• Phân tích mô hình thuận sóng mặt đa kênh Thomson-Haskell - Trần Phúc ThịnhPhân tích mô hình thuận sóng mặt đa kênh Thomson-Haskell - Trần Phúc Thịnh

  KẾT LUẬN Phương pháp Thomson-Haskell là một trong những phương pháp đầu tiên được đề ra để tính đường cong phân tán cho sóng mặt. Tuy nhiên phương pháp này không tốt cho việc tính toán số và chỉ đạt độ ổn định trong trường hợp thực tế cho tần số dưới 10 Hz. Điều này làm cho phương pháp không được tốt cho những ứng dụng thực tiễn. Để khắc ph...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • An approximate Hahn-Banach-Lagrange theorem - Nguyen DinhAn approximate Hahn-Banach-Lagrange theorem - Nguyen Dinh

  The equivalence of sequential Farkas lemmas and approximate Hahn-Banach-Lagrange theorem It is well-known that the original (linear) Farkas lemma for convex systems is equivalent to the celebrated Hahn-Banach theorem [16]. For the generalizations of non-asymptotic Farkas lemma, i.e., the versions of Farkas-type results that hold under some ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • A study of neutron emission spectra and angular distribution of neutron from (p,n) reaction on some targets of heavy elements - Nguyen Thi Ai ThuA study of neutron emission spectra and angular distribution of neutron from (p,n) reaction on some targets of heavy elements - Nguyen Thi Ai Thu

  CONCLUSION We are interested in the cross section for the energic spectra and spatial distribution of neutron obtained for the incident proton energy of 50 to 350 MeV. We calculate the distribution of neutron escaped a heavy target at different angles from zero degree to 1800 degree, so we know the dominant forward angular emission with inci...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • CFD researched on rice husk gasification in a pilot fixed bed up-Draft system - Le Thi Kim PhungCFD researched on rice husk gasification in a pilot fixed bed up-Draft system - Le Thi Kim Phung

  7. CONCLUSION The CFD model of gasification process with Euler-Euler approach combining with UDFs code was applied in this research. Entire process model was able to be simulated by 2D CFD model, it was important means in understanding mechanism of process and the composition of syngas, outlet temperature, velocities and reaction rates for ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Thống kê Toán - Lê Văn DũngGiáo trình Thống kê Toán - Lê Văn Dũng

  7.2.2. So sánh 2 trung vị Giả sử X và Y là 2 biến ngẫu nhiên liên tục, có trung vị lần lượt là µx và µy. Xét giả thuyết gốc H0 :µx = µy. . Đặt D = X - Y, gọi trung vị của D là µd. Giả thuyết gốc chuyển về giả thuyết gốc mới tương đương H0 : µd = 0. Bài toán so sánh hai trung vị của X và Y bằng phương pháp kiểm định Wilcoxon được đưa về bài toán ki...

  pdf137 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bảo mật trong mạng cảm biến không dây trên lớp Data LinkBảo mật trong mạng cảm biến không dây trên lớp Data Link

  Bài viết trình bày các thuật toán mã hóa, xác thực và đã hiện thực trên mạng cảm biến không dây với bộ mô phỏng TOSSIM để bảo mật dữ liệu trong mạng cảm biến không dây nhằm đạt được tính bảo mật, tính xác thực và tính toàn vẹn dữ liệu trên lớp liên kết dữ liệu. Chúng tôi đã phân tích đánh giá mức độ bảo mật của các thuật toán sử dụng để đảm ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Dithienopyrrole-Based monomers as an acceptor unit building for synthesis of donor – acceptor conjugated polymers - Tam Huu NguyenDithienopyrrole-Based monomers as an acceptor unit building for synthesis of donor – acceptor conjugated polymers - Tam Huu Nguyen

  4. CONCLUSION In conclusion, the derivate of a new class of dithieno[2,3-b:2’,3’-d]pyrrole incorporating with N-acyl group, particularly N-benzoyl dithieno[2,3-b:2’,3’-d]pyrrole monomer, has been achieved via copper-catalyzed amidation reaction. Then monomer BDP was imposed bromine by the brominating replacement reaction to create 2,6-dibro...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Separation performance of poly(vinyl alcohol) based nanofiltration membranes crosslinked by malic acid for salt solutions - Tran Le HaiSeparation performance of poly(vinyl alcohol) based nanofiltration membranes crosslinked by malic acid for salt solutions - Tran Le Hai

  4. CONCLUSIONS Poly(vinyl alcohol) (PVA) based composite nanofiltration (NF) membranes were prepared by coating a thin PVA film on polysulfone ultrafiltration support substrates. The PVA film was crosslinked using malic acid in the presence of HCl as a catalyst. The results indicated that the malic acid content and PVA molecular weight affe...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chức năng biểu thị ý nghĩa tình thái của câu qua một nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong tiếng ViệtChức năng biểu thị ý nghĩa tình thái của câu qua một nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong tiếng Việt

  bstract: The differences between mental verbs and physical verbs are not only that the former refer to intellectual states (e.g. ‘know’, ‘understand’), non-observable intellectual acts (‘suspect’, ‘believe’) or cognitive processes (‘realize’, ‘find’) and that the latter refer to physical states (‘sleep’, ‘pain’), physical acts (‘hit’, ‘run’, etc...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến quá trình phân hủy kỵ khí rác thải hữu cơ - Phan Công HoàngNghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến quá trình phân hủy kỵ khí rác thải hữu cơ - Phan Công Hoàng

  KẾT LUẬN Nghiên cứu này đã đánh giá được tác động của nhiều thông số lên quá trình phân hủy kỵ khí rác thải hữu cơ, bao gồm nhiệt độ, % tổng lượng chất rắn, tỷ lệ phối trộn giữa rác và bùn mồi, và sự biến động pH. Đối với vật liệu được thiết kế và sử dụng trong nghiên cứu này điều kiện tối ưu để sinh lượng khí methane lớn nhất và thời gian ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0