• Sinh học - Di truyền và chọn giống thủy sảnSinh học - Di truyền và chọn giống thủy sản

  Giáp xác có thể là lòai đơn tính hoặc lƣỡng tính  Một số lòai có cơ chế xác định giới tính XY hoặc WZ (Tôm càng xanh WZ?)  Tuyến andorgen quyết định kiểu hình giới tính (và tăng trƣởng).  Yếu tố môi trƣờng: Nhiệt độ, ánh sáng cũng co` ảnh hƣởng đến kiểu hình giới tính

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Nguyên phân (mitose)Sinh học - Nguyên phân (mitose)

  • SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO CHẤT 1. Ở TẾ BÀO ĐỘNG VẬT (THẮT EO) 2. Ở TẾ BÀO THỰC VẬT (THÀNH LẬP VÁCH NGĂN GIỮA 2 TB)

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Kiểm soát biểu hiện geneSinh học - Kiểm soát biểu hiện gene

  6. Ý nghĩa của sự biểu hiện gene ° Tiền hạch: nhanh chóng [mức sao mã, operon] để khai thác tối đa nguồn thực phẩm tạm thời. • ° Chân hạch: ở nhiều mức (nhiều cơ hội), chủ yếu cho yêu cầu phát triển

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Biểu hiện gene: Sao mã và dịch mãSinh học - Biểu hiện gene: Sao mã và dịch mã

  • Một số khác biệt: • (1) Chân hạch: gene có intron (tiền hạch: không) • (2) Tiền hạch: polycistronic mRNA • Chân hạch: monocistronic mRNA • [Cistron: đơn vị di truyền tương ứng với 1 đoạn DNA chuyên biệt cho một chuỗi polypetide.] • (3) Tiền hạch: dịch trước khi mRNA hoàn thành Chân hạch: dịch sau khi mRNA hoàn thành và rời nhân • (4) Châ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Tái bản DNA và sửa chữa DNASinh học - Tái bản DNA và sửa chữa DNA

  • Tóm lại, quá trình tái bản, ở prokaryote và eukaryote, xảy ra rất an toàn để duy trì thông tin nguyên vẹn trong các phân tử DNA. • Phân tử DNA 2 sợi bổ sung: x2 thông tin; sợi bị xáo trộn được sửa chữa nhờ sợi còn nguyên vẹn.

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Cấu trúc Acid NucleiSinh học - Cấu trúc Acid Nuclei

  •  Vì sao phải nén chặt? • - Tích lũy một lượng lớn thông tin trong nhân • - Không bị các lực cơ học phá vỡ • - Giúp sự phân ly nhiễm sắc thể (sau sự tái bản DNA) trong sự phân chia tế bào • - Có vai trò kiểm soát sự biểu hiện gene: có sự nới lỏng hơn trong các vùng sao chép.

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Hóa bảo vệ thực vật - Đại cương hóa chất bảo vệ thực vậtHóa bảo vệ thực vật - Đại cương hóa chất bảo vệ thực vật

  PHÂN LOẠI THUỐC TRỪ DỊCH HẠI Phân loại theo con đường xâm nhập của chất độc vào nhóm dịch hại Côn trùng và nhện a) Xâm nhập qua thức ăn. b) Xâm nhập qua biểu bì. c) Xâm nhập qua khí quản. Loài gặm nhắm: a) Vị độc; b)Xông hơi Cách xâm nhập vào tuyến trùng: Tiếp xúc, Hô hấp. Xâm nhập vào nấm và vi khuẩn:Tiếp xúc, Xông hơi Cách xâm nhập...

  pdf80 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Sự phong phú của côn trùngSinh học - Sự phong phú của côn trùng

  Xuất hiện ở bộ Hymenoptera (kiến, ong ) và một số loài rệp (sáp/ muội) Con cái 2 n con đực 1 n Con cái sau giao phối kiểm soát việc phóng thích tinh trùng từ túi tinh  trứng thụ tinh đẻ con cái, không thụ tinh đẻ con đực. Con cái kiểm soát tỉ lệ đực cái ở thế hệ con. Là yếu tố quan trọng trong tiến hóa loài của các loài có đời sống “xã hội” n...

  pptx24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Phân loại học côn trùng (Entomology taxonomy)Sinh học - Phân loại học côn trùng (Entomology taxonomy)

  Phân loại học côn trùng (Entomology taxonomy) Bộ cánh cứng (Coleoptera) Bộ cánh vảy (Lepidoptera) Bộ cánh thẳng (Orthoptera)

  pptx8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 4: Sinh thái học côn trùngSinh học - Chương 4: Sinh thái học côn trùng

  Ánh sáng Phản ứng của côn trùng đối với ánh sáng nhân tạo rất đa dạng và khác nhau đối với các loại côn trùng khác nhau. Nó làm thay đổi trạng thái sinh lí hay chín sinh dục, tuổi của cá thể. Mắt của côn trùng chỉ nhìn thấy được các màu nhạt nên nhị hoa thường ít co màu sặc sỡ để thu hút được côn trùng đến thụ phấn.

  pptx24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0