• Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 5 Ðộng lực học chất lỏng thựcGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 5 Ðộng lực học chất lỏng thực

  Ví dụ 1. Dòng nước (ν=0,01cm2/s) chảy trong ống ñược nghiên cứu bằng mô hình tỷ lệ 1/10. Mô hình dùng không khí ở nhiệt ñộ và áp suất bình thường (ν=0,15cm2/s). Tìm tỷ số vận tốc. (HD: có hệ số nhớt ν - ma sát – dùng tiêu chuẩn Reynolds) Ví dụ 2. Máy thủy lực ñược ñặc trưng bởi: ñường kính bánh xe công tắc D. cột áp H, tốc ñộ quay n, lưu lượng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 763 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 4 Ðộng lực học chất lỏng lý tưởngGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 4 Ðộng lực học chất lỏng lý tưởng

  Bỏ qua tổn thất năng lượng, xác định đường kính d2 của mặt cắt co hẹp của ống để khi cho một lưu lượng nước qua ống là Q l s = 8.8 / thì nước trong ống đặt tại mặt cắt co hẹp sẽ được hút lên một độ cao H=55cm. ðường kính ống tại mặt cắt 1 là d mm 1 = 100 và áp suất tại đó là p N m 1 = 103920 / 2 . Nước có trọng lượng riêng là γ = 9,81.10 / 3 3 ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 770 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 3 Ðộng học chất lỏngGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 3 Ðộng học chất lỏng

  Nước chảy qua ống rẽ như hình vẽ trên. ðoạn AB có đường kính d mm 1 = 50 , đoạn BC có d mm 2 = 75 , vận tốc trung bìnhV m s 2 = 2 / . ðoạn ống CD cóV m s 3 = 1.5 / đoạn ống CE có d mm 4 = 30 . Biết rằng lưu lượng dòng chảy trong CD bằng hai lần lưu lượng dòng chảy trong đoạn CE. Tìm lưu lượng và vận tốc trung bình trong từng đoạn ống và d3 của ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 695 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 2 Thủy tĩnhGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 2 Thủy tĩnh

  Định nghĩa: - Đường mớn nước: Giao tuyến của vật nổi với mặt tự do của chất lỏng. - Mặt nổi: Giao diện giữa vật nổi và mặt tự do của chất lỏng. mặt nổi là tiết diện phẳng có chu vi là đường mớn nước. Gọi A là là diện tích của mặt nổi. - Trục nổi: Trục vuông góc với mặt nổi và đi qua trọng tâm C của vật nổi. Giả sử vật nổi có mặt phẳng đối xứng...

  pdf15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1027 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 1 Các khái niệm cơ bảnGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 1 Các khái niệm cơ bản

  Lực mặt Là các lực tác dụng lên mặt kín S bao quanh thể tích V do sự tiếp xúc của S với các mặt khác. Ví dụ: áp suất khí quyển tác dụng lên mặt thoáng, lực ma sát trên bề mặt vật tiếp xúc giữa dòng chảy và thành rằn

  pdf4 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Vật lý hạt nhânBài tập Vật lý hạt nhân

  Câu 19: Khi kể đến chuyển động spin, việc phát sinh thêm năng lượng phụ là do: A. Có tương tác giữa momen từ riêng và momen từ quỹ đạo B. Có tương tác giữa momen từ riêng của các electron trong nguyên tử C. Cả hai tương tác trong câu A và B D. Tương tác giữa momen spin và momen quỹ đạo Câu 20: Trong nguyên tử có các lớp K, L đều đầy có bao nhi...

  pdf3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 739 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vật lý nguyên tửBài giảng Vật lý nguyên tử

  Câu 19: Khi kể đến chuyển động spin, việc phát sinh thêm năng lượng phụ là do: A. Có tương tác giữa momen từ riêng và momen từ quỹ đạo B. Có tương tác giữa momen từ riêng của các electron trong nguyên tử C. Cả hai tương tác trong câu A và B D. Tương tác giữa momen spin và momen quỹ đạo Câu 20: Trong nguyên tử có các lớp K, L đều đầy có bao nhi...

  pdf3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 849 | Lượt tải: 2

 • Bài tập Cơ học lượng tửBài tập Cơ học lượng tử

  Câu 19: Hiệu ứng đường ngầm là hiện tượng vi hạt xuyên qua hàng rào thế có độ cao U khi năng lượng E của hạt: A. lớn hơn U B. ít nhất bằng U C. bằng U D. nhỏ hơn U Câu 20: Một vi hạt chuyển động trên trục Ox tới hàng rào thế năng có bề rộng a, bề cao Uo. Nếu hạt có năng lượng E < Uo thì: A. Khả năng hạt qua được rào càng tăng khi a càng nhỏ B...

  pdf3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1159 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Quang học lượng tửBài tập Quang học lượng tử

  Câu 11:Hiện tượng lệch phương truyền của tia X trong hiệu ứng Compton là: A. Hiện tượng nhiễu xạ B. Hiện tượng tán xạ C. Hiện tượng khúc xạ D. Hiện tượng phản xạ Câu 12: Trong hiện tượng Compton, các photon tán xạ trên các electron liên kết yếu với hạt nhân có bước sóng: A. Bằng bước sóng photon ban đầu B. Lớn hơn bước sóng photon ban đầu C. ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1701 | Lượt tải: 2

 • Bài tập Nhiễu xạ ánh sángBài tập Nhiễu xạ ánh sáng

  Câu 18: Một cách tử có chu kỳ d = 6µm và bề rộng một khe là b = 1,2µm. Ánh sáng đơn sắc chiếu thẳng góc với mặt cách tử có bước sóng  = 0,6µm. Số ccuwcj đại chính cho bởi cách tử là: A. 17 B. 19 C. 21 D. 23 Câu 19: Một cách tử có chu kỳ d = 7,2µm và bề rộng một khe là b = 1,2µm được chiếu bằng chùm sáng đơn sắc thẳng góc với mặt cách tử. Số cự...

  pdf3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 3224 | Lượt tải: 0