Ví dụ mô hình hóa và phân tích cầu đơn giản với midas/civil

(Bản scan) Xây dưng mô hình kết cấu bao gồm các công việc chính là tạo các nút và phần tử, gán các điều kiện biên, v v. Việc mô hình hóa kết cấu được thực hiện căn cứ váo cấu tạo và điều kiện làm việc của công trình Trong ví dụ này, kết cấu nhịp gồm 3 Dầm T với khoảng cách giữa các dầm là 2,4m

pdf39 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3037 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ví dụ mô hình hóa và phân tích cầu đơn giản với midas/civil, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVí dụ mô hình hóa và phân tích cầu đơn giản với MIDAS-CIVIL.pdf
Tài liệu liên quan