• Xác suất thống kê ứng dung trong kinh tế xã hội - Chương VII: Một số vấn đề về phân phối của tham số mẫuXác suất thống kê ứng dung trong kinh tế xã hội - Chương VII: Một số vấn đề về phân phối của tham số mẫu

  Chương VII: Một số vấn đề về phân phối của tham số mẫu Bài toán Theo sở vụ thuế, 75% số biên lai nộp thuế sẽ được khấu trừ (Chẳng hạn 10%) Chọn ngẫu nhiên 100 biên lai thu thuế a. Tìm trung bình của tỉ lệ mẫu của biên lai sẽ được kháu trừ b. Tìm phương sai và độ lệch chuẩn của tỉ lệ mẫu c. Tìm xác suất để tỉ lệ mẫu vượt 0.8

  pdf77 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Giáo trinh Xác suất thống kê ứng dung trong kinh tế xã hộiGiáo trinh Xác suất thống kê ứng dung trong kinh tế xã hội

  Xác suất thống kê ứng dung trong kinh tế xã hội Thang đo khoảng thường dùng cho các đặc điểm số lượng và đôi khi cũng được áp dụng cho các đặc điểm thuộc tính. Thang đo khoảng là thang đo thứ bậc có các khoảng cách đều nhau. Cá phép tính cộng trừ đều có ý nghĩa

  pdf79 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn giải bài tập xác suất – thống kêHướng dẫn giải bài tập xác suất – thống kê

  Cách tra bảng:  Tra xuôi: ví dụ muốn tra (0,82) thì dóng theo hàng 0,8 và cột 0,02 ta được giá trị cần tìm là: (0,82) = 0,7939 + Khi muốn tìm giá trị (–x) thì tra thông qua (x) với: (–x) = 1 – (x) + Xem bảng tra xuôi ở trang tiếp theo  Tra ngược: ví dụ muốn tra u(0,025). Thực chất u(0,025) là một giá trị x nào đó sao cho P(Z  x) = 0...

  pdf189 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 1

 • Xác suất thống kê - Chương V: Biễn ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suấtXác suất thống kê - Chương V: Biễn ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất

  Xác suất thống kê - Chương V: Biễn ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất Bài toán: Tìm phương sai cảu biến nhẫu nhiên chỉ số lần suất hiện mặt sấp khi tung nột đồng xu hai lần liên tiếp tìm phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác định

  pdf39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương V: Khái niệm cơ bản về xác suấtXác suất thống kê - Chương V: Khái niệm cơ bản về xác suất

  Bài toán một công te nơ chứa theo ti lệ bằng nhau các lô sản phẩm được sản xuất từ 3 nhà máy khác nhau. tỉ lệ phế phẩm của từng nahf máy 1, 2, 3 được ciết alf 0.03, 0.04, 0.05. Chọn ngẫu nhiên một lô từ công te no rồi lấy lô ấy chọn ngẫu nhiên một sản phẩm - Tính xác suất dể lấy phải phế phẩm - Biết sản phẩm lấy ra là phế phẩm, tính xác suất để...

  pdf108 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương IV: Các đại lượng thống kê mô tảXác suất thống kê - Chương IV: Các đại lượng thống kê mô tả

  Chương IV: Các đại lượng thống kê mô tả Để xét xem một giá trị dữ liệu lệch khỏi trung bình của tập dữ liệu mấy lần độ lệch chuẩn ta thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu Công thức tính giá trị chuẩn hóa z cho dữ liệu tổng thể

  pdf92 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương III: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồXác suất thống kê - Chương III: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ

  Chương III: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ Xác định xem thành phần nào được dùng làm thân (mỗi thân có thể biểu diễn bới nhieuf chữa số), thành phần nào được dùng làm lá thường chỉ được biểu diễn bởi một chữa số)

  pdf60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương II: Thu thập dữ liệuXác suất thống kê - Chương II: Thu thập dữ liệu

  Nếu các phần tử của tổng thể phân tán quá rộng và thiếu thông tin về chúng, người ta thường chọn mẫu theo nhiều cấp. Khi chọn nhiều cấp, ta có nhiều loại đơn vị chọn mẫu ở mỗi cấp (đơn vị chọn mẫu cấp 1, cấp 2,.) Để chọn mẫu ở mỗi cấp chỉ cần có thông tin về phân bố của dấu hiệu ở cấp ấy là đủ. Việc chọn mẫu ở mỗi cấp có thể tiến hành theo phư...

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hộiTài liệu môn Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội

  Thang đo tỉ lệ là loại thang đo dùng cho đặc tính số lượng. Thang đo tỷ lệ có đầy đủ các đặc tính của thang đo khoảng, ngoài ra thang đo này có một trị số 0 ”thật”, cho phép lấy tỉ lệ so sánh giữa hai giá trị quan sát. Đây là loại thang đo cao cấp nhất trong các loại thang đo. Ví dụ Tiền tệ, mét, kg, tấn, tạ,. Chú ý: Sau khi đã thu thập thì dữ...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫuXác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫu

  2.Trước đây lợi nhuận trung bình là 0,6.Với mức ý nghĩa 0.05,hãy kiểm tra ý kiến cho rằng lợi nhuận trung bình đã tăng lên . • Ta có bài toán kiểm định trung bình, TH 2 H : a a 0,6   0

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0