• Lập dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường nhà văn hoá huyện Đông Anh – Cổ Loa – Quốc lộ 3 đoạn từ km 0 – km 1+055, chiều dài 1,055mLập dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường nhà văn hoá huyện Đông Anh – Cổ Loa – Quốc lộ 3 đoạn từ km 0 – km 1+055, chiều dài 1,055m

    - Ôtô vận chuyển đá dăm đổ tại khuôn móng, san đá bằng máy ủi(lớp 1) dày 13cm. Dùng lu 8,5T và ôtô tưới nước 5 m3 lu 6-8 lượt/điểm. - Kiểm tra độ chặt lớp 1 đảm bảo yêu cầu mới thi công lớp 2 trình tự thi công như lớp 1. - Tiến hành thi công một bên với chiều dài >150m sau đó mới tiến hành triển khai phần bên còn lại. - Thi công mặt đường láng n...

    doc28 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 5047 | Lượt tải: 3

  • Kỹ thuật truyền số liệuKỹ thuật truyền số liệu

    Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng, một mạng chuyển mạch sẽ được dùng cho phép tất cảcác máy tính có thểliên lạc với nhau vào bất cứthời điểm nào. Nếu tất cảmáy tính đều nằm trong một toà nhà , có thểxây dựng một mạng riêng .Một mạng nhưvậy được xem như mạng cục bộLAN (Local Area Network) .Nhiều chuẩn mạng LAN và các thiết bịliên kết đã...

    pdf127 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2276 | Lượt tải: 2