơ bản

  Thành phần thể tích: ri Thành phần thể tích của một chất khí trong hỗn hợp là tỷ số giữa phân thể tích của chất khí đó vi với thể tích của hỗn hợp v. Ta ký hiệu thành phần thể tích là ri.

  ppt33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0