• Vật lý - Nhiệt động lực họcVật lý - Nhiệt động lực học

  • Chia một bình có 3 hạt làm hai nửa bằng nhau, • và coi mỗi cấu hình là một cách sắp xếp các hạt vào một trong hai nửa bình, ta có tất cả 8 cấu hình vi mô. • Số cấu hình ứng với ba hạt phân tán khắp bình là W1 = 6, • và ứng với cả ba phân tử dồn một phía là W2 = 2. • W 1 > W2 : Trạng thái phân tán có entropy lớn hơn trạng thái co cụm. • Do...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Khí lý tưởngVật lý - Khí lý tưởng

  • Nhiệt dung là lượng nhiệt cần trao ñổi ñể nhiệt ñộ thay ñổi một ñộ: • Nhiệt dung của một ñơn vị khối lượng gọi là nhiệt dung riêng. • Nhiệt dung của một mole gọi là nhiệt dung mole. • Nhiệt dung ño trong ñiều kiện V = const gọi là nhiệt dung ñẳng tích. • Nhiệt dung ño trong ñiều kiện P = const gọi là nhiệt dung ñẳng áp. C dQ dT =

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Hệ chất điểmVật lý - Hệ chất điểm

  Một con lắc gồm một vật khối lượng m chuyển ñộng trên một quỹ ñạo tròn nằm ngang. Trong suốt chuyển ñộng dây treo chiều dài l hợp một góc không ñổi θ với phương thẳng ñứng. • Hãy chứng tỏ rằng momen ñộng của vật ñối với tâm vòng tròn O có ñộ lớn cho bởi

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 2

 • Vật lý - Động lực học chất ñiểmVật lý - Động lực học chất ñiểm

  Một vật khối lượng m ñứng yên trên một bàn xoay không ma sát. Vật ñược gắn vào ñầu một sợi dây, ñầu dây kia cột chặt ở tâm bàn xoay. Tìm sức căng dây theo vận tốc góc ω của bàn và chiều dài dây l.

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 1

 • Vật lý - Định luật GaussVật lý - Định luật Gauss

  Đường sức là những ñường xuyên tâm. Trên một mặt cầu tâm O, ñiện trường có ñộ lớn không ñổi.

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Điện trường tĩnhVật lý - Điện trường tĩnh

  Bài tập 5 Hai ñiện tích ñiểm q và 2q ñặt cách nhau 10 cm. M là một ñiểm nằm trên ñường nối dài hai ñiện tích và cách q một ñoạn r. Tìm r ñể ñiện trường tổng hợp tại M triệt tiêu.

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Điện thếVật lý - Điện thế

  . Bài tập 3 • Một dây không dẫn ñiện, chiều dài L ñược tích ñiện ñều với mật ñộ λ > 0. Tìm ñiện thế do thanh tạo ra ở ñiểm M cách dây một khoảng d, nằm trên ñường ñi qua một ñầu dây và vuông góc với dây.

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Công và năng lượngVật lý - Công và năng lượng

  • Hệ thống trên hình bên ñược thả không vận tốc ñầu khi lò xo không co dãn. Vật treo m2 ñi xuống ñược một khoảng h cho ñến khi dừng lại, • Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật m1 và bề mặt ngang.

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Cảm ứng điện từVật lý - Cảm ứng điện từ

  3. Hiện tượng hỗ cảm • Xét hai khung dây ñặt gần nhau, trong ñó có các dòng ñiện biến thiên. • Từ thông do khung này gửi qua khung kia cũng biến thiên, tạo nên trong mỗi khung một dòng ñiện cảm ứng. • Đó là hiện tượng hỗ cảm giữa hai khung dây. 4. Năng lượng từ trường • Dựa vào ñịnh luật Ohm và sññ tự cảm, ta có thể

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Bài 3: Giới thiệu về quartus ii và quy trình thiết kế trên fpgaVật lý - Bài 3: Giới thiệu về quartus ii và quy trình thiết kế trên fpga

  Bước 3: Trong của sổ kế tiếp, chúng ta có thể chọn lựa bất kỳ công cụ của hãng thứ ba nào cần dùng. Công cụ CAD thông dụng dùng cho phần mềm thiết kế mạch điện tử là EDA tools. Vì chúng ta không cần thay đổi gì trong việc lựa chọn công cụ, nhấp chọn Next. Bước 4: Quan sát bảng tổng kết các thiết lập vừa thực hiện. Nhấp chọn Finish để quay trở về...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0