• Bài giảng Chương 10 Ánh sáng trong các môi trườngBài giảng Chương 10 Ánh sáng trong các môi trường

  Đèn huỳnh quang gồm một ống thủy tinh chứa đầy hỗn hợp hơi thủy ngân và khí trơ như Argon . Khi có dòng điện chạy qua hỗn hợp, bức xạ tử ngoại được phát ra. Thành trong của ống được phủ một lớp phát quang phát ra ánh sáng nhìn thấy khi được kích thích bởi bức xạ tử ngoại. Đèn huỳnh quang tạo ra rất ít nhiệt nên có hiệu suất cao.

  ppt74 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Chương 9 Nhiễu xạ ánh sángBài giảng Chương 9 Nhiễu xạ ánh sáng

  Trên tiêu diện của thấu kính L2 một loạt các vân sáng. Giữa hai vân sáng kề nhau, có (N – 2) vân sáng khác (cực đại phụ) yếu hơn nhiều và (N –1) vân tối (cực tiểu)

  ppt44 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1524 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Chương 8 Giao thoa ánh sángBài giảng Chương 8 Giao thoa ánh sáng

  Nở kế hiện đại nhất gồm có một vòng K bằng thạch anh đúc (tính chất nhiệt của nó đã biết) trên đó đặt một bản thuỷ tinh mẫu chuẩn P (hình 8.22) Khi đốt nóng toàn bộ dụng cụ, do hệ số nở của P và R khác nhau mà độ dày của lớp không khí M thay đổi (lớp không khí thường có dạng nêm), làm cho hệ vân dịch chuyển.

  ppt55 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5 Hệ các phương trình maxwell và sóng điện từBài giảng Chương 5 Hệ các phương trình maxwell và sóng điện từ

  Khi có môi trường điện môi hoặc môi trường từ, các phương trình Maxwell có những thay đổi Xét môi trường đồng chất, đẳng hướng, hệ số từ môi và điện môi là hằng số, không phụ thuộc hướng truyền sóng, ta có tốc độ truyền sóng điện từ trong môi trường là: Vận tốc truyền sóng điện trừ trong môi trường vật chất thường bé hơn vận tốc ánh sóng trong ch...

  ppt42 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 3050 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Chương 4 Cảm ứng điện từBài giảng Chương 4 Cảm ứng điện từ

  Trong vế trái là năng lượng từ trường và năng lượng điện trường, vế phải là nhiệt năng tỏa ra của R. Ý nghĩa là trong thời gian t1 đến t2 thì năng lượng từ và năng lượng điện bị mất dưới dạng nhiệt năng của R. Ở trạng thái phi tuần hoàn và tới hạn thì năng lượng từ và điện giảm cùng lúc. Ở trạng thái giả tuần hoàn: tụ và cuộn cảm trao đổi năng lư...

  ppt30 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Chương 3 Từ trường tĩnh trong chân khôngBài giảng Chương 3 Từ trường tĩnh trong chân không

  IV/ Định lý Ampère (Định lý dòng toàn phần) 1/ Lưu số của vectơ cảm ứng từ (kí hiệu: L) Như đã biết lưu số của véc tơ tĩnh điện trường dọc theo đường cong kín (C) bằng không: Ngược lại lưu số của véc tơ cảm ứng từ dọc theo đường cong kín (C) khác không:

  ppt34 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 2797 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Động lực học vật rắn quayBài giảng Động lực học vật rắn quay

  Một bánh xe đang quay với vận tốc góc ω0 = 20π rad/s thì bị hãm, bánh xe quay chậm dần đều rồi dừng lại sau thời gian t = 20s. a. Gia tốc góc của bánh xe. b. Số vòng mà bánh xe quay được kể từ lúc bị hãm đến lúc dừng.

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2 Vật dẫnBài giảng Chương 2 Vật dẫn

  Để thiết lập một hệ điện tích cần phải cung cấp một công để thắng lực tương tác giữa các điện tích. Do đó một hệ điện tích phải mang năng lượng.

  ppt30 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 884 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chương 2: Tính chất lý hóa của sợi dệtBài giảng Chương 2: Tính chất lý hóa của sợi dệt

  Naêm 1960 saûn xuaát xô PU coù ñoä ñaøn hoài cao goïi laø Spandex coù öu ñieåm: Khoái löôïng rieâng 1g/cm3 Huùt aåm 0,3-0,4% Co giaõn cao (500-700%) Ít bieán daïng deûo Ñaøn hoài gaáp 10 laàn xô thoâng thöôøng, nhö cao su Keùm beàn vôùi dung dòch taåy chöùa chaát clo

  ppt58 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1 Điện trường tĩnh trong chân khôngBài giảng Chương 1 Điện trường tĩnh trong chân không

  Ánh sáng phản chiếu từ chỗ có chữ trên bản gốc lên gương không gây tác dụng lên điện tích trên mặt trống. Ngược lại, ánh sang phản chiếu từ chỗ không có chữ làm mặt trống trở thành vật dẫn, điện tích tại đó bị mất đi. Trống quay đến hộp mực, các điện tích này hút các hạt bụi mực, tạo thành một văn bản trên mặt trống. Hệ thống kéo giấy gồm bộ phận...

  ppt70 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1078 | Lượt tải: 2