• Toán học - Chương 1: Tập hợp và số thựcToán học - Chương 1: Tập hợp và số thực

  Với keyword được cho dưới dạng type=numeric thì máy sẽ cho nghiệm d-ới dạng một hàm t-ợng tr-ng mà ta có thể biết đ-ợc giá trị số của nó tại bất kỳ điểm nào. ? Với keyword đ-ợc cho d-ới dạng ouput=basic thì máy sẽ cho ta tập hàm cơ sở mà tập nghiệm đ-ợc căng trên đó (nh- một bao tuyến tính). Nếu ph-ơng trình không phải là thuần nhất thì máy sẽ...

  pdf239 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Ứng dụng hình học của tích phân xác địnhToán học - Ứng dụng hình học của tích phân xác định

  ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH Cho đường cong C: Tính diện tích mặt tròn xoay tạo ra khi C quay quanh Oy.

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Tích phân suy rộngToán học - Tích phân suy rộng

  Tích phân cần nhớ Với mọi  > 0, I và J luôn luôn hội tụ Phương pháp khảo sát: Nếu  > 1 : dùng sự hội tụ tuyệt đối (chận bỏ cos, sin) Nếu 0<  1: dùng tp từng phần với u=1/x

  ppt45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Tích phân xác địnhToán học - Tích phân xác định

  Phương pháp đổi biến số Nếu f liên tục trên [a, b] x = u(t) thỏa u(t) và u’(t) liên tục trên [, ] u() = a, u() = b

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Tích phân bất địnhToán học - Tích phân bất định

  Thay x bởi –x, biểu thức dưới dấu tp không Thay x bởi –x, biểu thức dưới dấu tp không đổi Thay x bởi +x, biểu thức dưới dấu tp không đổi

  ppt50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Phương trình vi phân cấp 1Toán học - Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình tách biến Phương trình đẳng cấp Phương trình tuyến tính cấp 1 Phương trình vi phân toàn phần Phương trình Bernoulli.

  ppt38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Khảo sát hàm sốToán học - Khảo sát hàm số

  x(t), y(t) xác định liên tục trên R. x(t), y(t) tuần hoàn với chu kỳ 2 nên chỉ khảo sát và vẽ trong 1 chu kỳ (t[­, ]) x(t) chẵn, y(t) lẻ  đt đối xứng qua ox  chỉ khảo sát nửa chu kỳ (t[0, ])(nửa chu kỳ còn lại vẽ đối xứng qua ox).

  ppt71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Khai triển TaylorToán học - Khai triển Taylor

  Thông thường chỉ áp dụng kt Tayor để tính gh nếu các pp khác (gh cơ bản, VCB, L’Hospital) tính quá dài hoặc không tính được. Đa số các bài dùng Taylor rơi vào trường hợp thay VCB hoặc VCL qua tổng, hiệu gặp triệt tiêu. Do đó các biểu thức được khai triển đến khi hết triệt tiêu ở phần đa thức thì dừng, phần VCB bậc cao bỏ đi khi tính lim

  ppt57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Hàm số liên tụcToán học - Hàm số liên tục

  f liên tục trên [a, b], gọi m và M lần lượt là gtnn và gtln của f trên [a, b], ta có Hệ quả: nếu f liên tục trên [a, b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong (a,b). Xét phương trình x.2x – 1 = 0 trong (0, 1)

  ppt10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Bài 2: Hàm sốToán học - Bài 2: Hàm số

  Tìm hàm ngược của hàm số y = f(x) = 2x + 3 trên R B1: giải pt y = f(x) Biểu thức hàm ngược theo y : B2: Đổi vai trò của x, y :

  ppt42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0