• Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án)Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án)

  69. Ensure there is at least a 3cm space ______ allow adequate ventilation. A. in view of B. so as to C. so that D. with a view to 70. Anne: “Thanks for the nice gift!” John: “______” A. But do you know how much it costs? B. In fact, I myself don’t like it. C. I’m glad you like it. D. You’re welcomed. 71. The car had a(n) ______ tyre, so we had...

  doc371 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 4644 | Lượt tải: 3

 • Thi tuyển sinh vào Lớp 10 năm 2012 môn Toán - Phạm Doãn Lê BìnhThi tuyển sinh vào Lớp 10 năm 2012 môn Toán - Phạm Doãn Lê Bình

  Do ∆AHE vuông tại A nên đường tròn ngoại tiếp ∆AHE có tâm là trung điểm O của HE. Vì tứ giác AEGH nội tiếp nên G nằm trên đường tròn ngoại tiếp ∆AHE, suy ra OE = OG. Xét ∆OGK và ∆OEK, ta có: OG = OE (cmt) KG = KE (K nằm trên đường trung trực của GE) OK là cạnh chung Vậy ∆OGK = ∆OEK (c.c.c). Suy ra . Từ đó ta có GK là tiếp tuyến của đường trò...

  pdf2 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 0

 • Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 12 - Lần 3 môn Hóa học Khối A, B - Trường THPT chuyên - Đại học VinhĐề thi khảo sát chất lượng Lớp 12 - Lần 3 môn Hóa học Khối A, B - Trường THPT chuyên - Đại học Vinh

  Câu 49: Trong các chất: axetilen, etilen, glucozơ, axit fomic, fructozơ, saccarozơ. Những chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng là A. axetilen, glucozơ, axit fomic. B. axetilen, etilen, glucozơ, axit fomic, fructozơ, saccarozơ. C. axetilen, glucozơ, saccarozơ. D. axetilen, glucozơ, fructozơ. Câu 50: ...

  doc5 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 2355 | Lượt tải: 1

 • Đề kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 6 - Học kỳ II - Đề số 2Đề kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 6 - Học kỳ II - Đề số 2

  1. Mother / name / Lan 2. She / 45 / y ears old 3. She / work / hospital / in the country 4. She / go to work / bus 5. She / go home / 4.30 pm

  pdf2 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 6 - Học kỳ IIĐề kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 6 - Học kỳ II

  1. My school is in the city . They is big. A B C D 2. We have English at Monday and Friday . A B C D 3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning. A B C D 4. What does Mr. Minh travel to work? A B C D 5. I’m hungry . I’d like some chicken and some rices. A B C D 6. What are y ou going do on the weekend? A B C D 7....

  pdf3 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 0

 • Bài Ôn luyện HSG Lớp 2Bài Ôn luyện HSG Lớp 2

  24) Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km, đoạn đường từ xã B đến xã C dài hơn đoạn đường từ xã A đến xã B là 7 km. Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C dài bao nhiêu km? 25) Từ 3 chữ số 0,2,5. a) Hãy lập các số có hai chữ số từ 3 chữ số trên. b) Hãy lập các số có ba chữ số từ 3 chữ số trên. 26) Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ.Bình không nhìn và...

  pdf17 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 4

 • The second semester examinationThe second semester examination

  Here in Egypt, television has a powerful hold over people’s minds. It is an instrument of leisure, of information and – to a very limited extent – of culture. It does not stop people reading newspapers or books, going to the cinema or theatre or watching videos. But these activities are occasional, irregular and ultimately of secondary importance. ...

  doc2 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập Tiếng Anh THPTÔn tập Tiếng Anh THPT

  18. ________ as the most important crop in Hawaii is sugar cane. (A) It ranks (B) It is ranked (C) What ranks (D) The rank 19. The life of Benjamin Franklin, a practical man ________ many stories have been told, was unusually productive. (A) of (B) about whom (C) about (D) of which 20. Her son went to Yale University, while her da...

  doc6 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 1

 • 20 đề thi thử Hóa vô cơ 12 - Lê Minh Trường20 đề thi thử Hóa vô cơ 12 - Lê Minh Trường

  Câu 39: Đáp án C Vôi sống: CaO. Vôi tôi: Ca(OH)2. Đá vôi: CaCO3. Thạch cao: CaSO4 Câu 40: Đáp án C Cấu hình electron của cation R 3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 ⇒ Cấu hình electron của R: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 ⇒ R thuộc ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA ⇒ Al

  pdf8 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1597 | Lượt tải: 1

 • Kỳ thi tuyển sinh Lớp 10 Trung học phổ thông TP. HCM năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh - Nguyễn Công ThànhKỳ thi tuyển sinh Lớp 10 Trung học phổ thông TP. HCM năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh - Nguyễn Công Thành

  33. Emily is sick today, so she cannot go to school.  If Emily _______________________________________________________________ 34. We consider Messi a soccer genius. He plays forBarcelona,Spain.  Messi, who we __________________________________________________________ 35. People celebreate Passover inIsraelin late March or early April. ...

  doc3 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 0