• Toán rời rạc - Chương 5: Lý thuyết chuỗiToán rời rạc - Chương 5: Lý thuyết chuỗi

  Thuật toán tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa Cho chuỗi lũy thừa Để tìm miền hội tụ, ta tiến hành các bước sau: Bước 1. Tìm bán kính hội tụ R. • Nếu thì mi R = 0 ền hội tụ là D = {0 . } • Nếu thì mi R = +∞ ền hội tụ là D = ℝ

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương 4: Phương trình vi phân cấp 2Toán rời rạc - Chương 4: Phương trình vi phân cấp 2

  Phương pháp giải Bước 1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất Bước 2. Tìm một nghiệm riêng cho (8). Bước 3. Kết luận nghiệm tổng quát của (8) là y0 y py qy ′′ ′ + + = 0. yr y y y TQ r = + 0 .

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương 3: Phương trình vi phân cấp 1Toán rời rạc - Chương 3: Phương trình vi phân cấp 1

  Chương 3. Phương trình vi phân cấp 1 3.1. Các ví dụ thực tế dẫn đến phương trình vi phân. 3.2. Bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân cấp 1. 3.3. Phương trình vi phân có dạng tách biến. 3.4. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - CâyToán rời rạc - Cây

  Chọn một đỉnh tùy ý của đồ thị làm gốc. Xây dựng đường đi từ đỉnh này bằng cách lượt ghép các cạnh sao cho mỗi cạnh mới ghép sẽ nối đỉnh cuối cùng trên đường đi với một đỉnh còn chưa thuộc đường đi.Tiếp tục ghép thêm cạnh vào đường đi chừng nào không thể thêm được nữa. Nếu đường đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị thì cây do đường đi này tạo nê...

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Những khái niệm và tính chất cơ bảnToán rời rạc - Những khái niệm và tính chất cơ bản

  Giải: Ta thêm vào đồ thị G một đỉnh z và nối z với mỗi đỉnh của G bởi một cạnh, ta thu được đồ thị G’ có n+1 đỉnh.Bậc của mọi đỉnh trong G’ đều lớn hơn bậc cũ của nó một đơn vị(trừz), còn bậc của z bằng n. Do đó trong G’thì deg’(i)+deg’(j)=deg(i)+1+deg(j) +1 n-1+1+1 = n+1, khi i và j khác z . deg’ (i) + deg ’(z) = deg (i) + 1 + n  n+1 ,vớ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Phần VI: Đại số bool và hàm boolToán rời rạc - Phần VI: Đại số bool và hàm bool

  Example. Design a circuit for a light controlled by two switches Solution. The switches are represented by two Boolean variables x, y : 1 for CLOSED and 0 for OPEN Let F(x, y) =1 when the light is ON and 0 when it is OFF Assume that F(1, 1) =1 when both switches are closed

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Phần V: Quan hệ RelationsToán rời rạc - Phần V: Quan hệ Relations

  Bài tập 5. ĐỀ THI NĂM 2006  Xét thứ tự “”trên tập P(S)các tập con của tập S ={1,2,3,4,5}trong đó AB nếu A là tập con của B.  Tìm một thứ tự toàn phần “ ≤ ”trên P(S) sao cho với A, B trong P(S), nếu AB thì A≤ B. Tổng quát hoá cho trường hợp S có n phần tử.

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Phần IV: Hệ thức đệ quyToán rời rạc - Phần IV: Hệ thức đệ quy

  Bài tập 10) Tìm hệ thức đệ qui cho xn, trong đó xn là số miền của mặt phẳng bị phân chia bởi n đường thẳng trong đó không có hai đường nào song song và không có ba đường nào đồng qui. Tìm x n . 11) Đề thi 2009. a) Tìm nghiệm tổng quát của hệ thức đệ qui: a n = 6an-2 – 9 an-1. b) Tìm nghiệm thỏa điều kiện đầu a0 = 1, a1 = 3 của hệ thức đ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương III: Tập hợp, ánh xạ, phép đếmToán rời rạc - Chương III: Tập hợp, ánh xạ, phép đếm

  Trong các trường hợp sau hãy xem xét xem ánh xạ nào là đơn ánh, toàn ánh, song ánh.Tìm ánh xạ ngược cho các song ánh a) f : (0, +)  R định bởi f(x) = ln2x – 2lnx + 3; b) f : (0, +)  [2, +) định bởi f(x) = ln2x – 2lnx + 3; c) f : (e, +)  R định bởi f(x) = ln2x – 2lnx + 3; d) f : (e, +)  (2, +) định bởi f(x) = ln2x – 2lnx + 3; e) f : ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Phần II: Vị từ và lượng từToán rời rạc - Phần II: Vị từ và lượng từ

  Qui tắc tổng quát hoá phổ dụng: Nếu trong một mệnh đề lượng từ hoá, khi thay một biến buộc bởi lượng từ  bằng một phần tử cố định nhưng tuỳ ý của tập hợp tương ứng mà mệnh đề nhận được có chân trị 1 thì bản thân mệnh đề lượng từ hoá ban đầu cũng có chân trị 1.

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0