• Đề thi thử giữa kỳ môn: Xác suất thống kê - Mã đề: 209Đề thi thử giữa kỳ môn: Xác suất thống kê - Mã đề: 209

  Câu 33: Gieo 1 xí ngầu 2 lần, gọi a – số chấm xuất hiện lần 1, b – số chấm xuất hiện lần 2. Tìm xác suất để a 2b hoặc b 2a ? A. 1/6 B. 1/9 C. 5/18 D. 1/12 Câu 34: Trong một buổi họp gồm 12 ngƣời. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 chủ tọa và 1 thƣ ký? A. 144 B. 132 C. 66 D. 110 Câu 35: Trong thùng có 7 bi đỏ và 8 bi trắng. Tìm xác suất để lấy 5 bi t...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử giữa kỳ môn: Xác suất thống kê - Mã đề thi: 132Đề thi thử giữa kỳ môn: Xác suất thống kê - Mã đề thi: 132

  Câu 19: Qui trình sản xuất 1 sản phẩm thủ công có 3% đơn vị sản phẩm hỏng. Lấy 15 sản phẩm kiểm tra, tìm xác suất có đúng 2 sản phẩm hỏng? A. 93,64% B. 6,36% C. 27,56% D. 72,44% Câu 20: Gieo 1 xí ngầu 1 lần, gọi X – xuất hiện mặt chẵn, Y – xuất hiện mặt lẻ. Khẳng định nào dƣới đây không chính xác? A. P(X) P(Y) B. P(X) P(Y) 1 C. P(X) P(Y) 1 D. ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Toán cao cấp - Chương 4: Ma trận – Định thức – Hệ phương trình đại số tuyến tínhGiáo trình môn Toán cao cấp - Chương 4: Ma trận – Định thức – Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Ví dụ 1 Giải phương trình vi phân y" + 2y' - 8y = ex( 25x2 + 3) (1) + Tìm nghiệm phương trình đặc trưng : k2 + 2k - 8 = 0, có nghiệm k1 = 2 ; k2 = -4 vậy tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng : y C e C e   1 2 2x 4x  + Vế phải f(x) = ex( 3x2 + 1) =>  = 1 và n = 2. Do  = 1 không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên trong công ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Toán cao cấpGiáo trình môn học Toán cao cấp

  Chú ý : - Tích phân suy rộng là giới hạn của tích phân xác định hiểu theo nghĩa thông thường khi cho cận lấy tích phân dần tới vô cùng. Do vậy muốn tính tích phân suy rộng ta có thể dùng công thức Newton – Leibnitz để tính, sau đó cho cận lấy tích phân dần tới vô cùng.

  pdf86 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học ToánGiáo trình sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học Toán

  • Tìm nghiệm gần đúng theo phương pháp Niutơn Cho hàm số y = f(x) khả vi và có nghiệm nằm trong khoảng (a; b). Gọi {xi}i N ∈ * là dãy các nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0. Khi đó, ta có: Công thức Niutơn: Câu lệnh:[> with(Student[Calculus1]): NewtonsMethodTutor(f, a) NewtonsMethodTutor(f, var=a) Trong đó: f - (tuỳ chọn) biểu thức đạ...

  pdf142 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Giải tích HàmGiáo trình môn Giải tích Hàm

  Tìm tập hợp phổ s(A) của A: Với ? ? K ta thấy ? / ? s(A) khi và chỉ khi với mỗi y ? L2[0; 1] ph-ơng trình ?x - Ax = y có nghiệm duy nhất x ? L2[0; 1]. Ph-ơng trình này chính là (?-t)x(t) = y(t) h.k.n. trên [0; 1] với độ đo Lebesgue, có nghiệm duy nhất x(t) = y(t) ? - t khi và chỉ khi ? - t = 0 với mọi t ? [0; 1]. Điều này xảy ra khi và chỉ kh...

  pdf212 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 1: Tập hợp và số thựcToán học - Chương 1: Tập hợp và số thực

  Với keyword được cho dưới dạng type=numeric thì máy sẽ cho nghiệm d-ới dạng một hàm t-ợng tr-ng mà ta có thể biết đ-ợc giá trị số của nó tại bất kỳ điểm nào. ? Với keyword đ-ợc cho d-ới dạng ouput=basic thì máy sẽ cho ta tập hàm cơ sở mà tập nghiệm đ-ợc căng trên đó (nh- một bao tuyến tính). Nếu ph-ơng trình không phải là thuần nhất thì máy sẽ...

  pdf239 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Ứng dụng hình học của tích phân xác địnhToán học - Ứng dụng hình học của tích phân xác định

  ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH Cho đường cong C: Tính diện tích mặt tròn xoay tạo ra khi C quay quanh Oy.

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Tích phân suy rộngToán học - Tích phân suy rộng

  Tích phân cần nhớ Với mọi  > 0, I và J luôn luôn hội tụ Phương pháp khảo sát: Nếu  > 1 : dùng sự hội tụ tuyệt đối (chận bỏ cos, sin) Nếu 0<  1: dùng tp từng phần với u=1/x

  ppt45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Tích phân xác địnhToán học - Tích phân xác định

  Phương pháp đổi biến số Nếu f liên tục trên [a, b] x = u(t) thỏa u(t) và u’(t) liên tục trên [, ] u() = a, u() = b

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0