Bài giảng Nuôi cấy tế bào động vật, kĩ thuật và ứng dụng - Bài 9: Kĩ thuật biến đổi gen trên tế bào

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN TRÊN TẾ BÀO a. Vật lí -  Điện biến nạp -  Súng bắn gen -  Vi tiêm b. Hóa học -  Canxi phosphate -  Liposome -  Lipoplex -  . c. Virus - Vectơ retrovirus - Vectơ adenovirus - Vectơ adeno-associated virus - Vectơ herpes simplex virus - Vectơ baculovirus

pdf33 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nuôi cấy tế bào động vật, kĩ thuật và ứng dụng - Bài 9: Kĩ thuật biến đổi gen trên tế bào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ Thuật Biến Đổi Gen Trên Tế Bào GV: Đào Thị Thanh Thủy Email: dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn NỘI DUNG Thành tựu Nguyên tắc Phương pháp Đánh giá 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Thành tựu của kĩ thuật biến đổi gen trên tế bào 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Kháng thể Hormone Yếu tố tăng trưởng cytokine vaccine Sản xuất protein tái tổ hợp 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Mô hình động vật bệnh lí NOD-SCID Mouse NUDE Mouse Humanized mouse 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Nature, Zhang et al, 2016 Đứa trẻ có 3 bố mẹ 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Liệu pháp gen trong điều trị bệnh 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn NGUYÊN TẮC 1 2 3 4 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Tạo vector chuyển gen Ø  Tổng hợp nhân tạo Ø  Ngân hàng gen Ø  Thu nhận từ tế bào Gen chuyển Vector 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN TRÊN TẾ BÀO Vật lí Hóa học Virus -  Điện biến nạp -  Súng bắn gen -  Vi tiêm -  Canxi phosphate -  Liposome -  Lipoplex -  . -Vectơ retrovirus -Vectơ adenovirus -Vectơ adeno-associated virus -Vectơ herpes simplex virus -Vectơ baculovirus 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Vật lí Điện biến nạp 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Vật lí Súng bắn gen 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Vật lí Vi tiêm 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Three-parent baby 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn John Gurdon, Nobel Prize 2012. 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Mechanism of chemical method mediated DNA delivery in animal cells Hóa học 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Hóa học Lyposome 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Virus Retrovirus 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Virus Lentivirus 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn iPSCs – Yamanaka et al (2006) 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Breakthrough in research on pluripotent stem cells and their application in medicine, NCBI, Valdimarsdóttir G, Richter A (2015) Tái thiết lập chương trình trực tiếp 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - ttthuy@hcmus.edu.vn CRISPR/Cas9 gene editing 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn CRISPR/Cas9 gene editing 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Ứng dụng CRISPR/Cas9 Chỉnh sửa gen -  Loại bỏ -  Chèn -  Sửa đổi nucleotide -  Knock down gen -  Hoạt hóa gen -  Im lặng gen Ứng dụng y sinh Y học tái tạo Điều trị ung thư 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn Chuyển gen thông qua tinh trùng Marialuisa Lavitrano, Sperm-mediated gene transfer, Reproduction, Fertility and Development 18(2) 19-23 https://doi.org/10.1071/RD05124 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYỂN GEN THÀNH CÔNG Flow cytometry Đặc điểm hình thái PCR/RT-PCR Định tính Định lượng 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn 11/8/17 Đào Thị Thanh Thuỷ - dttthuy@hcmus.edu.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nuoi_cay_te_bao_dong_vat_ki_thuat_va_ung_dung_bai.pdf
Tài liệu liên quan