• Bài giảng Sinh hóa học - Chương 2: Các đại phân tử sinh học acid nucleic và proteinBài giảng Sinh hóa học - Chương 2: Các đại phân tử sinh học acid nucleic và protein

  Isozyme là những trạng thái khác nhau của một enzyme, các isozyme đều xúc tác cho cùng một phản ứng -  Các Isozyme chỉ khác nhau ở một số tính chất như- ở pH hoặc nồng độ cơ chất tại đó chúng xúc tác tốt nhất. -  Isozyme thường là những protein phức gồm nhiều tiểu phần polypeptide. - Thí dụ enzyme dehydrogenase khử hydro của axit lactic, là e...

  pdf86 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh hóa học - Chương 1: Lược sử ra đời sinh học phân tửBài giảng Sinh hóa học - Chương 1: Lược sử ra đời sinh học phân tử

  •  Lợn: các loại gen hóc môn sinh trưởng và yếu tố sinh trưởng –  mMT, hGH, mMT-bGH, PRL-bGH, mMT hGRF, alb-hGRF, mMT-hGF và mMT-bGH •  Bò: b-GH –  Gen tạo máu –  Gen tạo sữa –  Gen tạo kháng thể

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh hóa học - Chương VI: Hóa sinh hệ miễn dịchBài giảng Sinh hóa học - Chương VI: Hóa sinh hệ miễn dịch

  Để loại bỏ kháng nguyên thì : - Kháng thể nhận dạng kháng nguyên, - Hoạt hóa bổ túc thể (như là những enzyme), - Làm thủng màng -> loại trừ kháng nguyên. Như vậy, bổ túc thể phối hợp hoạt động với kháng thể và đóng vai trò quan trọng của các chất trung gian trong đáp ứng miễn dịch. Do quan niệm chúng có tác dụng bổ túc cho phản ứng kháng ngu...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh hóa học - Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học - Chương V: Sự trao đổi nước và chất khoángBài giảng Sinh hóa học - Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học - Chương V: Sự trao đổi nước và chất khoáng

  VAI TRÒ SINH HỌC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ KHOÁNG 1) Khoáng đa lượng Calcium (Ca) và phosphor (P) Sodium (Na), potassium (K), chlorine (Cl) Magnesium (Mg) Sulfur (S) 2) Khoáng vi lượng Iron (sắt) Copper (đồng) Cobalt Zinc (kẽm) Manganese Iodine Selenium

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acidSinh học - Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acid

  8. RỐI LOẠN BIẾN DƯỠNG PROTEIN 1) S? thi?u v? s? lu?ng v ch?t lu?ng protein trong kh?u ph?n. 2) Sự thay đổi hàm lượng protein toàn phần huyết thanh. 3) Sự thay đổi hàm lượng và tỷ lệ giữa các tiểu phần protein huyết thanh (albumin, a, ß, ?- globulin). 4) Rối loạn sinh tổng hợp protein : do đột biến NST (thay đổi số lượng hoặc thay đổi cấu trú...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Khoa học đất cơ bản (basic of soil science)Sinh học - Khoa học đất cơ bản (basic of soil science)

  Chất lượng, thoái hóa và phục hồi đất. Chất lượng đất: • Chất lượng đất là chỉ số đo khả năng thực hiện các nhiệm vụ sinh thái học của đất. Chất lượng đất phản ảnh tổng hợp các tính chất hóa học, lý học và sinh học. Sự thoái hóa đất: • Sự suy giảm nghiêm trọng chất lượng đất; đất dễ bị xói mòn Sự hồi phục đất • Phục hồi chất lượng bằng các...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Di truyền chọn giống cáSinh học - Di truyền chọn giống cá

  Lai xa ít khi thành công do cơ chế cách ly sinh sản: – Sự khác biệt về cấu trúc tế bào, bộ nhiễm sắc thể. – Sự không tương thích giữa các giao tử. – Tập tính sinh sản. – Môi trường sống  Con lai khác loài được chọn là đối tượng nuôi mới cần có đặc điểm g

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Di truyền các tính trạng số lượngSinh học - Di truyền các tính trạng số lượng

  • V E có thể cải thiện kiểu hình. • V E có thể phá vỡ chương trình chọn giống nếu không được kiểm soát. • Ảnh hưởng của VE phải tách khỏi ảnh hưởng của VG Một số biểu hiện của VE : + Tăng trưởng đột ngột + Tuổi và kích cỡ cá bố mẹ + Kích cỡ trứng .

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Di truyền quần thểSinh học - Di truyền quần thể

   Quần thể là gì ?  Di truyền quần thể? Tập hợp các cá thể cùng 1 loài, sống trong 1 môi trường và chúng giao phối tự do. Nghiên cứu cấu trúc di truyền và sự tiến hóa của quần thể (nguyên nhân làm thay đổi cấu trúc di truyền). - Đột biến - Di cư - Chọn lọc - Trôi dạt gen - Lai cận huyết

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương II: Di truyền các tính trạng chất lượngSinh học - Chương II: Di truyền các tính trạng chất lượng

  Gen đa tính trạng (Pleiotropy) • Một gen có thể ảnh hưởng nhiều tính trạng – VD: Cá chép màu xanh (bb) và vàng (gg) thì tăng trưởng chậm. – Cá chép kính, chép có vẩy sắp thành hàng và chép trần đã phát hiện được 17 ảnh hưởng của gen đa tính trạng. • Ảnh hưởng thường không quan trọng

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0